Dopravní režim na dálnice D1 komplikují nadále probíhající stavební práce


Práce na modernizaci dálnice D1 probíhají již na celkem čtyřech úsecích. Dopravní opatření související se stavebními pracemi však ještě mohou zkomplikovat řidiči,kteří  nepřizpůsobí rychlost svého auta situaci na silnici nebo nevěnují řízení auta patřičnou pozornost. Každá havárie pak výrazně zpomalí silniční provoz a mohou se vytvořit dlouhé fronty.  Uvádíme aktuální seznam dopravních omezení v souvislosti se stavebními pracemi.

Dopravní omezení související s pracemi na dálnici během  prodlouženého víkendu( 25.-28.3.2016):

1)    Úseku 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice: od 25. 3. 2016, 12:00 hod. do 28. 3. 2016, 12:00

Doprava ve směru na Brno bude v km cca 47,9 – 56,8 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu.

od 25. 3. 2016, 12:00 do 25. 3. 2016, 18:00

Doprava ve směru na Prahu bude v km cca 56,8 – 48,1 vedena v jednom provizorním jízdním pruhu v pravé části pásu.

od 28. 3. 2016, 12:00 do 30. 6. 2016

Doprava ve směru na Brno bude v km cca 47,9 – 56,8 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích v pravé části pásu.

od 25. 3. 18:00, 2016 do 30. 6. 2016

Doprava ve směru na Prahu bude v km cca 56,8 – 48,1 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích v pravé části pásu.

2)    Úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ:

V termínu od 24. 3. 2016 (23:00) do 29. 3. 2016 (15:00) je v km cca 133,358 – 141,785 doprava střídavě vedena v jednom nebo dvou jízdních pruzích v pravém i levém pásu dálnice. Následující termíny jsou tedy orientační a mohou se měnit vzhledem k postupu prací. Aktuální informace řidiči naleznou vždy na www.dopravniinfo.cz.

Dne 28. 3. 2016 bude doprava vedena ve dvou jízdních (resp. pomocných) pruzích v těchto časech: od 14:00 do 20:00 ve směru na Prahu; od 15:00 do 20:00 ve směru na Brno.

od 24. 3. 2016 (23:00) do 26. 3. 2016 (15:00) Ve směru na Prahu je doprava vedena v km cca 141,8 – 133,3 v jednom (levém) jízdním pruhu. Ve směru na Brno je doprava vedena v km cca 133,3 – 141,8 v jednom pomocném pruhu v oblasti zpevněné krajnice.

od 26. 3. 2016 (15:00) do 27. 3. 2016 (0:00) Ve směru na Prahu je doprava vedena v km cca 141,8 – 133,3 v jednom pomocném pruhu v oblasti zpevněné krajnice.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km cca 133,3 – 136,7 ve dvou pomocných pruzích v pravé části pásu a v km cca 136,7 – 141,8 je doprava vedena v jednom pomocném pruhu.

od 27. 3. 2016 (0:00) do 27. 3. 2016 (6:00)

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km cca 142,0 – 141,3 v jednom pomocném pruhu v oblasti levého jízdního pruhu a v km cca 141,3 – 133,3 v jednom pomocném pruhu v oblasti zpevněné krajnice.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km cca 133,3 – 136,7 ve dvou pomocných pruzích v pravé části pásu a v km cca 136,7 – 141,8 je doprava vedena v jednom pomocném pruhu.

od 27. 3. 2016 (6:00) do 27. 3. 2016 (15:00)

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 141,785 – 141,300 ve dvou pomocných pruzích v oblasti levého a části pravého jízdního pruhu a v km 141,300 – 133,793 je vedena v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Výjezd a nájezd v přilehlých křižovatkách je umožněn.

Ve směru na Brno je doprava vedena v km cca 133,3 – 141,9 převážně ve dvou pomocných pruzích. V km 140,9 – 141,9 je doprava vedena v jednom (levém) pomocném pruhu. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.

