Letiště Karlovy Vary oslavuje!


Dne 1. července 2014 uplynulo už 10 let od doby, kdy bylo letiště Karlovy Vary převedeno z majetku státu do majetku Karlovarského kraje a kdy jeho provozování začala zajišťovat společnost Letiště Karlovy Vary s. r. o. Na základě zákona č. 166/2004 Sb. ze dne 25. března 2004, který upravoval postup a podmínky při převodu vybraného majetku, který byl ve vlastnictví České republiky a s nímž byl příslušný hospodařit podnik Česká správa letišť, státní podnik, došlo dnem 1.7.2004 k převodu vlastnictví částí tohoto státního podniku do vlastnictví krajů. Součástí tohoto převodu bylo i letiště Karlovy Vary, které tak bylo převedeno do majetku Karlovarského kraje. Zákon 166/2004 Sb. dále specifikoval některé podmínky, které musejí být novými vlastníky dodrženy, jako například, že letiště musí zůstat po dobu deseti let ode dne nabytí ve vlastnictví kraje nebo že po uplynutí této lhůty si musí kraj v případě převodu vlastnictví k letišti zachovat spoluvlastnický podíl v rozsahu nejméně 51 % na majetku tvořícím letiště.

Pro letiště Karlovy Vary znamenal převod majetku do vlastnictví kraje významný rozvojový impulz. Zatímco od roku 1991 do roku 2004 investovala Česká správa letišť, s.p., do rozvoje letiště necelých 70 miliónů korun, od roku 2004 do současnosti to již bylo více než 410 miliónů korun, z čehož největší část tvořily investice z dotací různých fondů EU, vlastní prostředky provozovatele letiště a prostředky kraje. Schválený investiční výhled letiště počítá s investicemi i v budoucnu; pro období do roku 2017 se předpokládají další investice ve výši zhruba 120 miliónů korun, přičemž půjde výhradně o prostředky provozovatele letiště, kterými bude zhodnocován majetek vlastníka – Karlovarského kraje.

Při této příležitosti se bude dne 20. června 2014 na letišti v době od 10.00 do 19.00 hodin konat Den otevřených dveří, při kterém budou veřejnosti zpřístupněny všechny prostory terminálu, předvedena letištní technika a bude možné se rovněž seznámit s historií, současností i rozvojovými plány letiště. Součástí dne otevřených dveří budou i pravidelné informační prezentace, kde se návštěvníci budou moci zeptat na vše, co je bude ve vztahu k fungování letiště zajímat.

Související článek z ledna 2014  https://www.izdoprava.cz/2014/01/o-letiste-v-karlovych-varech-je-stale-zajem-2/

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 7,06462 s | počet dotazů: 194 | paměť: 20335 KB. | 18.05.2024 - 15:35:49