V Mimoni je postavená nová okružní křižovatka


Silnice II/268 zajišťuje průtah městem od České Lípy do Mnichova Hradiště k dálnici na Prahu. Dne 25.9.2014 byl slavnostně uveden do provozu rekonstruovaný průtah městem včetně kruhového objezdu na Tyršově náměstí v mimoni. Rozsáhlou rekonstrukcí prošla komunikace II. třídy v délce 850 metrů od náměstí ČSLA, a to včetně mostu přes řeku Ploučnici, ulici Husovu, novou okružní křižovatku na Tyršově náměstí a ulici Pražskou až k železničnímu přejezdu směrem na Mnichovo Hradiště.

Součástí stavebních prací, které byly provedeny za finanční spoluúčasti města Mimoň a Severočeské vodárenské společnosti, je vybudování nových zálivů pro zastavení a stání, chodníků, veřejného osvětlení a provedlo se odvodnění komunikace a přeložení inženýrských sítí včetně přípojek k jednotlivým domům. Dále se podařilo zrekonstruovat a osadit historické sochy na Poštovním mostě, nakoupit nové autobusové zastávky a provést vegetační úpravy po celé trase dotčeného úseku komunikace. Ostrůvky mezi parkovacími zálivy byly osety zelení.

Investorem stavby byl Liberecký kraj zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje. Stavbu za 64,5 mil. Kč bez DPH na základě výběrového řízení prováděla společnost STRABAG a.s. Projekt je financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v oblasti podpory „Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury“, kdy 85 % uznatelných nákladů je hrazeno z prostředků EU a zbývajících 15 % nákladů je kryto z rozpočtu Libereckého kraje. Částka zahrnuje také finanční podíl města Mimoň a SVS, který není hrazen z prostředků EU.

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,99419 s | počet dotazů: 201 | paměť: 20174 KB. | 19.06.2024 - 11:52:47