Rekonstrukce Negrelliho viaduktu potrvá několik let


DSC 5079

Na 14. Českém dopravním fóru, které se uskutečnilo dnes  ve Velkém sálu Zastupitelstva hl. m. Prahy, informoval Ing. Tomáš Koranda, člen předsednictva HOCHTIEF CZ a.s.,  o připravované rekonstrukci  Negrelliho viaduktu v Praze.  Viadukt postavený koncem 19.stol. vykazuje téměř havarijní stav mostní konstrukce, nevyhovující stav železničního svršku, zabezpečovacího, sdělovacího, silnoproudého zařízení a trakčního vedení. Proto bude rekonstrukce realizována  na železničním úseku v délka 1,413 km. Dojde ke kompletní výměn železničního svršku vč. technologických částí a k sanaci základů a podzákladí pomocí injektáže, tryskové injektáže a mikropilot. Rekonstrukcí projde 5 mostních objektů přes komunikace, 3 objekty čeká výměna nosné konstrukce a 2 objekty projdou rekonstrukcí nosné  rekonstrukce. Významnou součástí této stavení rekonstrukce jsou restaurátorské práce, cca 30% z celkového objemu prováděných prací! Nejvíce poškozené oblouky (na Štvanici), mají být jednotlivě rozebrány, evidovány a pak z očíslovaných kamenů znovu složeny do původní podoby. V případě nutnosti provedení demolice a výstavby nové klenby dojde k maximálnímu využití vyzískaného původního materiálu (v případě cihelných kleneb nový materiál).

Výraznou změnou projdou prostory pod klenbami viaduktu v Karlíně. To v budoucnu umožní  jejich využití pro kulturní a společenské aktivity , což přispěje k architektonickému zlepšení prostoru kolem viaduktu.

Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a dodavatelem je  Společnost „Negrelliho viadukt“ (HOCHTIEF CZ a. s. – vedoucí sdružení, STRABAG Rail a.s., Avers, spol. s.r.o.). Hodnota zakázky je 1 045 802 162 Kč bez DPH.

Termíny:

– 25. 4. 2017 Předání staveniště dodavateli (slavnostní zahájení 8.6.2017)

– 4. 7. 2017 Zahájení kolejové výluky (po dobu 26 měsíců)

– 25. 1. 2020 Dokončení stavebních prací

– 25. 7. 2020 Předání staveniště investorovi

Viadukt je výrazná železniční stavba, kterou  projekčně řídil Alois Negrelli , rakouský dopravní inženýr. Dodavatelem byla firma bří. Kleinů. Most byl budován od jara roku 1846, dokončen roku 1849 a uveden do provozu 1.6.1850. Stavba spojuje Masarykovo nádraží s Bubny a přechází přes dvě ramena Vltavy a Štvanici. V roce 1873 byla dokončena dostavba tzv. „Karlínského spojovacího viaduktu“ ,  což umožnilo spojit Bubny s Libní bez nutnosti zajíždět na Masarykovo nádraží.

ZdroJ: TOP EXPO


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,88266 s | počet dotazů: 199 | paměť: 20183 KB. | 23.06.2024 - 22:59:01