Nový parkovací objekt v Benešově nabídně sto parkovacích stání


V současné době je stav parkování v oblasti ulice Bezručova kritický a zaparkované automobily bývají zaparkovány tak,  že ohrožují průjezd vozidel Integrovaného záchranného systému. Proto byla pro rok 2017 vedením města schválena investice na řešení této situace. Stavba je v souladu s územním plánem města Benešov a je pro ni vydáno stavební povolení.

Jedná se o stavební úpravy stávajícího parkoviště o nástavbu nadzemní parkovací plochy, která bude dostupná po rampě u objektu kotelny. Mezi stávající rampou a nadzemní konstrukcí parkoviště budou zhotoveny rampy pro vozidla a pro pěší. Stavba bude nadále sloužit jako parkoviště pro osobní motorová vozidla. Na spodní parkovací ploše je navrženo celkem 51 parkovacích stání, z toho celkem pět stání bude vyhrazeno pro vozidla přepravující tělesně těžce postižené osoby. Na horní parkovací ploše je navrženo celkem 49 stání. Celková kapacita parkoviště tedy bude sto parkovacích stání.

Souběžně se západní stranou parkoviště bude zhotovena nová propojovací komunikace v šířce 4 m. V souvislosti s realizací nájezdu na horní parkovací plochu po stávající rampě dojde k mírné úpravě ploch přilehlých u původní komunikace.

Na výsledek výběrového výběrové řízení na dodavatele stavby s maximální předpokládanou hodnotou 24,7 mil. Kč. se dosud čeká.

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,39647 s | počet dotazů: 197 | paměť: 20263 KB. | 24.04.2024 - 17:39:13