Opatření v souvislosti s šířením koronaviru v ČR a ve světě


Aktualizace 6.3.2020  Všichni čeští občané, kteří se vracejí z pobytu v Itálii, budou muset strávit dva týdny po návratu v karanténě. Na základě aktuálního vývoje šíření nákazy koronavirem Sars-CoV-2 vydalo dne 6.3.2020 příslušné zákonné opatření Ministerstvo zdravotnictví vzdalo dne 6.3.2020 zákonné opatření na základě aktuálního vývoje šíření nákazy koronavirem Sars-CoV-2. Opatření platí od soboty 7. března 2020. Kromě karantény mají občané povinnost se bezprostředně po návratu do České republiky nahlásit u svého praktického lékaře, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem bez osobního kontaktu. Praktičtí lékaři mají za povinnost rozhodnout o karanténě, a to na dva týdny. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví vydal toto zákonné opatření, platné do odvolání, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Další opatření se týká leteckého spojení. Od čtvrtka 5. března se ruší přímé mezinárodní lety z Korejské republiky a ze všech letišť na území regionů Emilia-Romagna, Piemont, Lombardie a Benátsko v Italské republice na všechna letiště na území České republiky. Tato opatření budou trvat 14 dní. Již dříve byly do odvolání zrušeny lety do/z Číny.

Případná omezení v autobusové dopravě mezi ČR a Itálií si stanovují samotní dopravci. Vlakové dopravy se omezení netýká, neboť nejsou provozovány přímé spoje mezi ČR a Itálií.

Správa železnic na hlavním nádraží v Praze a postupně také na dalších nádražích, kde je velké množství cestujících a zastavují mezinárodní vlaky, umisťuje informační panely a letáky v češtině i angličtině. České dráhy preventivně rozšířily úklid zhruba dvou set vozů na zejména dálkových spojích. Při úklidu jsou nově používány prostředky jiného složení a zintenzivňuje se samotné čištění.

V 18:00 hodin dne 6.3. 2020 prokázaly testy ve Státním zdravotním ústavu 18 případů lidí, kteří se nakazili koronavirem v zahraničí.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění, ať už jste občan či zdravotník, jsou vám k dispozici nonstop infolinky Státního zdravotního ústavu 724 810 106 a 725 191 367. Zároveň je možné informovat se na příslušných krajských hygienických stanicích, popřípadě u vašeho praktického lékaře, který je pro tyto případy instruován.

Zdroj: MD CR 6.3.2020

Aktualizace ke dni 2.3.2020. Ministerstvo zahraničních věcí ČR(MZV ČR) upozorňuje cestovatele n, že v souvislosti se šířením koronaviru (nově označovaný jako SARS CoV-2, způsobující nemoc COVID-19) zejména v Asii a v posledních dnech i v Evropě dochází k preventivním opatřením, která omezují či narušují vnitrostátní i mezinárodní dopravu v celé řadě zemí, a to na úrovni letecké, ale i silniční a železniční dopravy uvnitř i mezi jednotlivými státy. Nelze vyloučit situace, kdy se občané ČR při cestách do zahraničí, budou muset podrobit karanténním opatřením. Při plánování zahraničních cest je nutné s možností opatření zaváděných v souvislosti s šířením koronaviru počítat.

Velké množství leteckých spojů je pozastaveno z/do Číny (včetně letů tranzitních přes některá čínská letiště), Korejské_republiky  a Íránu. Některé země či letecké společnosti přistupují k pozastavení letů i z dalších zemí či regionů, kde se vyskytla ohniska koronaviru. MZV ČR doporučuje před cestou ověřit u letecké společnosti, zda nedojde ke zrušení návazných letů, popř. doporučujeme let změnit a využít jiných tranzitních letišť.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 3. února 2020 ochranné opatření, kterým se od neděle 9. února 2020 až do odvolání zakazují všechny přímé lety z Číny na všechna mezinárodní letiště v České republice. Dne 27.2. 2020 České aerolinie a. s. pozastavily až do odvolání přímé lety Praha – Soul.

