Povodí Labe zahajuje rekonstrukci přehrady Harcov


0 0 votes
Hodnocení článku

Přehrada Harcov v Liberci potřebuje po více než sto letech svého provozu velkou stavební obnovu. Účelem stavby bude zajištění bezpečnosti vodního díla Harcov za povodní navýšením retenčního objemu nádrže. Práce by měly probíhat od podzimu 2022 do poloviny roku 2025. Po dobu rekonstrukce bude vodní nádrž vypuštěna, aby mohlo dojít ke komplexní úpravě návodního líce a předsypu hráze, k odstranění 26 tis. m3 nánosů z nádrže a též demontáži nefunkčních železobetonových konstrukcí v zátopě přehrady. Při této příležitosti bude kompletně opravena i pravobřežní zeď délky 743 m vedoucí v zátopě od hlavní hráze k penzionu Bílý Mlýn. Vypouštění nádrže bude provedeno přibližně od poloviny září letošního roku v závislosti na klimatických podmínkách a bude trvat asi měsíc. Hlavním důvodem zvoleného postupu je zajištění dostatku času na slovení ryb a transfer chráněných vodních živočichů, který bude prováděn pod odborným biologickým dozorem.

Při obnově bude hlavní zděná hráz přehrady převážně zachována v původním stavu. Dojde k injektážím a těsnícím pracím z nové podzemní štoly pod hrází, k rekonstrukci koruny hráze a k dílčím změnám tvaru koryta pod hrází. Ve vlastním tělese hráze a jejím bezprostředním okolí budou provedeny drenážní a pozorovací vrty, na návodní líc hráze bude aplikována hydroizolace. Na spodních výpustech bude instalováno nové technologické zařízení s vyšší, ale bezpečnou kapacitou odtoku, kterou je schopno pojmout koryto Harcovského potoka pod nádrží. V rámci rekonstrukce bude instalováno moderní vybavení pro obsluhu a provoz, např. nové osvětlení hráze, prvky automatického monitoringu vodohospodářského a technicko-bezpečnostního dohledu a komplexně budou zrekonstruovány elektroinstalace včetně řídicího systému.

Přehrada je kulturní památkou, proto musí být zachován stávající ráz přehrady a celá rekonstrukce byla průběžně konzultována s pracovištěm Národního památkového úřadu v Liberci. Po dohodě s památkovým ústavem bude po dokončení stavby ve volně přístupném prostoru přehrady instalována část technického zařízení, které bylo součástí historické technologie.

Po rekonstrukci si přehrada při záplavách poradí s mnohem většími průtoky vody než nyní. Jako ochrana před povodněmi slouží již od roku 1904 a dosud se obešla bez jakékoliv rozsáhlejší opravy. V případě extrémních záplav bude možné odvést z přehrady Harcov kontrolovaně mnohem více vody než v současné době a zabránit tak jejímu neřízenému přetékání přes korunu hráze. Tato opatření dále zajistí i bezpečné převedení 10 000-leté povodňové vlny přes korunu hráze bez ohrožení stability vodního díla, což je nezbytné z hlediska dnešní legislativy v rámci technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly.

Generálním dodavatelem stavby je sdružení s názvem „Společnost VD Harcov“, které tvoří firmy Gardenline s.r.o. Litoměřice a YUCON CZ s.r.o. Brno. Finanční náklady dle uzavřené smlouvy o dílo činí necelých 388 miliónů Kč. Stavba je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie „Národního plánu obnovy“ a bude realizovaná v rámci programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi IV“.

Údolní nádrž byla postavena na Harcovském potoce v letech 1902–1904 podle projektu profesora Otto Intzeho. Přehrada se nachází v údolí Harcovského potoka. Hráz je umístěna na jejím Z konci. Tížná oblouková hráz je vyzděna z lomového kamene na cementotrasovou maltu. Použité kamení bylo získáno z místních lomů v zátopové části. Pro hráz byl zvolen oblouk o poloměru 120m. Hráz je na obou koncích zakotvena do skalního podloží. Celková výška zdí včetně základu měří 20,50 metrů. Na SV straně vystupují z hráze dvě kamenné věže na kruhovém půdorysu, zakončené kuželovou střechou krytou bobrovkami. Ve věžích je umístěno ovládání výpustí. Od roku 1958 je vodní dílo vedeno jako kulturní památka.

Zdroj: Povodí Labe

Foto: commons.wikimedia., M.Rejha


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,01338 s | počet dotazů: 212 | paměť: 20388 KB. | 11.04.2024 - 22:31:28