V Uherském Brodě začala další etapa výstavby dopravního terminálu


Po dokončení stavby se výrazně zlepší vybavení pro cestující a informační systém. Nebudou chybět zastřešené peróny železniční stanice i nástupiště autobusového nádraží, nová parkovací místa, stání pro kola, desítky nových laviček a cestující také budou lépe informováni o příjezdech a odjezdech spojů. Před nádražní budovou bude zeleň, fontána a orloj. Dojde k vybudování průběžných nástupišť pro veřejnou autobusovou dopravu v těsném sousedství železniční nádražní budovy a komplexní dobudování zázemí přestupního uzlu. Tato fáze zahrnuje také modernizaci nádražní budovy na společnou odbavovací a informační základnu pro všechny druhy veřejné dopravy. Na toto navazuje integrace železnice tak, aby byl zajištěn bezkolizní přechod mezi nástupišti autobusů i železnice. Ve stejné niveletě bude upraven přednádražní prostor navazující na přístupovou lávku. Do prostoru vedle autobusových nástupišť a výpravní budovy budou umístěna parkovací místa P+R, K+R, B+R a nové plochy veřejné zeleně.

ČD, a.s v tomto projektu nevystupují jako příjemce dotace, ale čistě jako pronajímatel přilehlých pozemků dotčených revitalizací přednádražích prostor a realizátor rekonstrukce nádražní budovy, jako centra celého dopravního terminálu. Žadatelem o dotaci na revitalizaci souvisejícího přednádraží je město Uherský Brod,

Druhá etapa, která bude stát cca 70 milionů korun,  byla slavnostně zahájena dne 5.6.2014. Město na dopravní terminál získalo dotaci ze švýcarských fondů. Termín výstavby byl několikrát odsunut, a to kvůli výběrovému řízení, které muselo splňovat náročné podmínky. Práce se uskuteční za provozu. S drobnými komplikacemi musejí počítat jen řidiči, a to během úprav přednádražního prostoru a při opravách silnice.

Výstavbu II. etapy dopravního terminálu bude realizovat divize Dopravní stavby společnosti HOCHTIEF CZ a. s. a práce by měly být dokončeny v říjnu 2015. Předpokládané náklady, které původně činily 100 mil. Kč (z  toho 15 mil. Kč vlastní zdroje), byly nakonec ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby sníženy o zhruba 30 mil. Kč.

Dopravní terminal bude zahrnovat dvanáct nových nadkrytých autobusových stání, která budou bezprostředně navazovat na železniční perón v délce 150 m. Parkování pro 74 vozidel bude zajištěno na nově realizovaném parkovišti a zázemí najdou cestující v nádražní budově, kterou budou rekonstruovat České dráhy. Cestující budou lépe informováni o příjezdech a odjezdech spojů pomocí nového informačního systému.  Prostor před nádražní budovou je navržen jako veřejné prostranství se zelení a dominantní fontánou a orlojem. Přibude zde 41 nových laviček, stání pro 60 jízdních kol a vysazeno bude 24 stromů. Součástí záměru jsou rovněž demolice některých skladových objektů, přemístění nákladové rampy železnice, rekonstrukce inženýrských sítí, oprava komunikace ulice Pod Valy včetně světelně řízené křižovatky „U Racioly“ a osazení celého území zelení a městským mobiliářem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,40845 s | počet dotazů: 207 | paměť: 20297 KB. | 18.07.2024 - 23:40:58