V Jestřebí je dokončen nový průtah


Poslední zářijový den byla zprovozněna na krajské silniční síti Zlínského kraje rekonstrukce průtahu II/495 obcí Jestřabí. Obyvatelé obce na jihovýchodě zlínského okresu zde dostávají do užívání přibližně jeden kilometr opravené komunikace. Předmětem stavby Jestřabí-průtah, jejímž investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje, byla obnova krytu vozovky silnice v extravilánu obce (mezi obcemi Jestřabí a Štítná nad Vláří) v délce 378 metrů a kompletní výměna celé konstrukce vozovky v průjezdním úseku obce Jestřabí v délce 687 metrů. Celková délka rekonstrukce silnice včetně obnovy krytu vozovky je tedy 1 065 metrů. V extravilánu, v místech, kde navržená vozovka přesahovala původní šířku vozovky, byla provedena sanace jejích okrajů a potřebné rozšíření. V rekonstruovaném úseku bylo odfrézováno 50 – 100 milimetrů obrusné vrstvy, byly vyspraveny trhliny a byla položena nová obrusná vrstva. V intravilánu obce byla realizována nová kompletní konstrukce vozovky včetně doplnění obrub a připojení místních komunikací a sjezdů. Vozovka byla opatřena na okrajích dvojřádkem ze žulových kostek a betonovou obrubou. Odvodnění vozovky je zajištěno dešťovými vpustěmi do stávající kanalizace. Před začátkem úseku byl vybudován nový silniční propustek převádějící vodu ze stávajícího silničního příkopu do strouhy, která teče do řeky Vláry.

Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., Brno, a EUROVIA CS, a. s., Praha, závod Zlín. Smluvní cena činila 14 716 930 korun. Stavba má přislíbenou dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava ve výši 80 procent uznatelných nákladů. Zhotovitel poskytne na stavbu záruku v trvání 60 měsíců.

Zdroj: RSZK


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,30300 s | počet dotazů: 191 | paměť: 20159 KB. | 19.06.2024 - 11:36:03