Za zřícení lávky pro pěší přes Vltavu v Praze Troji jsou obžalováni dva lidé.


2017 12 02 15.17.53 520x245 1

Trojská lávka spojovala pražskou čtvrť Troja s Císařským ostrovem v místě někdejšího přívozu ulici Pod Havránkou. V roce 1984 byla na místě postavena visutá lávka pro pěší o celkové délce 260 m a šířce chodníku 3 metry. Stavbu projektoval inženýr Jiří Stráský.  Tato lávka nahradila nahradila lávku poškozenou povodněmi z 23. srpna 1977 a 22. července 1981. Trojská lávka byla ve správě Technické správy komunikací hl.města Praha (TSK) a přestože byla pravidelně kontrolována, zřítila se dne 2.12.2017 a došlo ke zranění  osob.

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 podal dne ‪19. 2. 2020 k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 obžalobu na dvě osoby v souvislosti s pádem Lávky pro pěší přes Vltavu v Praze Troji.

Jedné obviněné osobě je obžalobou kladeno za vinu, že při vypracování projektu provedla nedostatečné výpočty týkající se zatížení mostu. Ve statistických výpočtech zcela nebo z části absentovalo zohlednění vedlejších vlivů zatížení větrem a teplotou. Dále v technické zprávě neuvedla technologický postup injektáže kabelových kanálů předpínacích lan. Zároveň bylo v projektu zvoleno takové uložení nosných a předpínacích lan, které pro jejich vzájemný dotyk neumožňovalo obalení po celém jejich povrchu injektážní maltou, tj. dostatečnou ochranu nosného systému. Zároveň byl obviněnou osobou navržen systém odvzdušnění, který neplnil svou funkci. Obviněná osoba dle obžaloby nevykonávala jako projektant řádně autorský dozor, což vedlo k nekvalitnímu provedení prací na stavbě a nedostatečné ochraně nosné konstrukce lávky před korozí. Byť technická norma upravující mosty z předpjatého betonu stanoví, že se u těchto staveb musí provádět stálá kontrola a opravy injektáže, uvedla obviněná osoba v technické zprávě, že vlastní konstrukce údržbu nepotřebuje.

Ve vztahu k druhé obviněné osobě dozorový státní zástupce v obžalobě uvedl, že této byl znám technický stav lávky, který odpovídal špatnému až havarijnímu stavu. Obviněná osoba měla k dispozici řadu záznamů o prohlídkách (38 prohlídek) a patnáct posudků a zkoušek vypracovaných za období roku 1995 až 2017, které na nevyhovující stav lávky upozorňovaly. Obviněná osoba při údržbě lávky nezajistila nepoužívání posypových solí, byť jejich použití bylo zakázáno ve stavební dokumentaci. Dále neprovedla posouzení zatížitelnosti lávky a další postupy a opatření, které předepisují normy pro lávky ve špatném, velmi špatném a havarijním stavu. Obviněná osoba neinicializovala nutné a vhodné opravy či údržbu lávky, ani neprovedla taková opatření, která by omezila přístup chodců.

V důsledku chyb v projektu a konstrukci lávky došlo k narušení ocelových lan korozí a při špatném vyhodnocení stavu lávky a nevhodně provedených opravách, které nevedly k zvýšení zatížitelnosti, došlo dne 2. 12. 2017 k jejímu zřícení.

Jednání obviněných bylo obžalobou kvalifikováno jako přečin obecného ohrožení z nedbalosti.

Zdroj: TZ Státního zastupitelství pro Praha 7  ze dne ‪20. 2. 2020

Foto: IZDOPRAVA

Článek o zřícení lávky 2.12.2017

https://www.izdoprava.cz/dopravni-stavby-2/mosty/2017/i-kdyz-byla-lavka-pod-kontrolou-necekane-se-zritila/

článek o prováděné kontrole

https://www.izdoprava.cz/sprava-komunikaci/2013/trojska-lavka-projde-kontrolnim-merenim/


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,40444 s | počet dotazů: 198 | paměť: 20041 KB. | 25.06.2024 - 22:39:08