Vyhodnocení soutěže Česká dopravní stavba 2013


V pondělí 16. června 2014 byly v Betlémské kapli slavnostně předány  TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2013.  Aula pražského ČVUT – Betlémská kaple byla v pondělí 16. 6. 2014 místem předávání titulů a cen v pořadí již 11. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2013. Slavnostní předávání cen proběhlo tradičně za přítomnosti mnoha významných osobností. Hosty večera byli mj. ministr dopravy Antonín Prachař, rektor ČVUT v Praze Petr Konvalinka, 1. Náměstek primátora hl.m. Prahy pro infrastrukturu Jiří Nouza a další významné osobnosti. Tituly 11. ročníku celostátní soutěže získalo 5 staveb a 1 technologie. Tituly jsou udělovány bez uvedení pořadí a jsou rovnocenné. Rovnocenná s tituly je rovněž Cena poroty.

Stavba 2013

Stavba: MODERNIZACE TRATI VOTICE ‐ BENEŠOV U PRAHY

Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s.

Zhotovitel: Sdružení Vo–Ben, EUROVIA CS, a. s., Subterra a. s. a Viamont DSP a. s.

Projektant: SUDOP Praha, a.s.  Investor: Správa železniční dopravní cesty

Výrok poroty: Jedná se ojedinělou drážní stavbu na IV. tranzitním železničním koridoru, kde zdvojkolejněním a rozsáhlými směrovými úpravami trati a výstavbou pěti nových tunelů došlo k podstatnému zvýšení kapacity a traťové rychlosti až na 160 km/hod. Tím byla významě zvýšena konkurenceschopnost železnice vůči silniční dopravě.

 

Stavba: LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ, OPRAVA RWY 06/24 II. a III. ETAPA Přihlašovatel: STRABAG a.s.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Projektant: AGA Letiště, s.r.o.  Investor: Letiště Praha a. s.

Výrok poroty: Jedná se o generální opravu hlavní vzletové a přistávací dráhy Letiště Václava Havla v Praze v délce 2814 m a šířce 60 m. Nový kryt je cementobetonový tloušťky 400 mm. Do stavby byla použita část recyklovaného vybouraného materiálu. Náročná stavba byla realizována v mimořádně krátkém termínu – pouhých 123 dnů v těsném kontaktu s letovým provozem na vedlejší přistávací dráze za přísných bezpečnostních podmínek. V příštích letech umožní zvládnout silný letový provoz včetně největších dopravních letadel.

 

Stavba: R7 MÚK DROUŽKOVICE ‐ MÚK NOVÉ SPOŘICE

Přihlašovatel: Skanska a.s.

Zhotovitel: Sdružení Skanska, Geosan, SALEMA Construction

Projektant: Pragoprojekt, a. s. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Výrok poroty: Novostavba rychlostní silnice R7 délky 6,391 km kategorie R 25,5/100(70) s 12‐ti polovou estakádou délky 355 m u Panského rybníka. Součástí stavby je i 0,744 km dlouhý přivaděč od stávajícího obchvatu Chomutova. Jedná se o zdařile navrženou a provedenou stavbu v obtížných geologických podmínkách (šupinovité jíly) v těsné blízkosti dvou významných ekologických lokalit a z toho vyplývajících vysokých požadavků na realizaci díla z hlediska ochrany životního prostředí.

 

Stavba: REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU DĚČÍN – JEDLOVÁ

Přihlašovatel: Metrostav, a.s.

Zhotovitel: Metrostav, a.s.

Projektant: SUDOP Praha, a.s. Investor: Správa železniční dopravní cesty

Výrok poroty: Jedná se o významnou rekonstrukci jednokolejného železničního mostu, který je děčínskou dominantou. Stavba zahrnovala výměnu téměř čtyřicetileté provizorní ocelové konstrukce stávajícího mostu za novou ocelovou příhradovou konstrukci s dolní ortotropní mostovkou s průběžným štěrkovým ložem. Do stavby významně zasáhly červnové povodně, které způsobily dvouměsíční zpoždění.

 

Stavba: LIBEŘ ‐ MOST EV.Č. 00315‐1

Přihlašovatel: Pragoprojekt, a.s.

Zhotovitel: Pozemní komunikace Bohemia

Projektant: Pragoprojekt, a.s.  Investor: Středočeský kraj

Výrok poroty: Mimořádně zdařilá celková rekonstrukce historického kamenného mostu z roku 1855 přes Zahořanský potok v obci Libeř. Jedná se o klenutý most z žulového kvádrového zdiva o dvou polích o světlosti cca 7,0 m a celkové šířky 6,85 – 7,10 m. První pole mostu slouží jako inundační, pod druhým protéká Zahořanský potok. Po rekonstrukci může toto zajímavé stavební dílo sloužit dalším generacím.

 

Technologie: ŘEŠENÍ POSKYTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH INFORMACÍ ŘIDIČŮM V PRAZE

Přihlašovatel: VARS Brno a.s.

Zhotovitel: VARS BRNO a.s. Investor: Technická správa komunikací Hl. m. Prahy

Výrok poroty: Jedná se o zařízení pro poskytování včasných a aktuálních dopravních informací řidičům v hlavním městě Praze za účelem zlepšení podmínek plynulosti provozu. Nový systém poskytuje účastníkům provozu proměnné grafické a textové informace v českém jazyce doplněné o symboly dopravního značení a to pro vozidla jedoucí po silnicích v daném směru.

 

CENA POROTY

Stavba: NÍZKÁ PROTIHLUKOVÁ CLONA ŽELEZNIČNÍ TRATI

A PILOTNÍ APLIKACE V OBCI TETČICE

Přihlašovatelé: ŽPSV a.s. & Viamont DSP a.s.

Zhotovitel: ŽPSV a.s. & Viamont DSP a.s. Projektant: SUDOP Brno, spol. s.r.o.

Výrok poroty: Jedná se o průlom v protihlukových opatřeních, kdy pilotní aplikace nízké protihlukové clony prokázala možnost rovnocenné náhrady vysokých protihlukových stěn. Za podstatně nižších nákladů bude možno nahradit vysoké betonové protihlukové stěny, které nejenže brání cestujícím ve výhledu z oken vlaků, ale jsou i těžko překonatelné pro záchranáře.

 

Pořadatelem soutěže, která je vypisovaná Ministerstvem dopravy ČR a Státním fondem dopravní infrastruktury, je společnost TOP EXPO CZ. Cílem soutěže je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži se dosud neprezentovaly a byly uvedeny do provozu na území ČR do 31. 12. 2013.

Odborná porota pracovala ve složení:

∙ prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR ING, FEng. ‐ FD ČVUT (PŘEDSEDA)

∙ Ing. Antonín Blažek, Ph.D ‐ VUŽ

∙ Ing. Bohuslav Štancl, MBA ‐ SPS

∙ Ing. Luděk Sosna, Ph.D ‐ MD ČR

∙ Ing. Karel Havlíček ‐ SFDI

∙ Ing. Martin Mandík ‐ ČKAIT

∙ Ing. Karel Korytář ‐ SENÁT PARLAMENTU ČR

∙ Ing. Karel Otava ‐ SŽDC

∙ Pavel Braha ‐ SPRSD

∙ Ing. Ladislav Pivec ‐ TSK

∙ Ing. Roman Srp – ITS

∙ Ing. Jan Švarc – ČSS

∙ Ing. Miroslav Němec ‐ SÚSPK


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,10038 s | počet dotazů: 204 | paměť: 20251 KB. | 24.04.2024 - 04:14:23