Známe vítěze soutěže Česká dopravní stavba 2015


dscn2372

 

Ve čtvrtek 16. června 2016 byly v aule ČVUT v Praze v Betlémské kapli slavnostně předány tituly a další ocenění v již 13. ročníku celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2015.  Vypisovatelem soutěže je Ministerstvo dopravy ČR a organizátorem TOP EXPO CZ.

Cílem soutěže je prezentace dopravního stavitelství a inženýrské profese nejen laické i  odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Do soutěže byly přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži od 1. 1. 2011 dosud neprezentovaly a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR do 31. 12. 2015.

Porota pod vedením prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng FD ČVUT  jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže hodnotila v letošním třináctém ročníku soutěže rekordní počet 52 přihlášek.  V zaplněné  Betlémské  kapli  předali  vítězům  tituly  Ing.  František  Laudát,  člen  Podvýboru  pro  dopravu Poslanecké  sněmovny Parlamentu ČR a Mgr. Milan Feranec, náměstek ministra dopravy  ČR,  který  v závěru  večera  vyhlásil  další,  v pořadí  již  14.  ročník  celostátní  soutěže  Česká  dopravní  stavba, technologie a inovace roku 2016.

Seznam oceněných staveb a technologií:

V kategoriích A, B – „STAVBA“

Stavba: II/329 Poděbrady, přemostění přes ČD  –  Dodavatelé: M –SILNICE a.s. (vedoucí člen sdružení), SMP CZ, a.s. (člen sdružení), Projektant: PONTEX s.r.o. Investor: Středočeský kraj a město Poděbrady

Stavba: Silnice I/11 Mokré Lazce ‐ hranice okresů Opava/Ostrava  – Dodavatel:  Sdružení  /  Lazce  2008  EUROVIA  CS,  a.s.,  Skanska  a.s,  FIRESTA‐Fišer,  rekonstrukce, stavby a.s. Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stavba: Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa- – Dodavatel: Společnost most Lovosice Česká Lípa (SMP CZ, a.s. (vedoucí), Chládek a Tintěra, a.s., HABAU CZ s.r.o., Bilfinger MCE Slaný s.r.o., Projektant: TOP CON SERVIS s.r.o.,  Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Stavba:“Veřejná doprava pro všechny autobusový terminál v Berouně – Dodavatel: STRABAG a.s. Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. Investor: Dodavatel: STRABAG a.s. Projektant: NOVÁK & PARTNER, s.r.o. Investor: město Beroun

Stavba: Prodloužení trasy A metra v Praze, úsek V.A, Dejvická (mimo) ‐ nemocnice Motol  – Dodavatel: Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol). Metrostav a.s. (vedoucí člen), HOCHTIEF CZ a.s.  Projektant: METROPROJEKT Praha a.s. Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

 

 

 

 

Stavba: Městský okruh Praha, tunelový komplex Blanka  – Dodavatel: Metrostav a.s. Projektanti: SATRA, spol. s r.o., METROPROJEKT Praha, a.s., PUDIS a.s.,   Investor: Hlavní město Praha

V kategorii C – „TECHNOLOGIE“

Technologie: Rekonstrukce trati Liberec ‐ Tanvald (ASVC)   – Dodavatel: AŽD Praha s.r.o.

Technologie: Přesuvná skruž pro betonáž nové konstrukce mostů   – Dodavatel: Metrostav a.s. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

V kategorii D – „INOVACE“

INOVACE:  Řešení odbavení cestujících od ČSOB  – Dodavatel: ČSOB, a.s.

CENA POROTY

Stavba: II/214 Jihovýchodní obchvat Chebu – Dodavatel: STRABAG a.s. (vedoucí člen sdružení), SWIETELSKY Stavební spol. s r.o. (člen)  Projektant: PONTEX, spol. s r.o. Investor: Správa a údržba silnic Karlovarského kraje

Stavba: Modernizace silnice III/34026 Chrudim, žel. přejezd ‐ napojení na I/37 (foto 9) – Dodavatel: Vodohospodářské stavby, s.r.o. Projektant: OPTIMA spol. s r.o. Investor: Pardubický kraj

 

Další informace o stavbách a oceněních projektech najdou zájemci na http://www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/cds-2015/tz-tituly-cds-2015.pdf


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,03294 s | počet dotazů: 203 | paměť: 20267 KB. | 23.04.2024 - 07:27:34