Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu obchvatu Lubence na dálnici D6


Hlavní trasu nové stavby tvoří 4860 metrů dlouhý úsek přeložky silnice I/6 vedoucí od východního okraje obce Lubenec v kategorii R 25,5/100. Komunikace obchází ze severu obec Lubenec a zpět na silnici I/6 se napojuje v extravilánovém úseku západně od Lubence. Začátek úseku hlavní trasy je situován přibližně 2000 metrů východně od centra Lubence. Tam se odpojuje od stávající I/6, prochází v těsné blízkosti železniční trati a bývalé porcelánky Lubenec. Stáčí se k severu a následně k západu, kříží komunikaci II. třídy Lubenec–Vroutek. Poté přechází přes lesnaté údolí Blšanky a napojuje se zpět na stávající I/6 asi 2500 metrů západně od centra Lubence, v extravilánovém úseku.

V prostoru stavby je v km 76,778 severně od Lubence  navržena mimoúrovňová křižovatka Lubenec se silnicí II/226 Žlutice–Podbořany. Tato silnice bude v rámci stavby přeložena a upravena v délce, potřebné pro realizaci křižovatky. Při výstavbě bude využívána provizorní přeložka. V souvislosti s  řešením MÚK Lubenec bude provedena i  částečná přeložka silnice III/22610 směr Libyně. Kromě zmíněných přeložek silnic bud při stavbě provedeno několik přeložek současných polních cest tak, aby byl zachován dosavadní systém přístupu do jednotlivých prostor kolem stavby.

Současná silnice I/6, zařazená do sítě mezinárodních silnic jako tah E48, spojuje hlavní město Prahu s  průmyslovou aglomerací v severozápadní části republiky a s lázněmi mezinárodního významu – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Jáchymov a Františkovy Lázně. Je vedena z hlavního města ve směru Nové Strašecí – Karlovy Vary – Sokolov – Cheb až na hranice se Spolkovou republikou Německo. Je zde silná osobní i nákladní doprava, a to jak vnitrostátní tak i mezinárodní. Stávající šířkové uspořádání silnice I/6 je již nevyhovující, nepostačuje narůstajícím intenzitám silniční dopravy a nezajišťuje v plné míře její plynulost a bezpečnost. Stavba je spolufinancována v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 z Fondu soudržnosti.

Délka nového úseku je 4,9 km. Celkem bude postaveno 115 stavebních objektů. Zhotovitelem stavby jsou firmy SWIETELSKY a STRABAG. Cena stavby dle smlouvy je 1 038 mil. Kč bez DPH s termínem dokončení  březen 2021.

Mapa https://mapy.cz/zakladni?x=13.3184995&y=50.1288189&z=15&source=muni&id=1990&q=Hlubenec

Zdroj: ŘSD


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,24084 s | počet dotazů: 205 | paměť: 20284 KB. | 22.04.2024 - 15:01:10