 

od 27. 3. 2016 (15:00) do 29. 3. 2016 (15:00)

Ve směru na Prahu a na Brno budou stanoveny lokální uzavírky do jednoho pruhu v délce max. 500 metrů. Dne 28. 3. 2016 bude doprava vedena ve dvou jízdních pruzích v každém směru v těchto časech: od 14:00 do 20:00 ve směru na Prahu; od 15:00 do 20:00 ve směru na Brno.

od 29. 3. 2016 (15:00) do 31. 5. 2016

Ve směru na Prahu je doprava vedena v km 141,785 – 141,300 ve dvou pomocných pruzích v oblasti levého a části pravého jízdního pruhu a v km 141,300 – 133,793 je vedena v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Výjezd a nájezd v přilehlých křižovatkách je umožněn. Je uzavřena odpočívka Kochánov (km 137, vpravo).

Ve směru na Brno je doprava vedena v km 133,358 – 136,980 a 139,100 – 141,170 ve dvou pomocných pruzích v oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice a v km 137,190 – 138,730 a 141,420 – 141,635 je doprava vedena ve dvou pomocných pruzích v oblasti levého a části pravého jízdního pruhu. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidlům, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.

Možnost nájezdu a výjezdu v MÚK Měřín (EXIT 134) a v MÚK Velké Meziříčí-západ (EXIT 141) je umožněna v plném rozsahu. Odpočívka Stránecká Zhoř (km 139,900, vpravo) je rovněž zpřístupněna, ale jsou zabrána parkovací místa pro nákladní automobily.

 

Na dalších dvou modernizovaných úsecích, zůstává režim vedení dopravy beze změny:

3) Úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice – EXIT 34 Ostředek

  1. 3. 2016 – 15. 7. 2016 Doprava ve směru Brno je v km cca 28,4 – 34,4 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích. Doprava ve směru Praha je v km cca 34,3 – 28,8 vedena ve dvou provizorních jízdních pruzích v protisměrném pásu (režim 2+2, oddělení směru pomocí dočasného svodidla). Na MÚK Hvězdonice není umožněn sjezd ve směru Brno – Hvězdonice a na MÚK Ostředek nebude umožněn nájezd ve směru Ostředek – Praha.

4)    Úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka od 21. 3. 2016 do 9. 7. 2016

Ve směru na Prahu je v km cca 182,465 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích do oblasti pravého jízdního pruhu a zpevněné krajnice, a takto pokračuje do km cca 178,042, odkud je dále vedena bez přechodného dopravního omezení. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h, přičemž je umožněn nájezd a výjezd v přilehlých křižovatkách. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m.

Ve směru na Brno je v km cca 177,845 doprava svedena ve dvou pomocných pruzích přejezdem středního dělicího pásu v km cca 178,112 – 178,247 do protisměrného pásu, v němž pokračuje až k přejezdu středního dělicího pásu v km cca 182,085 – 182,185, v němž je doprava svedena zpět do svého pravého pásu dálnice a dále pokračuje bez přechodného dopravního omezení. Do levého pomocného pruhu je zakázán vjezd vozidel, jejich okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Nejvyšší dovolená rychlost v místě omezení je stanovena na 80 km/h.

Ve směru na Brno je uzavřena nájezdová větev pravé poloviny MÚK Ostrovačice (EXIT 178). Pro relaci Ostrovačice (II/602) → Brno (D1) je vedena objízdná trasa dále po silnici č. II/602 ke křižovatce se silnicí č. I/23, po které je vedena dle místního dopravního značení do MÚK Kývalka (EXIT 182), odkud je umožněn nájezd na dálnici D1 ve směru Brno, Ostrava.

Řidiči mohou dopravní informace o situaci na české dálniční/silniční síti čerpat z následujících zdrojů:

–    Informace o dopravě, včetně kamer, na dálnici D1 na www.dopravniinfo.cz

–    Informace o modernizaci dálnice D1 na www.novaD1.cz

–    Sociální síť Facebook: https://www.facebook.com/rsdreditelstvisilnicadalnic

Zdroj: RSD


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,34306 s | počet dotazů: 187 | paměť: 20136 KB. | 21.06.2024 - 13:49:49