V posledních dnech došlo k rozšíření koronaviru v severní Itálii, a to zejména v regionech Lombardie a Benátska (Veneto). Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala opatření hygienického i restriktivního charakteru vč. izolace deseti zasažených obcí v Lombardii a jedné v Benátsku. Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu doporučuje MZV ČR občanům ČR necestovat do regionů Lombardie a Benátska. Více informací viz aktuální doporučení pro cesty do Itálie. V otázce storno poplatků za služby cestovních kanceláří je možné postupovat dle informací Ministerstva pro místní rozvoj.

Některé státy/území přistoupily k částečnému uzavření hranic s ČLR – např. Hongkong (uzavřena většinu hraničních přechodů), Rusko (uzavřena hranice s ČLR na Dálném východě), Kazachstán, Vietnam (otevřeny pouze tři hraniční přechody).

Vstupu cizinců, kteří cestují z ČLR (případně v posledních 14 dnech pobývali na území Číny) zamezují např.: Austrálie, Filipíny (včetně pobytu v Hongkongu, Macau), Indonésie, Izrael, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Mongolsko, Nový Zéland, Palau, USA či Vietnam. Indie zamezuje vstupu cizincům, kteří pobývali v Číně (kromě Hongkongu, Tchaj-wanu nebo Macaa) 15. ledna nebo po tomto datu. Austrálie, Filipíny, Izrael, Nový Zéland a Mikronésie omezují vstup i cestujícím, kteří přes Čínu tranzitovali.

Další státy/území omezují zatím pouze vstup cizincům, kteří pobývali v čínské provincii Hubei, např. Japonsko, Korejská republika, Malajsie. Japonsko od 13.2. 2020 rozšířilo zákaz vstupu osobám, které pobývaly v čínské provincii Če-ťiang. Singapur zavedl pro cestující z čínské provincie Hubei 14 denní karanténu, cestujícím z ostatních provincií Číny bude nařízena domácí karanténa. Tchaj-wan zavedl s platností od 10. 2. 2020 opatření vůči cestovatelům s tranzitem na území Číny (včetně Hongkongu a Macaa) a Jižní Koreje.

Vstupu cestujícím z Korejské republiky nebo těm, kteří zde  v uplynulých 14 dnech pobývali, zamezují např. Bahrajn, Fidži, Hongkong, Irák,  Jamajka, Jordánsko, Kiribati, Komory, Kuvajt, Maledivy, Mikronésie, Palestina, Salvador, Samoa, Saudská Arábie, Seychely, Šalamounovy ostrovy, Trinidad a Tobago a Tuvalu.

Osoby cestující z postižených oblastí Korejské republiky (Daegu/Gyeongbuk) nevpouštějí Japonsko, Filipíny, Singapur a Vietnam.

Izrael neumožňuje vstup cizincům cestujícím z Itálie, Číny, Hongkongu, Macaa, Thajska, Korejské republiky a Japonska.

Kiribati nařizuje 14 denní karanténu nebo deportaci cestujícím, kteří před příjezdem na její území cestovali přes Čínu, ale i přes Singapur, Korejskou republiku, Japonsko, Malajsii, Vietnam, Thajsko a USA.

Mongolsko nevpouští na své území cizí státní příslušníky, které v uplynulých 14 dnech pobývali v Korejské republice, Japonsku nebo Itálii.

Dále jsou v řadě států zavedena preventivní opatření v podobě zdravotních kontrol, zejména plošné měření teploty, přičemž na cestující s příznaky může být uvalena karanténa.

Doporučujeme cestujícím, aby sledovali webové stránky příslušného zastupitelského úřadu ČR a místní sdělovací prostředky. Dále s ohledem na neustále se měnící situaci doporučujeme, aby si cestovatelé ověřili přijímaná opatření u příslušných orgánů (např. imigračních) daného státu nebo jeho zastupitelského úřadu.

Další informace o vývoji situace šíření koronaviru naleznete na webových stránkách

Světové zdravotnické organizace (WHO) www.who.int a https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC): www.ecdc.europa.eu a https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje všem cestovatelům registraci v aplikaci DROZD a v případě nouzové situace kontaktovat nejbližší zastupitelský úřad ČR.

