Praha připravuje úpravu systému zón placeného stání


0 0 votes
Hodnocení článku

Na zasedání 16. června 2022 projednali zastupitelé hl. m. Prahy návrh změn v systému zón placeného stání (ZPS). Finální podoba vznikla po společné dohodě opozice a koalice. Ve hře je například zavedení systému hodinového kreditu rezidenta na stání vozidel návštěvníků, zvýhodnění nízkoemisních nebo bezemisních vozidel výhradně pro osoby s trvalým pobytem v Praze nebo automatizované vyhodnocování přestupků v rámci ZPS. Zastupitelstvo hl. m. Prahy projednalo návrh náměstka pro oblast dopravy Adama Scheinherra a zastupitele Tomáše Portlíka na změnu systému zón placeného stání, kdy by každý rezident získal od hlavního města možnost stání (10 Kč/h) ve formě kreditu na 120 hodin, popř. na 60 hodin ročně pro své návštěvy zdarma. Podle předkladatelů nové úpravy je vzhledem k současné přeplněnosti některých ZPS auty mimopražských řidičů nutné hledat cestu, jak legálním způsobem upřednostnit fyzické osoby s trvalým pobytem v Praze, fyzické osoby podnikající v Praze a podnikatelské subjekty se sídlem podnikání v Praze.  Problém je také s parkováním nízkoemisních a bezemisních vozidel, které jsou v dnešní době rozšířené a mohou stát na ZPS zdarma bez ohledu na to, zda má jejich majitel v Praze trvalé bydliště nebo sídlo podnikání.

Rada města bude muset prověřit užití odlišných cen návštěvnického stání, a to zejména v návštěvnicky exponovaných lokalitách, například v místech, kde se často konají sportovní nebo kulturní akce, a to bez ohledu na režim dané zóny. V těchto místech totiž dochází k sice časově omezenému, ale za to dramatickému nárůstu zájemců o parkování a je nezbytné i tento jev kvůli rezidentům daných lokalit regulovat.

Dalším úkolem pro Radu hl. m. Prahy je vstoupit do jednání s příslušnými ministerstvy o možnostech automatického vyhodnocení přestupků v rámci ZPS.  Proces odhalování přestupků je stále vázán na kontrolu samotnými strážníky. Městskou policii hl. m. Prahy však dlouhodobě trápí nedostatek personálu, proto i počet těch, kteří se přestupkům mohou věnovat, je omezený, což v konečném výsledku vede i k omezení celkového regulačního potenciálu zón placeného stání. Veškeré změny ve čtvrtek 16. června 2022 projednalo pražské zastupitelstvo a směřují k zavedení na začátku roku 2023. Jaké jsou navrhované úpravy systému ZPS?

Hodinový kredit pro rezidenty pro návštěvy nebo řemeslníka

Pražané dlouhodobě chtějí poskytnout svým návštěvám nebo řemeslníkům pohodlné parkování. Funkcionalita bude postupně zprovozněna v městských částech v návaznosti na to, jak rychle to jednotlivé úřady zvládnou zprocesovat, nejdříve pak 1. ledna 2023. Úprava umožní rezidentům starším 18 let s trvalým pobytem ve vymezené oblasti zakoupit si zlevněné návštěvnické stání (10 Kč/h) ve formě kreditu na 120 hodin, popř. na 60 hodin pro své návštěvy. Platnost tohoto oprávnění bude pouze v malé parkovací oblasti (kde nejsou malé oblasti, nebude možno tento kredit ani zakoupit), kde má rezident trvalý pobyt. Platnost tohoto kreditu bude 1 rok od začátku platnosti a neupotřebený kredit propadne, SPZ parkujícího auta bude rezident zadávat prostřednictvím Osobních stránek uživatele.

Městské části si určí cenu v rušných lokalitách ZPS

Rada hl. m. Prahy prověří možnosti odlišných cen návštěvnického stání tam, kde se hodně parkuje, a prověření možnosti dvousložkové cenotvorby parkovacích oprávnění. Jde o možnost městských částí zvýšit cenu za návštěvnické stání nad rámec současného maxima daného platným ceníkem podle tarifních pásem. Cílem je v návštěvnicky atraktivních lokalitách (např. okolí stadiónů apod.) použít zvýšenou cenu pro návštěvníky a zachovat tím regulační funkci zón placeného stání. Tento bod je v souladu se Strategií rozvoje parkování 2020-2025 schválenou usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1311 dne 22. června 2020.

Praha ověří možnost zavedení zvýhodněného návštěvnického stání

Jedná se o myšlenku zlevněného návštěvnického stání ve formě paušálu omezeného na určitý čas vybrané hodiny ve vymezené lokalitě pro pravidelné návštěvníky dané lokality. Cílem je snížení finanční náročnosti parkování pro osoby, které návštěvnického parkování v ZPS v Praze využívají často a pravidelně. Druhotným cílem je snížení procesní náročnosti při provádění plateb. Před schválením materiálu Praha vypracuje studii možného zavedení.

Zvýhodnění bezemisních a nízkoemisních vozidel jen pro rezidenty a místní podnikatele

Vzhledem k rostoucímu počtu nízkoemisních vozidel (hybridy a elektro) se jedná o případné omezení zvýhodnění pouze na rezidenty a abonenty. Dnes jej mají všichni. Rozsah a forma zvýhodnění bude předmětem prověřování legislativních možností, které hlavní město má. Cílem je snížení finanční náročnosti parkování nízkoemisních a bezemisních vozidel výhradně pro osoby s místem trvalého pobytu v Praze a subjekty se sídlem v Praze. V současnosti je stání v ZPS v Praze zdarma umožněno všem nízkoemisním a bezemisním vozidlům bez rozdílu trvalého pobytu nebo místa sídla jeho vlastníka či provozovatele. Město také prověří možnost nastavování cen parkovacích oprávnění podle emisních i délkových parametrů vozidel. Cílem je spravedlivé nakládání s veřejným prostorem a dopadem provozu vozidel na životní prostředí.

Zjednodušení a automatizace vyhodnocování přestupků v ZPS

Dnes podezření na přestupek získaný mobilním monitoringem musejí posuzovat strážníci městské policie. Ambicí Prahy je, aby se získaná podezření za určitých podmínek rovnou stala přestupkem bez dalšího nutného zásahu strážníků městské policie, čímž by se celý systém výrazně více zefektivnil. Kvůli relativně nízkému počtu strážníků, které Městská policie hl. m. Prahy může uvolnit pro tuto kancelářskou práci, je objem předzpracovaných přestupků nasbíraných systémy automatizovaného monitoringu ZPS (např. monitorovacími vozidly) značně redukován. Tím pak dochází k omezení potenciálu regulativní funkce ZPS.

Zdroj: Magistrát hl. města Prahy

Ilustrativní foto: B.Borová, IZDoprava


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,33150 s | počet dotazů: 202 | paměť: 20461 KB. | 24.05.2024 - 02:07:30