Omezení provozu MHD v průběhu Olomouckého 1/2Maratónu


0 0 votes
Hodnocení článku

Dopravní podnik Olomouc informuje cestující, že z důvodů konání Olomouckého 1/2Maratonu bude v sobotu 23.6.2012 ve večerních hodinách omezen provoz tramvajových i autobusových linek MHD. Samotnému závodu bude předcházet „Rodinný běh“ pro širokou veřejnost zahájený v 17.00 hodin, jehož trasa omezí autobusové linky směřující od Tržnice k Okresnímu soudu. Autobusová zastávka Tržnice směr náměstí Hrdinů pro linky č. 14, 16, 17, 20, 22 bude proto přemístěna na tramvajovou zastávku Tržnice směr Okresní soud a pro linky č. 18 a 27 na zastávku Tržnice, plocha.  Od 19.00 hodin, kdy bude zahájen „Olomoucký 1/2Maraton“, dojde ke změnám v tramvajovém a autobusovém provozu.  Ukončení závodu je plánováno kolem 22.00 hod. Po ukončení závodu budou autobusové a tramvajové linky vráceny zpět do svých tras.

TRAMVAJOVÝ PROVOZ – změny 19:00 – 22:00 hod.

Linka č. 2 Linka bude vedena ve své trase bez omezení.

Linka č. 4 Linka bude ze zastávky Koruna odkloněna na Neředín. Obsluha Nové Ulice bude částečně zajištěna výlukovými autobusy.

Linka č.1 a  7 Linka bude předčasně ukončena.

Náhradní autobusová doprava – V úseku Nová Ulice – Wolkerova – Nová Ulice bude zajištěna náhradní doprava výlukovou autobusovou linkou X.

AUTOBUSOVÝ PROVOZ změny 19:00 – 22:00 hod.

Linka č. 12
Od 19.00 hod. bude linka vedena ze zastávky Hlavní nádraží (odjezd od označníku „D“) směr MŽ, nový závod po náhradní trase ulicemi Jeremenkova, Pasteurova, Komenského, Dobrovského, Studentská, Hynaisova, Wellnerova, Palackého, tř. Svornosti a Foerstrova, kde se napojí na svou trasu. Ve směru na Hlavní nádraží zůstává linka vedena ve své trase i s obsluhou všech zastávek.

Linkou nebudou od 19.00 hod. obsluhovány zastávky:
Fibichova směr MŽ, n.z. – bez náhrady
Velkomoravská směr MŽ, n.z.- bez náhrady
Zenit směr MŽ, n.z. – bez náhrady
Dvořákova směr MŽ, n.z. – bez náhrady
Foerstrova, pošta směr MŽ, n.z. – bez náhrady

Linka č. 13
Po 19.00 hod. bude linka vedena ze zastávky U Teplárny po náhradní trase ulicemi Holická, Wittgensteinova, Kosmonautů a Vejdovského, kde bude na zastávce Vejdovského ukončena a vyčká zde na následný odjezd směr Šlechtitelů již ve své trase.

Linkou nebudou obsluhovány od 19.00 hod. zastávky:
Hlavní nádraží (výstup i nástup) – bez náhrady
Tř. 17. listopadu – bez náhrady
Envelopa směr Hl. nádraží – nahrazena zastávkou Envelopa směr Vejdovského pro linku č. 50
Envelopa směr Šlechtitelů – bez náhrady
Vejdovského směr Hl. nádraží – bez náhrady, výstup v opačném směru

Linka č. 14
Zastávka Tržnice směr Náměstí Hrdinů bude od 17.00 hod. přemístěna na tramvajovou zastávku.
Od 19.00 hod. bude linka vedena v úseku mezi zastávkami U Učiliště a Náměstí Hrdinů v obou směrech po náhradní trase ulicemi Rooseveltova, Velkomoravská, Albertova, Foerstrova, tř. Svornosti, Palackého a Legionářská.

