Geologické průzkumy pokračují na trase vysokorychlostní železnice z Prahy do Drážďan


Zeleznice
0 0 votes
Hodnocení článku

Právě probíhají geologické průzkumy na trase plánované vysokorychlostní železnice z Prahy do Drážďan. Správa železnic aktivně pokračuje v těchto pracích, které jsou důležitou součástí přípravy projektu vysokorychlostních tratí (VRT). Druhá polovina letošního roku přinese geologické průzkumy také na přeshraničním úseku Krušnohorského tunelu, který se s délkou minimálně 26 kilometrů řadí mezi nejdelší tunely ve střední Evropě. Zejména v oblasti Krušných hor mohou být vrty provedeny až do hloubky půl kilometru.

Geologické průzkumy jsou nezbytnou součástí plánování a přípravy významných dopravních projektů. Během těchto prací se zkoumá složení horninového prostředí. Pavel Hruška, náměstek Stavební správy vysokorychlostních tratí pro oblast sever, vysvětluje: „Geologický průzkum nám poskytuje přesnou představu o složení hornin a hydrologických podmínkách v místech, kde plánujeme vybudovat vysokorychlostní trati. Průzkumy probíhají na úsecích, kudy trasa povede. Informace získané z těchto průzkumů pak slouží jako základ pro projektování a samotnou výstavbu trati.“ Důležité informace, které se získají, zahrnují například správné výškové uspořádání, opatření proti poklesu podzemní vody nebo odtoku povrchové vody a možnost šíření hluku podložím. Odborné výsledky geologických průzkumů odpoví na tyto otázky.

Geologové označí vybranou lokalitu a připraví ji pro průzkum. Při práci se musí dodržovat maximální ohleduplnost k danému pozemku. Průzkum v dané oblasti může trvat od jednoho do šesti týdnů. Během této doby se provádějí vrty a sondy se ukládají do speciálních vzorkovnic o délce přibližně jednoho metru. Poté geologové odvezou vzorky do laboratoří, kde se provádí detailní analýza vlastností hornin. Výsledná zpráva ze geologického prů

zkumu slouží jako základ pro projektování konkrétního úseku vysokorychlostní trati. Po dokončení prací se také dokumentuje využití ploch průzkumu, případné vzniklé škody se zaznamenávají a vyjednává se o kompenzacích s nájemci nebo vlastníky pozemků.

Průzkumné týmy zůstávají na místě provádění geologických prací několik týdnů. Používají speciální zařízení k vrtání sond a zkoumání soudržnosti podloží. Například u obce Ledčice na úseku VRT Podřipsko budou geologové pomocí vrtaných sond zkoumat složení hornin až do hloubky 23 metrů. Geologické vrty v oblasti Krušných hor, kterými bude vést Krušnohorský tunel od českých Chabařovic po německý Heidenau, dosahují hloubky až půl kilometru. Správa železnic bude hledat dodavatele vrtných prací pro tuto část vysokorychlostní sítě u města Chlumec. Pavel Hruška dodává: „Navzdory průtahům v projektování geologického průzkumu, které vedly k ukončení spolupráce s původním projektantem, jsme připraveni vypsat soutěž na provedení vrtných prací v krátkém časovém horizontu. Očekáváme mezinárodní účast uchazečů, vzhledem k výjimečnému rozsahu a charakteru prací. Samotné práce chceme zahájit nejpozději ve druhé polovině letošního roku.“

Nová vysokorychlostní trať Praha – Ústí nad Labem – Drážďany výrazně zkrátí cestovní časy vlakem. Například z Roudnice nad Labem do Prahy bude trvat jen 19 minut, zatímco dnes to trvá 57 minut. Z Prahy do Ústí se cesta zkrátí na přibližně půl hodiny. Také spojení mezi Prahou a Drážďany nabídne atraktivní cestovní čas, kdy se doba jízdy sníží z dnešních přibližně 2,5 hodiny na méně než hodinu.


  • Zdroj: Správa železnic, státní organizace
  • Foto: Vytvořeno umělou inteligencí

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,05622 s | počet dotazů: 211 | paměť: 20547 KB. | 23.05.2024 - 22:32:31