Vedení Prahy projednalo přípravu projektu zakrytí Spořilovské ulice


Na dnešním jednání schválila Rada města Prahy pokračování přípravných a inženýrských prací projektu zakrytí Spořilovské ulice, který je známý pod označením Zelený zip pro Spořilov. Dnešní rozhodnutí radních fakticky znamená, že se v rozpočtu hlavního města Prahy pro rok 2019 bude počítat s potřebnými finančními prostředky.

Dokončení Pražského okruhu je v nedohlednu a obyvatelé Spořilova už roky trpí náporem tranzitní dopravy. Praha připravuje zákaz vjezdu kamionům území Prahy, ten však stále čeká na vyjádření Ministerstva dopravy.  Projekt zakrytí Spořilovské ulice je řešením pro danou oblast. Kromě úlevy od hluku a emisí přinese i zásadní zlepšení prostupnosti území pro pěší, protože Spořilovská spojka Spořilov rozděluje na dvě vzájemně těžko dostupné části.

Cílem stavby „Těžkého zakrytí Spořilovské spojky“ pomocí hloubených (přesypaných) tunelů krytých zeminou je jednak ochrana místních obyvatel před hlukem, emisemi a vlivy tranzitní dopravy na této komunikaci, jednak vznik kvalitního veřejného prostranství – parku o rozloze asi čtyřech hektarů, které zajistí opětovné propojení „starého“ a „nového“ Spořilova.

Nad zakrytou komunikací budou vytvořeny nové plochy městské zeleně a pěší komunikace. Spolu s tímto řešením je plánováno vybudování nové komunikace propojující ulice Na Chodovci a Chodovská, prodloužení tramvajové trati (TT) do nové tramvajové smyčky „Choceradská“, úpravy navazujících úseků místních komunikací a reorganizace linek MHD ve východní části zájmového území. Prodloužení tramvajové trati  uvítají stávající obyvatelé sídliště Spořilov a možná povede k dalšímu rozvoji uvedené oblasti. Prodloužení TT začíná před podjezdem železniční tratě a končí v nové tramvajové smyčce za křižovatkou Senohrabská x Choceradská. TT je z počátku vedena na vyvýšeném pásu po ulici Chodovská a následně v koridoru mezi tunelem a ulic Na Chodovci a Senohrabská. Navrženy jsou zastávky Bratislavská, Hlavní a Choceradská. Celková délka TT je 1,5 km.

Těžké zakrytí Spořilovské spojky je plánováno v její stávající stopě v maximálním rozsahu, tedy od úrovně křižovatky ulic Na Chodovci x Hrusická (na severu) až téměř po úroveň křižovatky ulic Senohrabská x Choceradská (na jihu). Délka řešeného úseku je 1,5 km, z toho délka v tunelu je 1,185 km u západního, resp. 1,012 km u východního tubusu.

Součástí záměru je i řešení dopravy v klidu. Vzniknou  nové podzemní garáže s vjezdem z Božkovské ulice (cca 78 parkovacích stání) a Holčovické ulice (cca 92 parkovacích stání). Dále je navrhováno rozšíření kapacit povrchových stání ve stavbou dotčených ulicích. Celkem je v území navrhováno přibližně 541 parkovacích míst, částečně i jako kompenzace parkovacích míst, která budou stavebními úpravami zrušena. Celkové předpokládané navýšení počtu parkovacích míst v území oproti stávajícímu stavu činí zhruba 271 parkovacích stání.

Mapa : https://mapy.cz/turisticka?x=14.4840024&y=50.0479789&z=16&source=pubt&id=15305185

Zdroj: MHMP


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,15317 s | počet dotazů: 206 | paměť: 20021 KB. | 25.06.2024 - 23:50:15