V Benešově je v provozu pilotní projekt parkování


Od počátku července je ve středu města parkovací systém, který usnadní řidičům parkování a umožní zaplacení za parkování bezkontaktní platební kartou nebo aplikací v telefonu.  „Smart city“ je v současné době jedním z nejskloňovanějších termínů spojených s rozvojem městských aglomerací. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, sdílení dat pro veřejné účely a optimalizaci dopravy. Vedení města Benešov počátkem tohoto roku rozhodlo o realizaci pilotního projektu chytrého parkování s využitím nejmodernějších technologií, tedy o Smart city řešení v oblasti optimalizace dopravy.

Pro pilotní projekt bylo vybráno Masarykovo náměstí, Malé náměstí a Tyršova ulice. Cílem pilotního projektu je zklidnit provoz ve středu města tím, že poskytne řidičům včas informaci o volných parkovacích místech. Každé parkovací místo na Masarykově náměstí, Malém náměstí a v Tyršově ulici je osazeno senzorem, který odesílá bezdrátově informaci o tom, zda je parkovací místo obsazeno. V Benešově je nyní instalováno celkem 155 parkovacích senzorů. Senzory jsou napájeny baterií, která zajistí jejich provoz po dobu 10 let. Informace o stavu parkovacího místa jsou odeslány do centrální databáze a z ní na informační tabule. Do parkovacího systému je začleněno i parkoviště Pod Brankou. Zde nejsou osazeny senzory jednotlivá parkovací místa, ale počítá se průjezd pod závorami.

Současně jsou zobrazeny na veřejně přístupné webové stránce www.smart4city.cz. Informační tabule jsou umístěny v ulicích Nová Pražská, Pražská a Tyršova.

Inovativní na projektu je i vedle klasické platby mincemi s vracením přeplatku možnost modernějšího způsobu platby, a to bezkontaktní platební kartou či aplikací v telefonu nebo tabletu.

Mobilní aplikace Smart4City – Parkování je určena pro chytré telefony s operačním systémem iOS a Android, které je možné bezplatně stáhnout z App Store a Google Play. Oproti klasickému placení mincemi nebo bankovní platební kartou má aplikace řadu výhod.  Aplikace připomene uživateli, kdy bude končit doba, za kterou zaplatil, a zároveň umožní parkovné prodloužit bez nutnosti vracet se k vozidlu. Aplikace umožňuje platbu až ze tří zadaných bankovních platebních karet až pro tři zadané státní poznávací značky aut.  Doklad za parkování přijde uživateli do e-mailu, aplikace má možnost souhrnného měsíčního daňového dokladu, zobrazí všechny parkoviště v mapě a dokáže také navigovat na vybrané parkoviště. Uživatel, který má svůj účet na www.smart4city.cz, může po zadání hesla kontrolovat provedené platby, stáhnout a vytisknout daňové doklady za zaplacené parkovné. Daňový doklad může být vydán za jednotlivá parkování nebo jako souhrnný měsíční daňový doklad (úspora nákladů především pro živnostníky).

Městská policie získá lepší informovanost o provozu na parkovišti a bude moci efektivněji kontrolovat zaplacení parkovného. Podle zkušeností ze světa se výběr za parkovné zavedením smart parkovacího systému zvýší o 40 až 60 %.

Tento způsob placení parkovného lze nyní použít nejen v Benešově, ale i v Kolíně, Poděbradech a připravuje se v Nymburku. V současné době jej používá již několik stovek uživatelů. Systém má i sekundární benefit využití pro město nejen snížením administrativní zátěže, ale i získáním statistických informací o využití jednotlivých parkovacích míst. Tyto podklady umožní městu kvalifikovanější plánování, např. vyhodnocení, zda počet míst pro hendikepované občany je dostatečný, zda výběr peněz za parkování odpovídá obsazenosti parkoviště, zda kapacita parkovišť odpovídá skutečné potřebě občanů a návštěvníků.

Dodavatelem celého parkovacího systému je firma SPEL a.s., která zajistila i financování.

Po půlročním zkušebním provozu město rozhodne, zda systém koupí. Cena parkovacího systému, jednoho z největších realizovaných v České republice, se pohybuje okolo 2,3 mil. Kč.

Zdroj: Benešov


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,20224 s | počet dotazů: 193 | paměť: 20246 KB. | 19.07.2024 - 16:50:17