Linkou nebudou od 19.00 hod. obsluhovány zastávky:
Náměstí Hrdinů směr Čistička – nahrazena zast. Náměstí Hrdinů v ulici Legionářská (u nábytku)
Tržnice – bez náhrady
Rooseveltova – bez náhrady
Nové Sady, sokolovna – bez náhrady

Linka č. 15
Linkou nebude od 19.00 hod. obsluhována zastávka:
Fibichova směr Bukovany – nahrazena zastávkou u označníku „M“

Linka č. 16
Od 19.00 hod. bude linka vedena ze zastávky Povel, škola směr Tab. vrch po náhradní trase ulicemi Schweitzerova, Velkomoravská, Albertova, Foerstrova, tř. Svornosti, Palackého, Legionářská, Hynaisova, Wellnerova, Palackého, tř. Svornosti a dále již ve své trase. V opačném směru bude linka vedena ze zastávky Kmochova po náhradní trase ulicemi Kmochova, tř. Svornosti, Palackého, Wellnerova, Hynaisova, Legionářská, Palackého, tř. Svornosti, Foerstrova, Albertova, Velkomoravská a Schweitzerova, kde se napojí na svou trasu.

Linkou nebudou od 19.00 hod. obsluhovány zastávky:
Náměstí Hrdinů směr Povel, škola – nahrazena zast. Náměstí Hrdinů v ulici Legionářská (u nábytku)
Náměstí Hrdinů směr TV – nahrazena zast. Nám. Hrd. pro linku č. 18
Tržnice – bez náhrady
Smetanovy sady – bez náhrady
U Botanické zahrady – bez náhrady

Linka č. 17
Zastávka Tržnice směr náměstí Hrdinů bude od 17.00 hod. přemístěna na tramvajovou zastávku.
Od 19.00 hod. bude linka v úseku mezi zastávkami Povel, škola a Náměstí Hrdinů vedena po náhradní trase ulicemi Schweitzerova, Velkomoravská, Albertova, Foerstrova, tř. Svornosti, Palackého a Legionářská.

Linkou nebudou od 19.00 hod. obsluhovány zastávky:
Náměstí Hrdinů směr Nemilany – nahrazena zast. Náměstí Hrdinů v ulici Legionářská (u nábytku)
Tržnice – bez náhrady
Smetanovy sady – bez náhrady
U Botanické zahrady – bez náhrady

Linka č. 18
Zastávka Tržnice směr Náměstí Hrdinů bude od 17.00 hod. přemístěna na zast. Tržnice, plocha.
Od 19.00 hod. bude linka ukončena na zastávce Náměstí Hrdinů v ulici Legionářská (u nábytku).

Linkou nebudou od 19.00 hod. obsluhovány zastávky:
Tržnice – bez náhrady
Náměstí Hrdinů směr Tržnice – nahrazena zast. Náměstí Hrdinů v ulici Legionářská (u nábytku)

Linka č. 19
Od 19.00 hod. bude linka ve směru na Tabulový vrch vedena ze zastávky Hlavní nádraží po náhradní trase ulicemi Jeremenkova, Pasteurova, Komenského, Dobrovského, Studentská, Hynaisova, Wellnerova, Palackého, tř. Svornosti a Kmochova, kde se napojí na svou trasu. Ve směru do Holice bude linka vedena ze zastávky Velkomoravská na zastávku Hlavní nádraží po náhradní trase ulicemi Velkomoravská, Tovární a Jeremenkova a dále již ve své trase.

