Zástupci železniční unie jednali v Praze o bezbariérové dopravě


14 10 10 prezentace PRM1

Do českého hlavního města se na pozvání Českých drah sjeli začátkem října členové pracovní skupiny Mezinárodní železniční unie (UIC) PRM PASSAGE. Skupina se zabývá asistenčními službami pro handicapované cestující v mezinárodní přepravě, což je náplní vyhlášky UIC 145, kterou skupina v Praze finalizovala. Mimo to byla pro zástupce z řady evropských zemí připravena prezentace na pražském hlavním nádraží, kde se jim prakticky demonstroval nástup dvou vozíčkářů do jednotky CityElefant.

People with Reduced Mobility

People with Reduced Mobility(PRM) je sice v mezinárodní přepravě zkratkou pro lidi s omezenou možností pohybu, ale ve skutečnosti se jedná se o všechny handicapované, nikoli jen vozíčkáře. Účastníci setkání se v Praze podělili se zkušenostmi ze svých vnitrostátních, ale i mezinárodních přeprav, protože každý evropský dopravce má totiž zcela odlišné zkušenosti s přepravou imobilních cestujících, které přepravují podle svých vlastních pravidel. „České dráhy v tomto ohledu učinily oproti minulým rokům výrazný posun vpřed i díky těsné spolupráci s Národní radou zdravotně postižených. Máme velmi dobře fungující systém zajišťující pro cestující i dopravce snadnější vyhodnocení požadavků handicapovaných cestujících ve vnitrostátní přepravě a současně připravujeme používání takzvané „booking tool“ a jeho navázání na národní objednávkový systém. Tato aplikace bude umožňovat zajištění asistenčních služeb při jízdách z České republiky do zahraničí a zpět a současně i při cestování na území jiných států,“ vysvětluje Jaromír Fól z Odboru obchodu osobní dopravy ČD.
Pilotní spuštění nové služby „booking tool“ je naplánováno po doladění některých technických detailů zhruba do konce letošního roku a zajišťovat ji bude Kontaktní centrum ČD formou objednávkového formuláře nebo telefonicky. Novinkou pro handicapované cestující bude kromě zajištění asistenční služby do zahraničí i možnost zároveň zakoupit mezinárodní jízdenku a nechat si ji zaslat poštou. Mezi další novinky, které České dráhy pro handicapované cestující připravují, patří i možnost cestování doprovodu zákazníků na invalidním vozíku do zahraničí a zpět zdarma. V mezinárodním rozsahu byla tato služba doposud umožněna pouze průvodcům nevidomých. Služba bude k dispozici se změnou jízdních řádů od 14. prosince.

Zaujala prezentace českých vozidel
Zahraničním účastníkům byly předvedeny jak bezbariérové přístupy po celém pražském hlavním nádraží, tak i pomůcky k snadnější orientaci při odbavení v ČD centru, nástupu do vlaků jako je například systém EZOP a hlásiče pro nevidomé, slabozraké a sluchově postižené, vodicí lišty či označovací piktogramy. Velký zájem byl o příměstský vlak CityElefant a jeho vybavení s ukázkou naložení cestujících na mechanickém a elektrickém vozíku prostřednictvím zvedací plošiny. Následně byla k dispozici i prohlídka modernizovaného vozu pro dálkovou dopravu s označením Bbdgmee.
Prezident skupiny PRM PASSAGE David Sindall z Velké Británie ocenil připravenost a funkčnost služeb pro handicapované cestující Českých drah a sám říká: „U nás v Británii máme nejstarší železniční síť v Evropě a podle toho vypadá občas i její infrastruktura a přístup do některých stanic nebo vlaků, který je pro imobilní cestující v některých případech nevyhovující. Proto máme ještě hodně práce před sebou.“ Prezident Sindall ještě doplnil, že v Praze se ještě diskutovalo o společné evropské kartě pro handicapované, tzv. Disability card, která bude předmětem pracovních jednání skupiny PRM PASSAGE v příštím roce.

České dráhy na čele odstraňování bariér
Více než 4 400 spojů a přes 600 vozíčkářům přístupných vozidel, z toho přibližně 400 nízkopodlažních, nasazují v současnosti České dráhy. Patří jim tak přední místo v odstraňování bariér v dopravě v České republice i v celé střední a východní Evropě. Například sousední Rakušané disponují přibližně 300 a Slováci dokonce jen asi 60 nízkopodlažními soupravami, což je zřetelně méně, než u Českých drah. Společnost pokračuje v odstraňování bariér v cestování osob se zdravotním postižením také v letošním roce. Do provozu jsou uváděny nové soupravy railjet, které jsou vybaveny zařízením pro cestování vozíčkářů, i nízkopodlažní, bezbariérové jednotky RegioPanter, které jsou nasazeny do provozu v Jihomoravském kraji na linku S2.

Zdroj: ČD


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,12169 s | počet dotazů: 188 | paměť: 20239 KB. | 22.04.2024 - 15:50:53