Rada městské části Praha 6 schválila výsledky soutěže na návrh na parkovací dům na sídlišti Dědina


Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení parkovacího domu na sídlišti Dědina, na parc. č. 1739/54, 1739/60, 1300/1 v k. ú. Ruzyně, a řešení souvisejícího parteru a návrh parkových úprav v rámci řešeného území.

Při realizaci sídliště Dědina nebyl postaven předpokládaný parkovací dům resp. jiné parkovací zařízení v části zástavby při ulici Vlastině a Ciolkovského. Centrální část sídliště je dodnes odkázána na parkování v ulici Ciolkovského a v neudržované části ulice Vlastina. Návrh tramvajové trati přináší do území novou kvalitu, zároveň ale také zvyšuje deficit parkovacích míst. Celkový úbytek parkovacích míst byl stanoven na 130 stání. Městská část Praha 6 usilovala v minulých desetiletích o nápravu výstavbou některých garážových objektů z kdysi plánovaných míst, ojedinělé záměry v ploše sídliště se ukázaly jako obtížně projednatelné.

Vyhlášení výsledků v soutěži na parkovací dům na Dědině.

Soutěž byla připravena na základě usnesení RMČ č. 1933/16 ze dne 21.12.2016, regulérnost soutěže byla potvrzena Českou komorou architektů. Na ceny a odměny byla v souladu se schválenými soutěžními podmínkami na základě § 12 odst. d Soutěžního řádu ČKA určena celková částka ve výši 800.000 Kč. V řádném termínu 15.6.2017 obdržela Kancelář architekta 12 návrhů. Porotou navržené rozdělení cen a potvrzení pořadí návrhů v této soutěži bylo schváleno Radou městské části Praha 6 usnesením č. 2561/17 ze dne 28.6.2017.

Pořadí návrhů:

  1. cena – 300.000 Kč – návrh č.4 – Ivan Kroupa architekti / Ivan Kroupa, Tomáš Bouma, Jan Vybíral, Tomáš Zmek
  2. cena – 200.000 Kč – návrh č.12 – Jsme Architekti / Ing. arch. Eduard Sojka, Ing. arch. Jakub Sládeček, Ing. arch. Martin Sladký
  3. cena – 150.000 Kč – návrh č.10 – Ing. arch. Martin Prokš, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl, Ing. Jan Kolář, Ing. Radek Michlík, Ing. arch. Lucie R.Dřevíkovská

Odměna – 50.000 Kč – návrh č.1 – Pavlíček Hulín Architekti / Ing. arch. Jaroslav Hulín, Ing. arch. M. arch. Jiří Pavlíček

Odměna – 50.000 Kč – návrh č.5 – Ateliér bod architekti / Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda, Ing. Jan Svoboda

Odměna – 50.000 Kč – návrh č.9 – Jakub Rambousek, Ing. Lukáš Semerád

Soutěžní návrhy jsou k nahlédnutí na stránkách Prahy 6 https://www.praha6.cz/soutez-pd_dedina

Zdroj: Praha 6


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,18706 s | počet dotazů: 204 | paměť: 20357 KB. | 24.05.2024 - 21:59:53