Ostrava i Olomoucký kraj nesouhlasí s realizací projektu kanálu Dunaj – Odra – Labe


0 0 votes
Hodnocení článku

Studii proveditelnosti pro výstavbu vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe projednala Vláda České republiky na začátku října letošního roku. Zároveň uložila místopředsedovi vlády a ministrům průmyslu a obchodu a dopravy zahájit přípravu Oderské větve v úseku mezi Ostravou a městem Koźle v Polsku jako první části propojení Odra – Dunaj. Proti realizaci vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe i samotné oderské větve se postavilo nejen město Ostrava, ale také řada univerzit a odborníků v oblastech ochrany životního prostředí, urbanismu a architektury a rovněž mnoho místních samospráv. Projekt je prosazován, aniž proběhla jakákoliv širší odborná diskuse o jeho potřebnosti a dopadech v území.

Se stavbou zásadně nesouhlasí  město Ostrava. Ostravští zastupitelé nesouhlasí s plánem na vybudování vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, jehož realizace by zásadním negativním způsobem ovlivnila i Ostravu. Své nesouhlasné stanovisko k usnesení vlády České republiky ve věci zahájení přípravy stavby Oderské větve kanálu v úseku mezi Ostravou a městem Koźle v Polsku, vydali na svém zasedání ve středu 11. listopadu 2020. Zároveň odsouhlasili znění dopisu předsedovi vlády, ve kterém se k záměru vyjadřují. Studie proveditelnosti neřeší dostatečně dopady na zákonem chráněné zájmy na úseku vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny. Jak uvádí město Ostrava v dopise premiérovi Andreji Babišovi, stavba by měla obrovské důsledky na ekosystém a životní prostředí obecně v okolí řeky Odry, která protéká územím Ostravy. Negativně by ovlivnila také urbanismus města i jeho rozvojový potenciál. Zastupitelé proto žádají ukončení příprav výstavby tohoto vodního díla. „Celá koncepce projektu je už zastaralá. V mezidobí došlo k zásadnímu útlumu koksárenství i těžby uhlí a celý region se transformoval, odklonil se od zpracovatelského průmyslu základních surovin, který mohl generovat poptávku po lodní dopravě.  Význam kanálu pro průmyslovou dopravu by tedy byl velmi sporný. Využití řeky pro rekreační plavbu je sice žádoucí, ale rozhodně nevyžaduje takové zásahy, se kterými současný záměr počítá. Podle současného návrhu by byl projekt finančně velmi nákladný. Navíc zásadní změna vodního režimu by měla silný až likvidační vliv na stávající, zejména vodní a nivní biotopy a na ně vázaná společenstva organismů včetně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Ohrozila by také některé zdroje pitné vody, významné pro město. Jsme proto toho názoru, že vynakládané finanční prostředky by měly směřovat do jiných oblastní regionu a přípravy projektu na vybudování vodního kanálu Odra – Labe – Dunaj by se měly zastavit. V době, kdy ekonomika v celé České republice v důsledku celosvětové pandemie nemoci covid-19 krvácí, považujeme další vynakládání prostředků na megalomanský projekt za chybné rozhodnutí,“ uvedla náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová.

Olomoucký kraj zaujal odmítavé stanovisko k realizaci kanálu Dunaj – Odra – Labe. Krajští radní se tak dohodli na svém posledním jednání. Obávají se, že by nová plavební cesta mohla region výrazně poškodit. „Taková stavba by napáchala významné škody v krajině a na životním prostředí. Dalším důležitým  argumentem proti její realizaci je také to, že v podstatě nemá funkční a ekonomické opodstatnění,“ vysvětlil postoj Olomouckého kraje jeho hejtman Josef Suchánek. Proti obří stavbě se už vloni postavila řada obcí. Kraj společně s nimi požaduje, aby se přípravy na realizaci projektu zastavily. V opačném případě dojde k zablokování rozvoje řady osídlených lokalit.

Text odmítající popisovaný projekt bude v prosinci schvalovat krajské zastupitelstvo. Následně jej hejtmanství odešle přímo ministryni pro místní rozvoj.

Zdroj: Ostrava, Olomoucký kraj


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,02171 s | počet dotazů: 210 | paměť: 28726 KB. | 28.02.2024 - 08:06:29