 

Aktualizace dne 14.2.2020

Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje cestovatele, že v souvislosti se šířením koronaviru  (COVID-19) dochází k dalším preventivním opatřením, zejm. rušení velkého množství letů z/do Číny, včetně letů tranzitních přes některá čínská letiště či částečnému zavírání hranic s ČLR. MZV ČR doporučuje před cestou ověřit u letecké společnosti, zda nedojde ke zrušení návazných letů, popř. doporučujeme let změnit a využít jiných tranzitních letišť v Asii. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 3. února 2020 ochranné opatření, kterým se od neděle 9. února 2020 až do odvolání zakazují všechny přímé lety z Číny na všechna mezinárodní letiště v České republice.

Ke zrušení nebo významnému omezení letů z/do ČLR přistoupila řada evropských, amerických a asijských leteckých společností, některé státy přistoupily k pozastavení letů z/do Číny na vládní úrovni. Některé státy/území přistoupily k částečnému uzavření hranic s ČLR – Hongkong (uzavřena většinu hraničních přechodů), Rusko (uzavřena hranice s ČLR na Dálném východě), Kazachstán.

Vstupu cizinců, kteří cestují z ČLR, příp. v posledních 14 dnech pobývali na území Číny, zamezují např.: Austrálie, Filipíny (včetně pobytu v Hongkongu, Macau, Tchaj-wanu), Indonésie, Izrael, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Mongolsko, Nový Zéland, Palau, Tchaj-wan (včetně pobytu v Hongkongu či Macau), USA, či Vietnam. Indie zamezuje vstup cizincům, kteří pobývali v Číně (kromě Hongkongu, Tchaj-wanu nebo Macaa) 15. ledna nebo po tomto datu.

Austrálie, Filipíny, Izrael, Nový Zéland a Mikronésie omezují vstup i cestujícím, kteří přes Čínu tranzitovali. Tchaj-wan zavedl s platností od 10. 2. 2020 opatření vůči cestovatelům s tranzitem na území Číny (včetně Hongkongu a Macaa). Všichni tito budou muset absolvovat povinnou 14 denní karanténu.

Další státy/území omezují zatím pouze vstup cizincům, kteří pobývali v čínské provincii Hubei, např. Japonsko, Korejská republika, Malajsie. Japonsko od 13.2. 2020 rozšířilo zákaz vstupu osobám, které pobývaly v čínské provincii Če-ťiang. Singapur zavedl pro cestující z čínské provincie Hubei 14 denní karanténu, cestujícím z ostatních provincií Číny bude nařízena domácí karanténa.

Dále jsou při příletech i odletech na mezinárodních i vnitrostátních letištích v řadě států/území v Asii zaváděna preventivní opatření v podobě zdravotních kontrol, zejména plošné měření teploty, přičemž na pasažéry s příznaky může být uvalena karanténa.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje cestujícím, aby sledovali webové stránky příslušného zastupitelského úřadu ČR a místní sdělovací prostředky. Dále s ohledem na neustále se měnící situaci doporučuje, aby si cestovatelé ověřili přijímaná opatření u příslušných orgánů (např. imigračních) daného státu nebo jeho zastupitelského úřadu. Určitá opatření v souvislosti s šířením koronaviru se mohou týkat i cizinců – rezidentů v jednotlivých státech, kteří cestují nebo pobývali v Číně.

Aktuální doporučení a varování pro cesty do Číny jsou uvedeny na https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/cina_riziko_nakazy_koronavirem.html

 

Na webových stránkách ZÚ Peking naleznou zájemci také orientační přehled o dočasně zrušených leteckých spojeních a kontakty na letecké společnosti.

Další informace o vývoji situace šíření koronaviru jsou uvedeny na webových stránkách https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/usa_omezeni_vstupu_koronavirus.html

Světové zdravotnické organizace (WHO) www.who.int a https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC): www.ecdc.europa.eu a https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Zdroj: MZV, aktualizováno: 14.2.2020

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,25097 s | počet dotazů: 200 | paměť: 20278 KB. | 21.06.2024 - 14:05:36