Pražský most Legií čeká rozsáhlá rekonstrukce


IMG 20180710 093510

Od loňského roku na mostě mezi Národním divadlem a Újezdem probíhal podrobný diagnostický průzkum. Jeho výsledky nyní ukázaly na problematická místa stavby, jako je zatékání do mostu nebo trhlina v jedné z opěr. Na sedmistupňové škále je stav mostu označen číslem pět – tedy špatný stav. Na mostě však nebyly zjištěny žádné závažné závady, které by měly vliv na únosnost mostu. Technická správa komunikací již nyní začala chystat podklady k výběrovému řízení, aby se rekonstrukce mohla uskutečnit do pěti let.

Podrobné diagnostické práce, které na mostě Legií zahájila TSK loni v květnu, zahrnovaly statické a dynamické zatěžovací zkoušky a také podrobný materiálový i stavebně-historický průzkum a podrobné statické zatížení. Z výsledků diagnostiky vzešla doporučení pro celkovou rekonstrukci i několik dílčích opatření pro správu a údržbu do doby zahájení rekonstrukce.

„Přestože je most postaven z velmi kvalitních materiálů, projevují se na něm degradační procesy u některých konstrukčních prvků. Celkovou rekonstrukci bude třeba provést nejpozději do pěti let, abychom výrazně prodloužili jeho životnost. Na základě doporučení z diagnostiky jsme již začali připravovat podklady pro výběrové řízení na projektanta,“ říká Jozef Sinčák, generální ředitel TSK, a dodává; „Podle předběžných odhadů vyjde rekonstrukce minimálně na půl miliardy korun, a to včetně provizorní lávky pro pěší po dobu rekonstrukce, díky které zachováme možnost spojení obou břehů Vltavy.“

Potápěčský průzkum ukázal, že zdivo z žulových bloků nebo kamenů prolévaných betonem u základů je ve velmi dobrém stavu. Horší je ale situace s nosnou konstrukcí. „Největší slabinou mostu je nefunkční hydroizolace. Prosakující voda totiž poškozuje a vyplavuje spárovou maltu zdiva, a to hlavně u nosné konstrukce, čímž ji výrazně oslabuje. I přesto má most stále dostatečnou únosnost pro bezpečný provoz mostního vybavení,“ říká ředitel dodavatelské společnosti Pontex Václav Hvízdal.

Kompletní rekonstrukce bude mimo jiné zahrnovat výměnu hydroizolace, zesílení poškozené opěry a poprsních zdí cementovou injektáží a celkovou repasi všech původních litinových stožárů osvětlení. V nejbližších měsících TSK přistoupí k několika opatřením, která vzešla z výsledků diagnostiky. Zejména půjde o sledování stability stožárů, měření deformací, teplot a napětí pilířů či kleneb.

„Průzkum a diagnostika mostu Legií probíhala v úzké součinnosti s orgány památkové péče. Byly hodnoceny nejen prováděná měření, ale i posuzovány možnosti oprav částí mostu a užití vhodných materiálů a technologií. V rámci průzkumu byl zpracován podrobný stavebně – historický průzkum, v němž jsou soustředěny dostupné informace o výstavbě mostu, jeho konstrukci a to včetně skenů dobových výkresů. Rozsah a podrobnost průzkumu odpovídá architektonickým a památkovým hodnotám mostu a bude důležitým podkladem pro zpracování projektové dokumentace,“ uvedl ředitel NPÚ Ondřej Ševců.

Most Legií je čtvrtý nejstarší most v Praze a zároveň poslední postavený kamenný most přes Vltavu v Praze.

Zdroj: TSK


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,28464 s | počet dotazů: 208 | paměť: 20370 KB. | 17.05.2024 - 23:43:56