Stavební firmy musí ŘSD vrátit neoprávněně vyfakturované platby


ŘSD ČR obdrželo další rozhodčí nález ve sporech ohledně problematické dálnice D47. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR tímto nálezem rozhodl, že společnosti Skanska a.s., STRABAG a.s. a Dálniční stavby Praha, a.s. jsou povinny ŘSD ČR společně a nerozdílně zaplatit částku 16.440.794,06 Kč spolu úroky z prodlení, které k dnešnímu dni přesahují 2,3 miliónů Kč, tedy celkem částku přesahující 18,7 mil. Kč.

Rozhodčí soud dal za pravdu ŘSD ČR, že uvedené stavební firmy coby zhotovitelé úseku 4704 dálnice D47 mezi obcemi Lipník nad Bečvou a Bělotín v rámci realizace této stavby nesprávně a v rozporu se smlouvou o dílo fakturovaly ŘSD ČR valorizaci cen stavebních prací. V krátké době tak ŘSD ČR zaznamenalo několikátý úspěch ve sporech se zhotoviteli ohledně problematické dálnice D47,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Rozhodčí soud v rozhodčím nálezu jednoznačně uvedl, že zhotovitel stavby neprováděl valorizaci v souladu se smlouvou o dílo. V rámci sporu se Rozhodčí soud zabýval rovněž postupem zaměstnanců ŘSD, kteří zhotovitelům nesprávný způsob valorizace odsouhlasili. Tento postup byl společně s úspěšnou námitkou promlčení důvodem, proč ŘSD ČR nebyla přiznána žalovaná částka v celém rozsahu přesahujícím 87 miliónů Kč. O závěrech Rozhodčího soudu ohledně spolupůsobení některých zaměstnanců ŘSD při vzniku škody na straně státu bude ŘSD ČR informovat orgány činné v trestním řízení.

Rozhodčí soud již vydal rozhodčí nálezy v celkem šesti rozhodčích řízeních týkajících se neoprávněně fakturované valorizace na stavbách D47, ve kterých přiznal ŘSD ČR více než 253 miliónů Kč spolu s úroky z prodlení, tedy částku, která dosahuje téměř 290 mil. Kč. Na rozhodnutí čeká ještě jedno řízení týkající se neoprávněné valorizace cen stavby 4707. Vedle nároků z neoprávněné valorizace cen staveb dálnice D47 požaduje ŘSD ČR u Rozhodčího soudu dále zaplacení slevy z ceny z důvodu dodání menšího množství oceli do 4 ocelových mostů na stavbách D4708.2, D47091/1 a D47091/2 v souhrnné částce přesahující 330 miliónů Kč a úroky z prodlení. ŘSD ČR u Rozhodčího soudu rovněž požaduje odstranění mimořádného množství závažných vad staveb D4708.2, D47091/1 a D47091/2, přičemž hodnota takových sporů je odhadována v řádech miliard korun.

Zdroj: ŘSD ČR


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,99881 s | počet dotazů: 204 | paměť: 20231 KB. | 23.04.2024 - 22:39:36