Modernizace silnice II/345je ukončena a řidiči mohou ocenit nový povrch a mosty


Silnice II/345 mezi Golčovým Jeníkovem a Chotěboří byla v pátek 31.7.2015 předána po modernizaci do režimu předčasného užívání s tím, že ji mohou začít využívat motoristé. Práce na silničním tahu o délce více než 15 kilometrů s generální modernizací tří mostů a dalších propustků začala před rokem. Na nákladech spojených se stavebními pracemi ve výši 205 miliónů korun se očekává podpora z ROP Jihovýchod ve výši 195 miliónů korun. Novou silnici si dnes prohlédl v celé její délce náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Libor Joukl.

„Důvodem rozsáhlých stavebních prací na silnici II/345 bylo postupující rozpadávání stávajícího asfaltového krytu vlivem neúnosného podloží. Byla sjednocena šířka komunikace na 7,5 metru. Současně s krajem realizovaly investice i Vilémov a Nová Ves u Chotěboře. V blízkosti silnice zde vznikly nové chodníky,“ informoval Libor Joukl.

Stavba II/345 Golčův Jeníkov – Chotěboř je umístěna v koridoru stávající silniční komunikace. Předmětem projektu byly stavební úpravy sedmi úseků, včetně rekonstrukce tří mostů a stávajících propustků. Stavba řešila rekonstrukci stávajícího stavu předmětné komunikace v její původní trase bez odchýlení se od původní osy. Jednalo se o obnovu obrusných a ložných vrstev stávající vozovky, lokálně obnovu podkladní asfaltové vrstvy, dále rekonstrukci porušených okrajů vozovky síťovými trhlinami a vyjetými kolejemi.

V souvisejících stavebních objektech byly řešeny rekonstrukce stávajících mostů v rozsahu trasy, jednalo se o most přes potok za obcí Golčův Jeníkov, ve Vilémově a v Točicích a rekonstrukce sdělovacích vedení a veřejného osvětlení umístěných v bezprostřední blízkosti okrajů vozovky silnice II/345.

Most přes potok za obcí Golčův Jeníkov – původní nosná konstrukce byla snesena a nahrazena obloukovou ocelovou konstrukcí z flexibilního plechu. Most je opatřen silničním svodidlem.

Most ve Vilémově – tvoří oblouková ocelová konstrukce z flexibilního plechu. Na pravé římse je jednostranný veřejný chodník. Na obou stranách mostu jsou do římsy zakotveny ocelová zábradlí.

Most v Točicích – zde byla odstraněna původní nosná konstrukce a místo ní vybudována nová desková železobetonová nosná konstrukce uložená na dvojici hrncových ložisek na nové úložné prahy. Na levé římse je osazeno ocelové mostní svodidlo, na které navazuje ocelové silniční svodidlo. Na pravé chodníkové římse je osazeno zábradlí.

Součástí projektu byla rekonstrukce silnice v městysu Vilémov: rekonstrukce silnice II/345, rekonstrukce křižovatky II/345, II/340, III/3455, dešťová kanalizace, přeložka vodovodu, přeložka plynovodu a přeložka vedení ČEZ.

Zdroj: Kraj Vysočina


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,39649 s | počet dotazů: 201 | paměť: 20282 KB. | 25.07.2024 - 14:48:15