Pokračují práce na trase nového obchvatu Velkého Beranova


Image

Po zimní přestávce byly v pondělí  17.února zahájeny stavební práce. Od tohoto dne začal zhotovitel stavby budovat mostní provizorium na protější straně komunikace a z hlediska bezpečnosti provozu a technologie vlastní montáže provizorního mostu je uzavřena pravá polovina vozovky a dopravu kyvadlově řídí semafory. Semafory budou provoz řídit až do konce října, kdy by měla být otevřená nová část silnice měřící 4,3 kilometru. Rozsah semafory řízeného úseku bude stejný jako v loňském roce, tj. od řeky Jihlavy zhruba do poloviny kopce na Nové Domky (kde se odklání nově budovaná komunikace od původní). Toto mostní provizorium je nutné vybudovat pro převedení dopravy (obousměrně v jednom jízdním pruhu na semafory) v době, kdy na komunikaci II/602 v těchto místech bude vznikat most s podjezdem místní komunikace na Henčov. V tomto úseku silnice II/602 je trasa nové obchvatové komunikace shodná s původní stopou silnice II/602. V případě předpovědi výrazného zhoršení klimatických podmínek (např. sněhová kalamita) bude operativně dopravní omezení demontováno a tento úsek bude na nezbytně nutnou dobu znovu uveden do obousměrného provozu ve dvou jízdních pruzích. S ohledem na velice přísný harmonogram celé stavby obchvatu je toto omezení už v únoru téměř nezbytné.

„Semaforové omezení v tomto úseku bude trvat až do zprovoznění celého obchvatu Velkého Beranova, tedy do přelomu října a listopadu. Avizujeme, že na přelomu března a dubna bude doprava převedena na budované mostní provizorium. Provoz na mostním provizoriu by měl být ukončen předběžně v polovině září a převeden provizorně na nově vybudovaný most s pokračováním po staré komunikaci do Nových Domků. Plnohodnotný obousměrný provoz spolu se zprovozněním celého obchvatu Velkého Beranova by měl být obnoven 1. listopadu 2020,“ doplňuje Karel Liška z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

V trase více než čtyřkilometrového obchvatu je navrženo celkem pět mostů a okružní křižovatka silnic II/602 a II/353. Projekt II/353 Velký Beranov – obchvat je realizován za podpory Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt je součástí postupné modernizace silničního tahu mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou po komunikacích II/602 a II/353. Na této důležité regionální spojnici již Kraj Vysočina v minulosti realizoval obchvaty Bohdalova a Jamného. Stavba obchvatu Velkého Beranova je zatím největší dopravní stavbou realizovanou Krajem Vysočina za 20 let jeho existence.

Základní údaje o stavbě:

Název projektu: II/353 Velký Beranov – obchvat

Investor: Kraj Vysočina

Zhotovitel: sdružení společností Eurovia CS a Colas CZ

Doba realizace: březen 2019 – červen 2021

Termín zprovoznění: od listopadu 2020

Celkové náklady: 800 mil. Kč

Výše dotace: 535 mil. Kč (Integrovaný regionální operační program)

 

 

 

Zdroj: Kraj Vysočina


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,29293 s | počet dotazů: 198 | paměť: 20374 KB. | 29.05.2024 - 12:36:23