Na trase budoucího obchvatu Církvice na silnici I/38 končí práce archeologů


0 Explorace stredoveke cesty 980x653 1
0 0 votes
Hodnocení článku

Během průzkumu byly zachyceny doklady velmi intenzivního osídlení této středočeské lokality datované od pravěku (eneolit), přes ranou dobu dějinnou (keltské, germánské osídlení) až po středověk. Na ploše obchvatu o délce 4,3 km bylo prozkoumáno kolem 1 400 archeologických objektů, které lze rozdělit do dvou skupin. Na objekty sídlištní a funerální, tzn. relikty osad a sídelních areálů na jedné straně a jednotlivé hroby a pohřebiště na straně druhé. Sídlištní objekty reprezentují především sloupové jamky, stopy nadzemních konstrukcí domů, ohrad a hospodářských staveb. Největší počet reliktů pravěkých staveb byl objeven na jižní straně obce, na mírné terase nad řekou Klejnárkou. Pravěká osada datovaná do období eneolitu byla navíc na severní a severovýchodní straně zabezpečená výrazným příkopem. Na stejném místě byly také objeveny stopy osídlení z mladší a pozdní doby bronzové a z doby římské. Neméně významným objevem byl funerální okrsek ze starší doby bronzové. Postupně zde bylo objeveno přes 20 kostrových hrobů, do kterých byli mrtví uloženi ve skrčené poloze, většinou s více či méně bohatou hrobovou výbavou. Hroby můžeme ztotožnit s lidem Únětické kultury (2300-1600 let př.nl). Zdejší pohřební okrsek byl využíván i v pozdějším období, v mladší a pozdní době bronzové, kdy se již pohřbívalo žehem. A pozornost si určitě zaslouží také větší komorový hrob kultury bylanské 800-600 let př.n.l. ze starší doby železné.

Jižně a jihozápadně od obce bylo objeveno rozlehlé sídliště z doby laténské (400-30 let př.n.l.). V prostoru sídliště bylo rozpoznáno kolem 15 do země zahloubených obydlí, tzv. polozemnic. Z těchto objektů pochází četné archeologické nálezy, především keramika a zvířecí kosti. Mezi zajímavé nálezy patří zlomky bronzových šperků, jehlic, náramků nebo v celku dochovaná spona zdobená skleněným korálkem. Kromě kovových nálezů byly objeveny též zlomky pro laténskou kulturu typických skleněných náramků. Na stejném úseku stavby byly také odkryty dva hroby z období středověku, které můžeme blíže datovat do 13. století.

Západně od Církvice, mezi 0,0 až 1,5 kilometrem stavby, se setkáváme opět se stopami osídlení ze starší doby bronzové. Výzkumem zde byly zachyceny sídlištní jámy, zásobnice (objekty na uskladnění obílí a potravin) a hliníky – místa těžby hlíny. I zde se objevují hroby, které s největší pravděpodobností patří k nositelům zmíněné Únětické kultury. Starobronzové pohřebiště i zde doplňují nálezy žárových hrobů z mladší a pozdní doby bronzové a ze starší doby železné.

Pozoruhodné jsou pohřby z 9. až 10. století. V hrobových jamách ležely kosterní pozůstatky mrtvých často bez milodarů, jindy vybavené obětinami, jak např. železná vědra, či drobné šperky. K zajímavým nálezům patři také úvozové cesty datované do období středověku až novověku. Cesty jsou svědky vývoje sídlištních sítí, obchodních tras a cestování od středověku až po dnešek, čehož je příkladem i nově stavěná komunikace. Po ukončení terénní části výzkumu koncem tohoto měsíce čeká archeology laboratorní a kabinetní práce, což je dlouhodobý proces konzervace a rekonstrukce nálezů, jejich vyhodnocování a konečného zpracování.

Stavbu obchvatu Církvice zahájila firma Strabag již v září 2020. S realizací nové komunikace o délce 4,2 km začnou stavbaři po ukončení archeologických prací. Součástí nové stavby budou 3 mostní objekty a 3 protihlukové stěny v délce téměř 400 m.

Zdroj a foto: Ředitelství silnic a dálnic


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další články z IZDoprava.cz

 • Vedení města pokračuje v přípravě jižního obchvatu Berouna15. listopadu 2023 Vedení města pokračuje v přípravě jižního obchvatu Berouna Rada města schválila zadávací dokumentaci na výběr projektanta k další části tzv. jižního obchvatu, která proběhne na katastrálním území Berouna. Jde o část obchvatu, který povede od […]
 • Dnes byl na silnici I/19 zprovozněn obchvat Chýnova10. října 2022 Dnes byl na silnici I/19 zprovozněn obchvat Chýnova Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovozňuje obchvat Chýnova na silnici I/19. Nový obchvat odvádí veškerou tranzitní dopravu mimo město, díky čemuž dojde k výraznému snížení hlučnosti a […]
 • Na silnici I/38 u obce Církvice dochází ke změně vedení dopravy18. července 2022 Na silnici I/38 u obce Církvice dochází ke změně vedení dopravy V souvislosti s postupem výstavby obchvatu Církvice na silnici I/38 je upraveno vedení provozu na silnici I. třídy. Ze směru od Čáslavi je u křižovatky Na Kalabousku převeden provoz ze […]
 • Dnes byla zahájena stavba obchvatu Čebína2. května 2022 Dnes byla zahájena stavba obchvatu Čebína Symbolického poklepu základního kamene se dnes ujali představitelé Jihomoravského kraje, Správy a údržby silnic JMK a zástupci společnosti Metrostav Infrastructure, která stavbu realizuje. […]
 • Obchvat Panenského Týnce byl uveden do provozu16. prosince 2021 Obchvat Panenského Týnce byl uveden do provozu Nový úsek dálnice D7 slouží od dnešního dne veřejnosti. V rámci stavby došlo ke zkapacitnění bývalé dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7. Tento obchvat zlepší cestování […]
 • Začala stavba další části obchvatu Mělníka19. září 2021 Začala stavba další části obchvatu Mělníka Ve čtvrtek proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen stavby obchvatu Mělníka, která je jednou ze čtyř staveb řešící jako celek obchvat města. Tento projekt vyřeší převedení části […]
 • Řidiči mohou využívat první část obchvatu Jesenice18. září 2020 Řidiči mohou využívat první část obchvatu Jesenice První etapa obchvatu Jesenice, vedoucí po silnici I/101, přišla včetně výkupu pozemků a DPH na bezmála 168,4 milionu korun. Za přítomnosti hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné […]
 • 4. března 2024 Od 3. března došlo ke změnám na vybraných linkách Pražské integrované dopravy K celostátnímu termínu změn jízdních řádů došlo k drobným trvalým úpravám vybraných příměstských a […]
 • Vláda schválila finance na výstavbu návozových tras k Dukovanům9. února 2024 Vláda schválila finance na výstavbu návozových tras k Dukovanům Ministr dopravy Martin Kupka tento týden informoval o rozhodnutí Vlády České republiky, která schválila financování prvních dvou klíčových dopravních staveb Kraje Vysočina nutných pro […]
 • U Bludova byl zprovozněn nový obchvat25. prosince 2023 U Bludova byl zprovozněn nový obchvat Obyvatelé Bludova se po desetiletích příprav a odkladů konečně dočkali vytouženého obchvatu. Nová cesta se za přítomnosti zástupců Olomouckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic, ministra […]
Stránka načtena za 2,06559 s | počet dotazů: 209 | paměť: 20504 KB. | 23.05.2024 - 22:51:41