Pardubickém kraji začíná archeologický výzkum na trase chystané stavby dálnice D35


Průzkum bude probíhat na 27 kilometrů dlouhém úseku mezi Opatovicemi a Ostrovem. Rozdělen bude do šesti dílčích částí. Na celý výzkum mají archeologové, bez započítání zimních měsíců, jeden rok. Průzkum v hodnotě více než 193 milionů korun bude realizovat společnost EUROVIA CS, jakožto vítěz veřejné zakázky, ve spolupráci se společnostmi Východočeské muzeum Pardubice, Archaia a Archeologické centrum Olomouc.

„Terénní část záchranného archeologického výzkumu začne v druhé polovině dubna a měla by trvat do července 2018, zpracování pak do roku 2021,“ oznámila Kristýna Bulvová, vedoucí archeologického oddělení Východočeského muzea v Pardubicích (VČM), které na výzkumu spolupracuje jako odborný konzultant. „O velikonočním prodlouženém víkendu zahájíme na vytipovaných lokalitách trasy velké detektorové průzkumy, na místě bude najednou až 40 pracovníků s detektory. Přednostně prozkoumáme místa velkých plošných skrývek, o kterých víme, že je tam zvýšená koncentrace kovových artefaktů v ornici,“ upřesnila Bulvová.

Zahájení průzkumu bude předcházet skrývka ornice a další související zemní práce. Ty bude pro investora ŘSD vykonávat firma jiná stavební společnost na základě samostatného výběrového řízení. Poté začne samotný výzkum, nad kterým má dohled Východočeské muzeum Pardubice. „Důvodem je především to, že získané archeologické nálezy budou uloženy v našich depozitářích. Muzeum provádí téměř všechny záchranné archeologické výzkumy v regionu, má tedy velmi podrobný přehled o tom, co lze v trase očekávat,“ vysvětlil ředitel VČM Tomáš Libánek. VČM bude dohlížet nad archeologickými pracemi a z řad svých zaměstnanců poskytne navíc geologa a detektoráře, dále se bude podílet i na vyhodnocení výzkumu. Terénní práce zajistí společnost Archaia (km 4,190-21,365) a Archeologické centrum Olomouc (km 21,365-31,500). Průzkum by měl trvat jeden rok, analýza a zpracování další tři roky. Na analýze a zpracování se bude také podílet muzeum Hradec Králové.

„Jsme velmi potěšeni, že máme možnost tento průzkum zrealizovat. Archeologické výzkumy provádíme i jinde v regionu, například na dálnici D11. Je to pro nás vždy mimořádná událost a jsme zvědaví, co průzkum přinese“, říká Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ. Plošné skrývky budou probíhat na místech s jasnou nebo vyšší pravděpodobností výskytu archeologických situací, sondážní rýhování pak na místech s nižší pravděpodobností výskytu. Archeologové VČM očekávají v trase téměř 30 archeologických lokalit z období od mezolitu až po vrcholný středověk, tedy z doby 8 až 10 tisíc let před naším letopočtem až do konce 14. století. „Většinou se jedná o sídliště, ale víme i o pohřebištních, která má budoucí dálnice přímo protínat,“ dodala Bulvová.

Investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic. Zhotovitelem je firma EUROVIA CS, Východočeské muzeum Pardubice, Archaia, Archeologické centrum Olomouc. Průzkum bude prováděn v období od 4/2017 do 7/2018. Hodnota zakázkyje 193 361 989 Kč.

Zdroj: EUROVIA CS


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,01205 s | počet dotazů: 184 | paměť: 20310 KB. | 22.05.2024 - 10:07:13