Výstavba pražského metra pokračuje a první cestující vyjedou na novou trasu v dubnu 2015


Rada hl. města Prahy se na svém jednání dne 3.6.2014 seznámila s průběhem prací na stavbě nového úseku metra trasy A ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol. Práce pokračují podle plánu a na všech čtyřech stanicích už finišují práce na obložení stanic, přípravné práce pro zařízení vestibulů stanic a pokračují montáže vodovodů. Provádějí se také  montáže kabelových tras a pokládky datových kabelů. V mezistaničních úsecích jsou položeny kolejnice v obou směrech a to včetně napájecích kolejnic. Celý úsek je průjezdný.  Hotové je i obratiště za stanici Nemocnice Motol. Předběžný termín zprovoznění dokončeného úseku je 6. dubna  roku 2015.

Cestující v současné době pociťují jako největší zátěž opravu stropní desky na stanici Dejvická, která se stavbou nového úseku úzce souvisí. Oprava bude podle předpokladu dokončena 31. července. Poté bude obnoveno tolik očekávané autobusové spojení mezi Prahou 5 a Prahou 6 přes Strahov.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) jako investor stavby proinvestoval do konce letošního dubna celkem 12 584 417 mil. korun. Dostavba metra se z části financuje z fondů EU v rámci operačního programu doprava. Dalším zdrojem financí je úvěr od Evropské investiční banky. Zastupitelstvo minulý týden vyhovělo žádosti Dopravního podniku hl. m. Prahy a schválilo přijetí poslední části úvěru v celkové výši 2,5 miliardy korun.

Základní informace o dokončovaném úseku metra:

  • celková délka úseku 6 134 m
  • počet stanic 4 Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny, Nemocnice Motol
  • strop ceny úseku 22,5 mld. korun, předpokládaná úspora 2 – 2,5 mld. korun
  • maximální (i maximální povolený) spád 39,5 promile
  • ze stanice Nemocnice Motol dojede metro na Můstek během 15 minut
  • převážná část trasy je ražená (za použití unikátní tzv. “rakouské razící technologie”) – štíty Tonda a Adéla – každý se skládal ze cca 24 tisíc dílů, které stavaři sami skládali
  • Bořislavka (28,6 m), Nádraží Veleslavím (20,4 m) a Petřiny (37,4 m) jsou stanice ražené
  • Nemocnice Motol je mělce hloubená (6,7 m pod terénem)
  • zahájení stavby 4/2010
  • předpokládané zahájení provozu 6. 4. 2015

Další informace o stavbě nového úseku metra najdou zájemci na  http://strategickeprojekty.dpp.cz/metro

Zdroj: DP Praha, MHMP


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,97646 s | počet dotazů: 191 | paměť: 20117 KB. | 17.06.2024 - 11:51:07