Podobu nové pražské lávky přes Vltavu určí architektonická soutěž


Mezi Hlávkovým a Libeňským mostem ve srovnání se zbytkem centrální Prahy chybí dvě mostní spojení. Most z ulice Na Maninách do ulice Šaldova je navržený už v Regulačním plánu Státní regulační komise z roku 1924. Praha 7 dlouhodobě usiluje také o zbudování lávky pro pěší a cyklisty mezi Holešovicemi, Štvanicí a Karlínem. Vyhlášení soutěže na podobu lávky má v kompetenci  IPR Praha. Lávka pro pěší a cyklisty by měla být jednoduše a bezbariérově přístupná, neměla by pro pěší znamenat výškovou bariéru, zároveň musí být připravena odolat případným povodním.

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu lávky pro pěší a cyklisty jako spojnici břehů Karlína, Holešovic a ostrova Štvanice. Jedná se o jednotné konstrukční řešení, které bude naplňovat celoměstsky významné  propojení mezi městskými částmi a zároveň zpřístupní ostrov Štvanice. Lávka by měla poskytnout co nejpřímější a úrovňově jednoduchý přístup.

Poloha lávky navazuje na územní plán. Čili na straně Holešovic bude nástup umístěn na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice a na straně Karlína na Rohanském nábřeží s vyústěním na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře a následně na plánovaný veřejný prostor rozvojového území  Rohanského ostrova. Přístup na lávku bude i na Štvanici.  Lávka bude překlenovat koryto řeky v šířce 38m mezi Karlínem a Štvanicí a 149m mezi Štvanicí a Holešovicemi.

O lávce se jednalo už koncem minulého století. Tehdy vyhlásila městská část Praha 7 v roce 1999  soutěž na stavbu Lávky mezi Karlínem a Holešovicemi, kterou vyhrál návrh Aleny Šrámkové.  Ten se však stal kvůli změně protipovodňových opatření po povodni v roce 2002 nerealizovatelný.

Zpracovatelem soutěžních podmínek je Institut plánování a rozvoje města Prahy a  předpokládaný termín vyhlášení se rychle přibližuje. Jedná se o termínu 24. 1. 2017. Již je také známé složení poroty hodnotitelů:

Nezávislá porota bude jednat ve složení:

Prof. Ing. arch. Mirko Baum / architek

Doc.Ing. arch. Radek Kolařík / architekt

Ing. Ondřej Hofmeister /architekt

Ing. arch. Barbora Šimonová /architekt

Ing. Ladislav Šašek Csc. / odborník na mostové konstrukce

 

Členové poroty závislí:

Ing. Karel Prajer / ředitel odboru strategických investic města Prahy

MgA. Marek Kopeć / vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha

Petr Dolínek /náměstek primátorky hl. m. Prahy pro oblast dopravy, sportu a volného času

Ing.arch. Lenka Burgerová/ radní pro rozvoj architektury a urbanizmu Praha 7

Roman Petrus /starosta Praha 8


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,39352 s | počet dotazů: 205 | paměť: 20292 KB. | 25.07.2024 - 03:30:27