Krajský soud v Brně zakázal formou předběžného opatření provoz taxislužby Uber


Soud tak vyhověl návrhu na předběžné opatření, které podala společnost LIDO TAXI RADIO, ke které se připojilo statutární město Brno jako vedlejší účastník řízení. Společnost Uber působí v Brně teprve od 1. února 2017. Společnost Uber má dle soudního rozhodnutí o předběžném opatření zakázáno provozovat či zajišťovat přepravní služby pomocí vozidel bez taxametru. Vozit cestující pro ni navíc nesmí řidiči bez patřičné zkoušky.

Firma Uber B.V. o sobě tvrdí, že neprovozuje taxislužbu, a proto nemusí splňovat legislativní podmínky týkající se taxislužby. Podle rozhodnutí soudu se však o klasickou taxislužbu jedná. Společnost Uber tak porušuje či obchází pravidla platná pro všechny ostatní taxislužby a krátí i práva cestujících.

„Nechceme brojit proti mobilním aplikacím a modernímu způsobu taxislužby, naopak tento moderní způsob komunikace se zákazníkem vítáme. Chceme jen to, aby všichni poskytovatelé taxislužby dodržovali platné zákony. Město Brno navíc společně s Prahou usiluje o to, aby se zákonodárci věnovali takovým změnám v této oblasti, které budou respektovat technologický vývoj. V této souvislosti město Brno uvítá, pokud by Uber místo systematického zakrývání nelegálního podnikání upřel svou sílu do podpory rychlejší změny českého zákona. Do té doby musí podnikat na trhu podle stejných pravidel jako ostatní,“ doplnil náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan.

Usnesení o nařízení předběžného opatření bylo v češtině vydáno Krajským soudem v Brně dne 7. 4. 2017. Soud nyní musí vyhotovit překlad do holandštiny a ten doručit žalované společnosti se sídlem v Nizozemsku. Ode dne doručení se tímto bude muset společnost Uber B. V. řídit, jinak se žalobce může domáhat výkonu tohoto rozhodnutí. A to i v případě, že bude podáno odvolání, které nemá odkladný účinek.

Magistrát města Brna upozorňuje řidiče Uberu:

Do problémů s Uberem se podle zkušeností magistrátu dostávají i řidiči, kteří s touto prací často začínají s vidinou lehkého výdělku. Společnost Uber si však ve smlouvách s nimi vymiňuje, že může jednostranně měnit pravidla, což také dělá. Společnost navíc řidiče informuje, že jim pomůže řešit kontroly kvůli nedodržování pravidel taxislužby. Současně ale uvádí, že řidiči jsou sami plně odpovědní za plnění závazků a povinností při poskytování přepravních služeb. Ti se tak mohou sami dostat do nepředpokládaných potíží kvůli postihům za nedodržování zákonů. Od zahájení činnosti Uber B.V. v Brně bylo předáno Odboru dopravy Magistrátu města Brna 130 takových podnětů k zahájení správního řízení ze strany Policie České republiky, přičemž v minulých letech se jednalo o pár desítek případů ročně.

„Magistrát města Brna musí v rámci přenesené působnosti státní správy ze zákona kontrolovat řidiče taxíků a v případě zjištění porušení zákona a vyhlášky konat. Nechceme ale zbytečně pokutovat či jinak sankcionovat samotné řidiče, kteří se nechali společností Uber nachytat, proto budeme rádi, když s činností, která je soudně označena za nezákonnou, sami přestanou a předejdou tak negativním následkům, které by jim z porušování zákona jinak plynuly,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan.

 Vykonatelné už je navíc obdobné rozhodnutí o předběžném opatření, o které požádala společnost LIDO TAXI RADIO o dva týdny dříve, a to proti jednomu z prvních poskytovatelů služby Uber ve městě Brně Jakubu Dümlerovi. Ten poskytoval služby sám jako řidič a stal se rovněž prostředníkem mezi Uber B.V. a dalšími řidiči, pro které vytvořil tzv. „flotilu“ čítající několik vozidel a řidičů. Krajský soud v Brně mu však zakázal provozovat či poskytovat přepravní služby, pokud nebude on a jeho řidiči dodržovat zákon a vyhlášku.

Krajský soud v Brně tak krátce po sobě zakázal provozovat taxislužbu v rozporu se zákonem jak samotnému Uberu, tak provozovateli partnerské flotily i řidiči.

Obdobně jako Krajský soud v Brně rozhodují soudy i v řadě jiných zemí zejména západní Evropy – například v Německu, Francii či Španělsku. Nejnovější zemí, která vyhlásila regulaci Uberu, se stala Itálie. Celý stát přistoupil k zákazu služby. Společnost se obhajovala tím, že přináší inovace do země, kde platí zastaralý zákon. S tím kontrastuje nedávný krok téže firmy v Dánsku, ze kterého se stáhla poté, co byla tamní legislativa novelizována.

Zdroj: Brno


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,93482 s | počet dotazů: 196 | paměť: 20353 KB. | 22.05.2024 - 07:46:15