Město Břeclav se zapojilo do pilotní studie“Blikající zelená“


V měsících září a říjen 2019 je plánováno použití blikající zelené na všech světelně řízených křižovatkách na hlavním tahu silnice I/55 městem Břeclav. Jedná se o pilotní studii Ministerstva dopravy o vlivu zavedení vizuální modifikace signálu volno na SSZ v ČR. Tu zpracovává Centrum dopravního výzkumu. Cílem studie je zjistit vliv blikající zelené na bezpečnost a propustnost křižovatek s touto úpravou. Studie probíhá v rámci potřeby sjednocování pravidel v silničním provozu s našimi sousedy (Rakousko, Slovensko) a dalšími státy v rámci EU.

Od 19. srpna do 25. října 2019 budou moci řidiči nad zmíněnými křižovatkami spatřit drony, které budou snímat situaci před spuštěním, hned po spuštění a měsíc po spuštění blikající zelené. Na všech ramenech dotčených křižovatek budou dočasně osazeny dopravní značky upozorňující na úpravu signálního plánu. Dopravní průzkumy budou probíhat na křižovatkách pomocí kamerového záznamu z dronů a formou anket. Úprava stávajícího signálního plánu je plánovaná pouze dočasně na dobu 2 měsíců a po dokončení bude signální plán vrácen do původního stavu.

Blikající zelená na semaforu předznamenává konec signálu se zeleným světlem „Volno“. Délka signálu se zeleným světlem zůstává stejná, pouze poslední 4 sekundy signálu „Volno“ světlo bliká. Na vybraném úseku v Břeclavi budou blikat budou pouze tříkomorová návěstidla s tříbarevnou soustavou. Doplňkové zelené šipky, zelený signál pro opuštění křižovatky a dvoubarevné soustavy se signály pro chodce blikat nebudou. Pro blikající zelenou platí pro řidiče stejná práva a povinnosti jako pro signál se zeleným světlem „Volno“ – viz Příloha č. 9 Světelné signály k vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Zdroj:CDV


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Více na IZdoprava.cz ->   V Pardubicích věnují pozornost bezpečnosti malých školáků

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,81791 s | počet dotazů: 227 | paměť: 29076 KB. | 06.12.2023 - 01:28:29