Jaký povrch budou mít ulice a chodníky v centru Prahy?


7218

Odbory magistrátu hlavního města Prahy a organizace, které se zabývají správou komunikací, budou muset od příštího ruku respektovat Koncepci živičných a dlážděných povrchů v Pražské památkové rezervaci. Dokument z dílny Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve své podstatě navazuje na Manuál tvorby veřejných prostranství, který město schválilo v červnu loňského roku. Ten slouží v případě rekonstrukcí jako návod pro příjemnější ulice, náměstí a parky. Koncepci schválila Rada hl. města Prahy jej schválila na svém jednání 30.června 2015. Materiál určuje typy povrchových materiálů i rozdělení uličních povrchů do několika kategorií. Ulice Betlémská, Rytířská anebo Valdštejnská, to jsou jen některé příklady ulic v nejužším historickém jádru, ve kterých by podle koncepce měla být dlažba namísto asfaltu. V nejužším historickém jádru je totiž nutné kultivovat estetickou kvalitu města.  Naopak v místech, která jsou více dopravně zatížená – například tam, kde jezdí automobily i tramvaj zároveň – je vhodnějším řešením asfalt.

Pro standardní uliční profily jsou definovány základní kategorie materiálového řešení:

  1. A) KAMENNÁ DLAŽBA – kat. A

Předpokladem pro historickou část města je použití kvalitních kamenných skládaných povrchů pro pojížděné i chodníkové povrchy u všech základních uličních prostorů, které jsou zahrnuty do systému rozhodování. Jedná se primárně o kamennou vozovkovou dlažbu, a to žulovou nebo křemencovou. Provedení skládaných kamenných vozovkových dlažeb musí být řešeno s důrazem na trvanlivost, dlažba musí být vždy pokládána na vhodné a důkladně připravené podloží, je třeba dbát na minimalizací šířek spár a jejich kvalitní zásyp nebo zálivku. V ulicích, ve kterých je zachována historická dlažba, je vhodné ji obnovovat a vhodným způsobem doplňovat o dlažbu stejného materiálu, formátu, kvality i stupně opotřebení. V těchto uličních prostorech zpravidla nedochází k materiálovému odlišování parkovacích ploch vůči plochám jízdních pruhů. Celá šířka pojížděné komunikace je zpravidla řešena jednotným druhem kamenné dlažby.

Další sledované parametry pro skládané kamenné dlažby definuje v příslušné kapitole Manuál tvorby veřejných prostranství hl. města Prahy.

  1. B) KAMENNÁ DLAŽBA S ÚPRAVOU PRO HLADKÝ POJEZD – kat. B1, B2

Veřejná prostranství, která by vzhledem ke svému umístění v rámci historického města primárně měla být opatřena kamenným povrchem. Zároveň jsou na ně z důvodu požadavků na současné užívání (jízda na kole, snižování hluku z provozu) kladeny vysoké nároky kvalitu povrchu. Tyto uliční profily je nutné řešit takovými typy kamenných dlažeb, které tyto požadavky dostatečným způsobem zajistí. Povrchy vozovek těchto uličních profilů je vhodné opatřovat primárně shora řezanou kamennou dlažbou s důrazem na kvalitu položení, která spočívá především v rovnosti povrchu a minimalizaci šířky spár.

V rámci vyskytujících se variant dopravních režimů v jednotlivých uličních prostorech je možné tento povrch aplikovat, v závislosti na sledovaných zlepšeních u cílového stavu, buď na celou šíři pojížděných povrchů, nebo případně pouze na cyklopruhy, které se v rámci uličního prostoru vyskytují.

Parkovací plochy jsou u této kategorie řešeny standardní kamennou dlažbou bez nutnosti dalších úprav. Vzhledem k dopravnímu zatížení komunikací, a v současné době platným hygienickým limitům z hlediska hlukové zátěže venkovního prostředí, vzniká v rámci zařazení některých komunikací do této kategorie potenciální rozpor mezi požadovaným cílovým stavem povrchu těchto komunikací a výše uvedenými omezeními. Na základě této skutečnosti je pro takto identifikované uliční profily definována podkategorie (B2), která v případě změny povrchu pojížděné části uličního profilu předpokládá nutnost podrobnějšího prověření možnosti užití této materiálové varianty.

  1. C) ŽIVIČNÝ POVRCH

Na základě dopravního zatížení páteřních komunikací na území PPR jsou pro tuto kategorii upřednostněny ústupky dopravní organizaci, které definují uliční prostory, ve kterých je pro pojížděné povrchy možné použít asfaltové povrchy. Pro tyto uliční prostory dále platí, že pro parkovací pásy budou použity skládané kamenné povrchy.

VARIANTY SKLADEB ULIČNÍCH PROFILŮ:

Schématické axonometrie zobrazují základní varianty uličních profilů na území PPR. KZDP PPR definuje pouze zatřídění z hlediska volby materiálového řešení povrchů pojížděných. Konkrétní řešení profilu v případě stavebních úprav uličního prostoru je odvislé od cílového režimu dopravy v daném prostoru.

 

Koncepce živičných a dlážděných povrchů v Pražské památkové rezervaci

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,08074 s | počet dotazů: 204 | paměť: 28616 KB. | 29.02.2024 - 06:56:22