Ve Valašských Kloboukách bude jezdit Senior-taxi


O zajištění  této služby rozhodli zastupitelé na svém dubnovém zasedání. Speciální dopravu budou moci využívat lidé nad 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P bez věkového omezení, a to například při svých cestách k lékaři, na úřady, k vlakovému nádraží, do kostela a podobně. Jednosměrná jízdenka po městě bude stát 20 korun, jízdenka do místních částí Lipina, Smolina a Mirošov pak cestujícího vyjde na 25 korun.  Služba začne fungovat ve zkušebním provozu začátkem června tohoto roku a po šesti měsících její fungování bude  provoz  vyhodnocen. Město bude toto období dotovat částkou 180 tisíc korun. Provozovatelem Senior- taxi budou Valašskokloboucké služby. Cestující se nejprve registrují a obdrží průkaz, který je bude k využívání služby opravňovat. Přeprava bude zabezpečována na území města a místních částí v pracovních dnech od 6.30 do 14.30 hodin, a to na základě objednávky v jednodenním předstihu.

Cílovými místy Seniortaxi se budou moci stát ordinace praktických i odborných lékařů, lékárny, pošta, úřady, služby, vlakové či autobusové nádraží, nebo kostel a hřbitov. Pokud bude senior potřebovat doprovod druhé osoby, bude pro jejich cestu postačovat jedna jízdenka. Stejně tak v případě, že bude z jednoho nástupního místa cestovat do stejného cíle více registrovaných uživatelů. Cestující budou moci přepravovat spoluzavazadla.

Ke zjištění předběžného zájmu provedla valašskokloboucká radnice v únoru a březnu průzkumné šetření. Celkem se zúčastnilo 116 respondentů dané cílové skupiny, přičemž 111 z nich potvrdilo, že služba je ve městě potřebná, a 102 účastníků vyjádřilo, že by Senior-taxi využívalo.

 

Základní informace o městě.: K 30. 6. 2016 mělo město 5001 obyvatel. Současné Valašské Klobouky jsou přirozeným spádovým centrem jižního Valašska a tato poloha i síť úřadů, škol, kulturních institucí, sportovišť, zdravotnických služeb, obchodů atd. mu dalo šanci znovu získat v roce 2003 statut obce s rozšířenou působností. Z dalších úřadů se ve městě nachází finanční úřad, katastrální úřad, úřad práce, česká správa sociálního zabezpečení. Neodmyslitelnou součástí města jsou i organizace jím zřízené a to zejména Valašskokloboucké služby s. r. o., Valašskokloboucká poliklinika, Valašskkloboucké podnikatelské centrum s. r. o., Městské lesy s. r. o., Výroba tepla s. r. o. a další. Kulturní a vzdělávací centrum zastřešuje v Kloboukách kulturní dům Klobučan, městskou knihovnu, městské muzeum a infocentrum. Charakter spádového města dotváří i školská zařízení, ať už jde o mateřskou či základní školu, základní umělecká škola nebo mimoškolní zařízení, kam spadá Dům dětí a mládeže, Nízkoprahové centrum, Kaštánek, Centrum pro rodinu a jiné. Do spektra škol neodmyslitelně zapadá i gymnázium s obchodní akademií, Střední odborné učiliště Valašské Klobouky s internátem, Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky – Smolina.

Město nezapomíná ani na seniory, pro které slouží penzion a dům s pečovatelskou službou.

Valašskokloboucké služby http://www.valasskeklobouky.cz/sluzby-obcanum/os-2737/p1=36273


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,31197 s | počet dotazů: 190 | paměť: 20326 KB. | 22.05.2024 - 01:10:31