V centru Nymburka budou parkovací zóny


Město Nymburk dlouhodobě řeší problém s parkováním v centru města, z tohoto důvodu přistoupilo k přípravě celkové úpravy parkovacího režimu v centru města – městské památkové zóně. Nová úprava má za cíl uvolnění ulic od aut a podpořit rychlejší střídání krátkodobě parkujících vozidel. V zájmu potřeby řešit parkování v centru města i s ohledem na časté výmluvy účastníků provozu na nepřehlednost dopravních opatření při řešení přestupků městskou policií, město přistoupilo k přípravě celkové úpravy režimu dopravy v klidu v centru města – městské památkové zóně. „Vycházíme vstříc požadavkům občanů, tato problematika se dlouho neřešila,“ informoval starosta PhDr. Pavel Fojtík

V loňském roce byla provedena analýza současného stavu dopravy v klidu – formou celoplošného sčítání vozidel včetně RZV v hodnoceném území s členěním po časových úsecích během dne. Z této analýzy vyplynulo, že celková kapacita území je 1007 parkovacích stání a z velké většiny je tvořena parkovací kapacitou na místních komunikacích. Území je parkováním daleko více zatíženo v průběhu dne, kdy problémy s parkováním jsou prakticky v celém území, ale v noci jsou disproporce v parkování jen lokální. Na základě provedené analýzy byla zpracována koncepce řešení dopravy v klidu v centru města, která spočívá v označení celého centra města jako „Zóna s dopravním omezením“ – v tomto případě se zákazem stání v celém území mimo místa, kde bude stání povoleno přesně určenému okruhu vozidel.

Tento systém znamená menší počet dopravních značek a větší přehlednost, větší využití kapacity parkovacích míst pro návštěvníky města a v neposlední řadě i zjednodušení práce pro policii při řešení přestupků. Koncepci připomínkovala a schválila Komise správy majetku, životního prostředí a Komise rozvoje a investic, následně ji schválila i Rada města Nymburk. Celá akce počítá s částkou 3, 25 milionů korun a návratnost této investice by měla být dva roky. V této koncepci je počítáno s vytvořením tří základních parkovacích zón:

  • návštěvnické parkování – úseky pro krátkodobé parkování návštěvníků kde bude možné parkovat pouze po zaplacení parkovného v parkovacím automatu (parkoviště pod Eliškou, náměstí Přemyslovců, ul. Na Přístavě, Soudní), Městský úřad Nymburk Tiskový mluvčí Mob.: 727 983 547 10. 12. 2015 v Nymburce, Mgr. Petr Černohous petr.cernohous@meu-nbk.cz Tel.: 325 501 252
  • rezidentní a abonentní parkování – úseky určené pouze pro parkování rezidentů a abonentů na základě parkovací karty (ul.: Hradební, Jízdecká, Dlážděná, Malé Valy),
  • smíšené parkování – tyto úseky jsou určeny pro návštěvnické parkování po zaplacení parkovného v parkovacím automatu. Zde je rovněž s možností parkování rezidentů a abonentů na základě parkovací karty (ul: Na Fortně, Na Rejdišti, Palackého tř., Eliščina tř., Dlouhá tř., Kostelní náměstí).

V současné době se zpracovávají projekty dopravního značení pro jednotlivé ulice a zajišťují dodávky parkovacích automatů. V rámci realizace této koncepce bude novelizováno Nařízení města č. 2/2014 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Nymburce a vydán ceník placeného stání včetně stanovení provozních dob a rezidentních a abonentních tarifů. Celková realizace se předpokládá v prvé polovině roku 2017.

Zdroj: Nymburk


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,20137 s | počet dotazů: 191 | paměť: 19961 KB. | 25.06.2024 - 23:02:48