Řidiči mohou využívat obchvat kolem Slaného


Velvary Slany II etapa
0 0 votes
Hodnocení článku

Celý nový úsek obchvatu na trase Velvary – Slaný v délce téměř 13 km byl uveden do provozu na počátku minulého týdne. Slavnostní zprovoznění proběhlo za přítomnosti zástupců Ředitelství silnic a dálnic, zhotovitele stavby a starostů většiny dotčených obcí. Stavba obou etap obchvatu za bezmála 750 milionů korun propojuje silnici I/7 s dálnicí D8  a z historického města Slaný, obcí Žižice, Vítov, Luníkov, Ješín tímto definitivně odvádí silné dopravní zatížení s denním průjezdem až 10 000 vozidel, z toho téměř 4 000 vozidel nákladní kamionové dopravy. Přípravné a stavební práce byly zahájeny již v prosinci 2017, přičemž do května 2019 probíhal na cca 1/3 ploše stavby záchranný archeologický výzkum. Od 18. prosince 2019 byla v provozu I. část stavby, cca 6,5 km obchvatu silnice I. třídy, 4,5 km silnic II. a III. třídy.

Celková délka obchvatu (objekty SO 101 a SO 102) činí 13,3 km. Součástí projektu jsou přeložky a úpravy navazujících a dočasných asfaltových komunikací II. a III. třídy v celkové délce cca 6,6 km; přeložky polních cest v délce cca 2,25 km; celkem 11 mostních objektů – 8 mostů přímo na hlavní trase, 2 mosty přes hlavní trasu a jeden zrekonstruovaný most na původní silnici I/16 u obce Vítov; přeložky a úpravy inženýrských sítí (50 stavebních objektů); 20 vodohospodářských objektů (přeložky vodovodů a kanalizací DN 400 až DN 1200 včetně 4 nových retenčních nádrží); 26 objektů elektro (přeložky stávajících vedení VN a NN) a 4 přeložky plynovodů včetně přeložky tranzitního plynovodu. Celkem bylo využito 84 420 t asfaltových směsí, 11 819 m3 konstrukčního betonu mostů, 31 811 m3 vrstvy SC vozovek, 186 650 t kameniva a 660 000 m3 náspu.

Během výstavby došlo k odkrytí množství jedinečných archeologických nálezů, které byly po tisících let skryty pod zemí. Unikátní nálezy a kultura lidí, kteří v naší oblasti žili od mladší doby kamenné po raný novověk, budou představeny na největší výstavě našeho regionu s názvem „13 km objevů aneb příběhy skryté pod zemí“. Expozice bude zahájena ve Vlastivědném muzeu ve Slaném 21. října t.r.

Nyní budou po celé délce úseku probíhat tzv. rekultivační práce např. výsadba zeleně. Nejdéle do konce letošního roku proběhne napojení komunikací u Velvar zejména v místě současné křižovatky u čerpací stanice. Řidiči zde budou stále projíždět provizorním jedním jízdním pásem, jako tomu bylo doteď. Ke kompletnímu napojení a úpravě celého prostoru dojde, dle sdělení ŘSD, nejdéle do konce poloviny května příštího roku, kdy je termín pro dokončení stavby.

Investorem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic, stavební firma Strabag stavbu realizovala.

Zdroj: Slaný

 

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,43427 s | počet dotazů: 217 | paměť: 20415 KB. | 18.07.2024 - 17:07:30