Linkou nebudou od 19.00 hod. obsluhovány zastávky:
Fibichova směr Holice – nahrazena zastávkou u označníku „M“
Kosmonautů – bez náhrady
Vejdovského – bez náhrady
U Teplárny – bez náhrady
Velkomoravská směr Tab. vrch – bez náhrady
Zenit směr Tab. vrch – bez náhrady
Dvořákova směr Tab. vrch – bez náhrady
Foerstrova, pošta směr Tab. vrch – bez náhrady

Linka č. 20
Zastávka Tržnice směr náměstí Hrdinů bude od 17.00 hod. přemístěna na tramvajovou zastávku.
Od 19.00 hod. bude linka v úseku mezi zastávkami Šibeník a Černá cesta vedena v obou směrech po náhradní trase ulicemi Litovelská, Palackého, Legionářská, Studentská, Dobrovského, Komenského a Sokolovská.

Linkou nebudou od 19.00 hod. obsluhovány zastávky:
Náměstí Hrdinů směr Farmak – nahrazena zast. Náměstí Hrdinů pro linku č. 14 směr Hlavní nádraží
Náměstí Hrdinů směr Chomoutov – nahrazena zast. Náměstí Hrdinů v ulici Legionářská (u nábytku)
Tržnice – bez náhrady
Envelopa – bez náhrady
Tř. 17. listopadu v obou směrech – nahrazena zast. Komenského

Linka č. 22
Zastávka Tržnice směr náměstí Hrdinů bude od 17.00 hod. přemístěna na tramvajovou zastávku.
Od 19.00 hod. bude linka rozdělena na dvě části.
Ve směru od Šlechtitelů bude linka vedena ve své trase na Třídu Svobody, kde bude ukončena na zastávce Tržnice, plocha. Z této zastávky bude po odstavení vedena zpět ve své trase směr Šlechtitelů.
Ve směru od Černovíra vedena ve své trase na ulici Legionářská, kde bude na zastávce Náměstí Hrdinů (u nábytku) ukončena. Zpět bude vedena ze stávající zastávky Náměstí Hrdinů ve své trase do Černovíra.

Linkou nebudou od 19.00 hod. obsluhovány zastávky:
Náměstí Hrdinů směr Šlechtitelů – výstup přemístěn na zastávku Náměstí Hrdinů do ulice Legionářská (u nábytku)
Tržnice směr Černovír – výstup přemístěn na zastávku Tržnice, plocha
Tržnice směr Šlechtitelů – nástup přemístěn na zastávku Tržnice, plocha

Linka č. 26
Od 19.00 hod. bude linka vedena ze zastávky Hlavní nádraží (odjezd od označníku „D“) směr Topolany po náhradní trase ulicemi Jeremenkova, Pasteurova, Komenského, Dobrovského, Studentská, Hynaisova, Wellnerova, Palackého, tř. Svornosti a Foerstrova, kde se napojí na svou trasu. Ve směru na Hlavní nádraží zůstává linka vedena ve své trase i obsluhou všech zastávek.

Linkou nebudou od 19.00 hod. obsluhovány zastávky:
Fibichova směr Topolany – bez náhrady
Velkomoravská směr Topolany – bez náhrady
Zenit směr Topolany – bez náhrady
Dvořákova směr Topolany – bez náhrady
Foerstrova, pošta směr Topolany – bez náhrady

Linka č. 27
Zastávka Tržnice směr náměstí Hrdinů bude od 17.00 hod. přemístěna na zastávku Tržnice, plocha.
Od 19.00 hod. ve směru z Globusu bude linka vedena z ulice Palackého na ulici Legionářská, kde bude na zastávce Náměstí Hrdinů ukončena. Ve směru na Globus budou spoje začínat ze zastávky Náměstí Hrdinů v ulici Legionářská.

