Finanční podpora Programu švýcarsko-české spolupráce pomohla zlepšit tramvajovou dopravu v Ostravě


Dopravní podnik Ostrava a.s. se stal jedním z nejúspěšnějších žadatelů o dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce pro projekty „Zkvalitnění tramvajové infrastruktury v Ostravě“. V páte 26. září 2014 bylo slavnostně předáno do užívání kolejové propojení ulic Plzeňská a Pavlovova, a to za přítomnosti hostů Velvyslanectví Švýcarské konfederace, v čele s velvyslancem Markusem-Alexandrem Antoniettim, a dále zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, v čele s náměstkem ministra Janem Křížem, Ministerstva financí ČR, Magistrátu města Ostravy, Úřadu městského obvodu Ostrava – Jih a vedení Dopravního podniku Ostrava a.s.

V rámci projektu „Zkvalitnění tramvajové infrastruktury v Ostravě“ již v letošním roce byla zrekonstruována nástupiště tramvajových zastávek „Křížikova“ a „Krajský úřad“. Do provozu je nyní slavnostně předána další stavba v hodnotě 23 mil. Kč, která přispěje ke zkvalitnění dopravní obsluhy území, především v městském obvodu Ostrava – Jih. Stavba byla z 85 % hrazena z Programu švýcarsko-české spolupráce, zbytek pak dotací statutárního města Ostravy. „Kolejové propojení ulic Plzeňská a Pavlovova umožnilo veřejnou dopravou bez přestupů spojit dva velké sídlištní celky, Dubinu a Bělský les, se sídlištěm ve Výškovicích“, sdělil k přínosům stavby ředitel Dopravního podniku Ostrava Roman Kadlučka. Již od 31. srpna tohoto roku je kolejové propojení v praxi využíváno nově zavedenou tramvajovou linkou č. 15, která jezdí celodenně ve dvacetminutovém intervalu, a to včetně víkendů.

Více o projektu

Projekt propojení ulic Pavlovovy a Plzeňské se prakticky skládá z projektů dvou. První z nich financovaný z tzv. Švýcarských fondů s názvem Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě, resp. jeho část Výstavba kolejového propojení ulic Plzeňská – Pavlovova se již podle svého názvu týká výstavby kolejového propojení tramvajových tratí vedených po ulicích Plzeňská a Pavlovova. Jedná se tedy o chybějící kolejový oblouk u zastávky Most Mládeže. Tramvajový oblouk bude veden z tratě v ulici Rodinné do tratě podél tzv. polanecké spojky. Součástí je také vybudování párové zastávky Most. Mládeže v ulici Rodinné pro linky propojující Hrabůvku se Zábřehem. Vznikne tak situace, kdy budou existovat 3 párové zastávky Most Mládeže v různých místech propojené pouze pěší chůzí

Druhá část financovaná částečně z evropských fondů s názvem Propojení ul. Pavlovova – Plzeňská a cyklostezka ul. Pavlovova – Plzeňská se již podle svého názvu týká propojení obou ulic pro jiné druhy dopravy a to pro dopravu individuální automobilovou a dopravu cyklistickou. Oproti části týkající se tramvajové dopravy byla již část silniční a cyklistická zadána společnosti ALPINE Bau CZ s.r.o. Je tak již známá konečná částka zakázky, která činí 87,41 mil. Kč bez DPH.

Celý projekt tedy zahrnuje výstavbu jednostranného propojení ulice Pavlovovy se silnicí I. třídy č. 58 Plzeňská tak, že bude možné odbočit z ulice Plzeňské ve směru od Nové Vsi na ulici Pavlovovu ve směru do Zábřehu a z ulice Pavlovovy ve směru ze Zábřehu do ulice Plzeňské ve směru do Hrabůvky, dále výstavbu cyklostezky společně s mimoúrovňovým podchodem pro chodce, resp. cyklisty pod ulicí Plzeňskou s bezbariérovými přístupy na zastávku Most Mládeže.

 

Zdroj: DP Ostrava,


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,18549 s | počet dotazů: 209 | paměť: 20263 KB. | 18.07.2024 - 21:33:08