Od 1. listopadu začíná pro silničáře zima i v Praze


181030 Zahajeni zimni udrzby 2019 011

Také v Praze vstupuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) do další zimní sezóny, která skončí dle zákona 31. 3. 2019. TSK připravila kompletní Plán zimní údržby komunikací (ZÚK), který jasně definuje postupy prací na komunikacích na celém území metropole.  Připraveny jsou plné sklady posypového materiálu, technika, i unikátní automatický protinámrazový systém. Praha má toto zřízení na sedmi místech a jeho úkolem je upozornit na možnost vzniku náledí a automaticky spustit postřik rizikových míst.

TSK má ve své správě 2 216 kilometrů z 3 762 kilometrů komunikací na celém území hlavního města. Zbylý počet komunikací, o délce 1 546, spravují ostatní správci. V Praze jsou komunikace podle své důležitosti rozděleny do tří základních kategorií. Nejvýznamnější dopravní tepny jsou zařazeny do I. pořadí a TSK zde, ve smyslu zákona, zmírňuje následky a závady ve sjízdnosti do 4 hodin od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I.a pořadí, se doba zkracuje na 2 hodiny od výjezdu. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření nadřazených komunikací a to do 12 hodin a u komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin.

TSK rovněž zajišťuje úklid 550 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit, důležitých pro chod metropole. Jedná se například o přístupové cesty ke zdravotnickým, sociálním a kulturním zařízením, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, schodům, lávkám, u zastávek veřejné hromadné dopravy či cest k objektům státní správy a samosprávy.

Zimní údržba pro 2018/2019 od 1. 11.2018 do 31. 3.2019 v číslech a faktech:

Komunikace ve správě TSK zařazené do zimní údržby jsou rozděleny do jednotlivých pořadí dle důležitosti následovně:

 1. motoristické komunikace (dále jen „MK“)
 • I. pořadí – silnice I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace
 • II. pořadí – zbývající úseky místních komunikací II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace
 • III. pořadí – místní komunikace nezařazené do II. pořadí zimní údržby
 1. nemotoristické komunikace (dále jen „NMK“) – chodníky a pěší komunikace
 • 1. pořadí – zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo

státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům

škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra,

k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody přechodové

lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky

hlavních komunikací.

 • 2. pořadí – zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby komunikací.

Motoristické komunikace:

komunikační síť na území hl. m. Prahy                  3 762 km

z toho ve správě TSK                                              2 216 km

ostatní správci (orientačně)                                   1 546 km

V rámci ZÚK zařazeno:

 1. pořadí – 1.361 běžných km (přepočteno na dvoupruh)
 2. + III. pořadí – 807 běžných km

Nemotoristické komunikace a chodníky:

komunikační síť na území hl. m. Prahy                   1 400 ha

z toho ve správě TSK                                                  800 ha

ostatní správci (orientačně)                                       600 ha

Technika, která bude v Praze zajišťovat zimní údržbu:

 1. pořadí – 71 sypačů
 2. a III. pořadí – 51 mechanizmů a možnost využití i sypače I. pořadí po ukončení zásahu na komunikacích I. pořadí.

2 ks sněhových fréz

1 ks sypač pro operativní zásahy Integrovaného záchranného systému (IZS)

 

V Praze jsou také lokality s automatickým postřikem proti námraze:

Vysočanská radiála (přemostění Kbelské)

Vysočanská estakáda

Wilsonova (přemostění u Bulhara)

K Barrandovu (sjezd na Barrandovský most)

Jižní spojka (přemostění u Mitasu)

Strahovský tunel (přemostění Plzeňské ulice)

Pod Krejcárkem – zařízení je ve správě SŽDC

Zdroj: TSK Praha


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,13726 s | počet dotazů: 196 | paměť: 20175 KB. | 13.06.2024 - 03:34:41