Linkou nebudou od 19.00 hod. obsluhovány zastávky:
Tržnice – bez náhrady
Náměstí Hrdinů směr Tržnice – nahrazena zast. NH pro linku č. 18
Náměstí Hrdinů směr Globus – nahrazena zast. Náměstí Hrdinů v ulici Legionářská (u nábytku)


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
0 0 votes
Hodnocení článku
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Další články z IZDoprava.cz

  • Běžecký závod zkomplikuje dopravu v Olomouci14. června 2022 Běžecký závod zkomplikuje dopravu v Olomouci V sobotu 18. 6. 2022 budou ve večerních hodinách pořádány na komunikacích města Olomouce za vyloučení veškerého provozu běžecké závody. Rodinný běh bude odstartován v 17.00 hodin a […]
  • Jak cestující hodnotili pražskou MHD? 10. ledna 2013 Jak cestující hodnotili pražskou MHD? Dnes prezentovalo hlavní město Praha a společnost ROPID výsledky anketního průzkumu, který měl za úkol zjistit, jak lidé vnímají pražskou MHD po zářijových změnách z pohledu spolehlivosti, […]
  • V Praze bude dočasně přerušen tramvajový provoz v úseku Chotkovy sady – Brusnice25. října 2012 V Praze bude dočasně přerušen tramvajový provoz v úseku Chotkovy sady – Brusnice Důvodem přerušení provozu je oprava tramvajové trati. Provoz bude přerušen  od 0.30 hodin v pondělí 29. října 2012 do 20.00 hodin ve čtvrtek 1. listopadu 2012 obousměrně. Na uvedeném […]
  • Víkendové akce omezí dopravu v Brně26. září 2012 Víkendové akce omezí dopravu v Brně Z důvodů konání závodů automobilových veteránů bude v sobotu 29.září 2012 od 8:30 do 16:00 hodin pro veškerou dopravu uzavřena ulice Kociánka Omezení se týká i autobusové linky MHD číslo […]
  • Pražský mezinárodní maraton zasáhne do provozu MHD v centru města9. května 2012 Pražský mezinárodní maraton zasáhne do provozu MHD v centru města Dopravní podnik hl. města Prahy upozorňuje na změny související se běžeckým závodek, který se koná v neděli 13. května 2012. Řidiči najdou informace o uzavírkých jednotlivých ulic na […]
  • Běžecký závod omezí dopravu v Českých Budějovicích28. května 2024 Běžecký závod omezí dopravu v Českých Budějovicích V sobotu 1. 6. 2024 se v Českých Budějovicích konají běžecké závody Mattoni 1/2Maraton České Budějovice a dm rodinná míle. Závodní trasa si vyžádá rozsáhlá dopravní omezení ve městě, […]
  • Ve Valašském Meziříčí se modernizují zastávky MHD15. dubna 2024 Ve Valašském Meziříčí se modernizují zastávky MHD Přípravnými pracemi začala novostavba dvojice autobusových zastávek včetně nástupních ostrůvků a přístřešků. Radnice počítá s náklady bezmála čtyři miliony Kč. „Je nezbytné zde vybudovat […]
  • Dopravní podnik Ostrava vybavil kamerami většinu svých vozidel11. dubna 2024 Dopravní podnik Ostrava vybavil kamerami většinu svých vozidel Od dubna tak Dopravní podnik Ostrava (DPO) docílil celkového pokrytí vozidel kamerami s výjimkou vozů s plánovaným vyřazením. V rámci poslední soutěžené zakázky bylo nainstalováno do […]
  • 4. března 2024 Od 3. března došlo ke změnám na vybraných linkách Pražské integrované dopravy K celostátnímu termínu změn jízdních řádů došlo k drobným trvalým úpravám vybraných příměstských a […]
  • Ve Valašském Meziříčí využívají cestující městskou dopravu zdarma10. února 2024 Ve Valašském Meziříčí využívají cestující městskou dopravu zdarma Od poloviny roku 2022 jezdí ve městě na soutoku Bečev opět MHD zdarma pro všechny cestující. Její provoz na základě desetileté smlouvy zajišťuje společnost TQM – holding s.r.o. „Naše město […]
Stránka načtena za 2,51437 s | počet dotazů: 206 | paměť: 20367 KB. | 18.07.2024 - 16:02:37