V Plzni připravují projekty v rámci konceptu Smart City


Řadu chytrých řešení v dopravě se už podařilo v západočeské metropoli zavést, na dalších nyní začaly pracovat speciálně sestavené  skupiny odborníků. Do konce roku si Plzeň například vybuduje svoji síť internetu věcí, spustí model pracující s daty v dopravě a simulující různé dopravní situace na území města a další. V rámci České republiky se tak Plzeň řadí mezi průkopníky naplňující koncept Smart City.

Samostatnou a silnou kapitolou Smart City Plzeň je městská veřejná doprava, kdy Plzeň využívá chytrých řešení již mnoho let a postupně přibývají další. Už několik let je v provozu dynamický dispečink, jako jeden z prvních v České republice začal řídit provoz MHD on-line s možností okamžitých reakcí na aktuální situaci. V roce 2012 začalo cestujícím sloužit prvních 12 inteligentních zastávek, na nichž se z digitálních panelů dozvědí, za kolik minut a kam jede další spoj, a další přibyly loni. „Výborně zvládnutým projektem nejen v oblasti mobility, který lze směle zahrnout pod značku smart, je Plzeňská karta. Ta je po deseti letech fungování prověřeným produktem, který se chystáme posouvat dál. Chceme se zaměřit na městské služby a rozšířit stávající možnosti užití Plzeňské karty mimo dopravu. Cílem je, aby občané města mohli Plzeňskou kartu využít kromě hrazení vstupů do bazénu, zoo, také k identifikaci v městské, univerzitní i studijní vědecké knihovně a k zpřístupnění a úplatě dalších městem zajišťovaných služeb,“ řekl Michal Kraus, předseda představenstva Plzeňských městských dopravních podniků. Každé „chytré město“ musí být zároveň co nejvíce ekologické. V Plzni je preferována elektrifikace veřejné dopravy, tedy tramvají a trolejbusů. Ve zkušebním provozu jsou déle než rok i dva elektrobusy a v příštím roce by měly být dopravnímu podniku dodány první trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem namísto dieselových.

Nové chytré řešení pro město v oblasti dopravy může zajistit model, který připravila Správa informačních technologií spolu se Západočeskou univerzitou. Model dokáže simulovat situaci v dopravě, ukáže, jak se bude doprava na území města vyvíjet v případě, že se například zúží průjezd po komunikaci ze dvou do jednoho pruhu, při nehodě a podobně. Model poslouží jako podklad pro řešení aktuální situace, stejně tak třeba pro koordinaci počtu staveb na území města.

Myšlenku smart budou v Plzni rozvíjet pracovní skupiny odborníků, které vznikly letos na jaře, jejich činnost zastřešuje Útvar koordinace evropských projektů města Plzně. Skupiny již předložily první návrhy na realizaci projektů, které lze zahrnout do konceptu Smart City. „Financování projektů Smart City je v současnosti řešeno několika kapitolami městského rozpočtu. Do budoucna počítáme s tím, že se podaří zajistit financování i z dotačních titulů,“ uvedl Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů.

Pracovní skupiny:

IT – vedoucí skupiny Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně

Životní prostředí – vedoucí skupiny Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské

Mobilita – vedoucí skupiny Michal Kraus, ředitel Plzeňských městských dopravních podniků

Bezpečnost – vedoucí skupiny Václav Váchal, tajemník Magistrátu města Plzně

Podnikatelé – vedoucí skupiny Martin Babuška, Západočeská univerzita v Plzni, bývalý ředitel Divize regiony –  Czech Invest

Veřejnost – vedoucí skupiny Roman Černík, umělecký ředitel a jednatel Johan, z.ú.

Spolupráce s externími dodavateli – vedoucí skupiny Martin Hruška, poradenská činnost v oblasti Smart City, Smart Buildings, eGoverment

Zdroj: Plzeň


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,46547 s | počet dotazů: 195 | paměť: 20245 KB. | 19.07.2024 - 03:47:24