Společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. odstupuje od smlouvy o provozu tunelového komplexu Blanka v Praze


Na stránkách společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s. bylo dnes uveřejněno prohlášení, které se týká zajištění zkušebního provozu tunelového komplexu Blanka. Komplikovaný vztah mezi vedením Hlavního města Prahy a uvedenou společností má tedy našlápnuto na další jednání.

ČKD PRAHA DIZ, a.s. v pondělí 30. května 2016 odstoupila od smlouvy o dílo č. DIL/21/04/004108/2007 ze dne 14. 5. 2007, uzavřenou mezi Hlavním městem Prahou jako objednatelem a společností ČKD PRAHA DIZ, a.s. jako zhotovitelem. Předmětem Smlouvy o dílo bylo provedení technologické části Souboru staveb městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc Tyrolka a dále pak zajištění zkušebního provozu celého Tunelového komplexu Blanka, jehož je Dílo součástí.

K tomuto odstoupení došlo na základě dlouhodobého neplnění smluvních povinností objednatele, a to zejména ve věci dílčích neuhrazených pohledávek společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s. ve výši 67.255.638 Kč bez DPH. Tato částka je Hlavním městem Prahou neoprávněně zadržována již od ledna roku 2016. O dalších pohledávkách za Hlavním městem Prahou probíhá pod Rsp. 13/16 spor u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. se opakovaně pozastavuje nad velmi neetickým a neobhajitelným jednáním Hlavního města Prahy, které vědomě porušuje smluvní povinnosti ze Smlouvy o dílo a dlouhodobě nehradí své existující nezpochybnitelné závazky, když zcela nepochybně přijalo a užívá veškeré plnění od zhotovitele a současně chce důsledky vlastního neplnění zneužít k tíži zhotovitele.

Vzhledem k probíhajícímu rozhodčímu řízení se k celé záležitosti, až do odvolání, nebudeme dále vyjadřovat.

Robert Wolf, generální ředitel a prokurista, ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Zdroj: ČKD PRAHA DIZ, a.s.

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,16964 s | počet dotazů: 197 | paměť: 19983 KB. | 25.06.2024 - 14:46:10