Ceník parkovného v zónách placeného stání v Praze


Od 1. dubna 2016 budou platit nové ceny parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání (ZPS) na území hlavního města Prahy. Ceny a tři cenová pásma parkovacích oprávnění a karet byly schváleny Radou hl. m. Prahy 9. února 2016. Podle nového ceníku, který začne platit od 1. dubna, bude částka za první vozidlo pro rezidenty 1 200 korun na rok pro celou městskou část, v případě že městská část rozdělila zóny na menší oblasti, bude částka 600 korun na rok. Pro seniory bude roční parkování za 360 korun pro celou městskou část a za 180 korun v rozdělení na menší oblasti. Zakoupit bude možné také pololetní, čtvrtletní, měsíční případně týdenní parkovací karty a oprávnění. Parkovací karty nebo parkovací oprávnění bude možné zakoupit na úřadech městských částí: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8 a Praha 9.

Ceník parkovacích oprávnění a karet v zónách placeného stání pro oblasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 a 22 na území hl. m. Prahy

Parkovací oprávnění a parkovací karta vydaná na výdejně parkovacích oprávnění opravňuje k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu1, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy.

Základní cena: 1. cenové pásmo

roční 36 000,- Kč, pololetní 20 000,- Kč, čtvrtletní 10 000,- Kč, měsíční 3 500,- Kč, týdenní 900,- Kč

  1. cenové pásmo

roční 30 000,- Kč, pololetní 17 000,- Kč, čtvrtletní 8 500,- Kč, měsíční 3 000,- Kč, týdenní 800,- Kč

  1. cenové pásmo

roční 24 000,- Kč, pololetní 13 500,- Kč, čtvrtletní 7 000,- Kč, měsíční 2 500,- Kč, týdenní 700,- Kč

Snížená cena pro všechna cenová pásma:

První vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti a vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou sloužící k přímému výkonu veřejně prospěšné činnosti, která má veřejně prospěšnou činnost uvedenou ve své hlavní činnosti a má sídlo, provozovnu nebo vykonává veřejně prospěšnou činnost ve vymezené oblasti (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).

Cena: roční 1 200,- Kč, pololetní 600,- Kč, čtvrtletní 300,- Kč

1 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. První vozidlo fyzické osoby starší 65 let, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).

Cena: roční 360,- Kč, pololetní 180,- Kč, čtvrtletní 90,- Kč

Druhé vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti a první vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti hlavního města Prahy, nebo pro první vozidlo fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti hlavního města Prahy (parkovací oprávnění musí být vydáno na SPZ/RZ).

Cena: roční 12 000,- Kč, pololetní 6 000,- Kč, čtvrtletní 3 000,- Kč

 

Manipulační poplatek za mimořádnou změnu parkovacího oprávnění a parkovací karty nebo vrácení nevyužitého parkovacího oprávnění či parkovací karty provedené na výdejně parkovacích oprávnění, za registraci elektromobilu, vozidla zapojeného do objednávkového systému carsharing provozovaného hl. m. Prahou nebo vozidla bezpečnostních složek státu, kterému bylo rozhodnutím Rady hl. m. Prahy přiděleno parkovací oprávnění, na výdejně parkovacích oprávnění 100,-Kč

Krátkodobá výměnná parkovací karta se vystavuje v případě výměny vozidla z důvodu opravy, odcizení apod.

Záloha: u 1. vozidla 1000,- Kč, u 2. vozidla 2000,- Kč, u 3. vozidla 3000,- Kč atd.

Záloha je vratná proti vrácení krátkodobé výměnné parkovací karty, nejdéle však do 6 měsíců po skončení její platnosti.

 

Dvouhodinová parkovací karta opravňuje ke stání v rezidenčních zónách, ve kterých nejsou zprovozněny virtuální parkovací hodiny, nejdéle však dvě hodiny: Cena dvouhodinové parkovací karty: 120,- Kč

Desetihodinová parkovací karta opravňuje ke stání v rezidenčních zónách, ve kterých nejsou zprovozněny virtuální parkovací hodiny, v době od 8.00 do 18.00 hodin. Cena desetihodinové parkovací karty: 400,- Kč

 

Parkovací oprávnění a parkovací lístky v parkovacím automatu nebo virtuálních parkovacích hodinách, opravňují ke stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích v hlavním městě Praze: Cena stání v modré zóně a maximální cena stání v oranžové, zelené a fialové zóně

  1. cenové pásmo 80,- Kč/hod., 3,20 €/hod.
  2. cenové pásmo 60,- Kč/hod., 2,40 €/hod.
  3. cenové pásmo 40,- Kč/hod., 1,60 €/hod.

Mopedy, jednostopé motocykly a motokola nejsou zpoplatněna. Elektromobily, vozidla zapojená do objednávkového systému carsharing provozovaného hl. m. Prahou a vozidla bezpečnostních složek státu, kterým bylo rozhodnutím Rady hl. m. Prahy přiděleno parkovací oprávnění nejsou zpoplatněna, musí být však jednorázově registrována na výdejně parkovacích oprávnění.

Snížená cena parkovacího oprávnění ve virtuálních parkovacích hodinách o 90% v rozsahu stanoveného ročního kreditu na maximálně deseti vybraných úsecích pro stání vozidla fyzické osoby za účelem zajištění péče o fyzickou osobu starší 85 let nebo pobírající příspěvek na péči alespoň III. stupně, která má trvalý pobyt ve vymezené oblasti a současně nevlastní platné parkovací oprávnění. Všechna cenová pásma: 3 000,- Kč/rok

Parkovací oprávnění vydané na výdejně parkovacích oprávnění opravňuje k stání silničního motorového vozidla za účelem zásobování, a to po dobu max. 15 minut pro jednu SPZ/RZ v jednom úseku nebo pro 4 různé SPZ/RZ v jednom úseku během 60 minut:

  1. cenové pásmo roční 24 000,- Kč, pololetní 13 500,- Kč, čtvrtletní 7 000,- Kč, měsíční 2 200,- Kč, týdenní 600,- Kč
  2. cenové pásmo roční 20 000,- Kč, pololetní 11 500,- Kč, čtvrtletní 6 000,- Kč, měsíční 2 000,- Kč, týdenní 550,- Kč
  3. cenové pásmo, roční 16 000,- Kč, pololetní 9 000,- Kč, čtvrtletní 4 700,- Kč, měsíční 1 700,- Kč, týdenní 470,- Kč

 

Přechodná ustanovení:

Parkovací karty pro oblasti 1, 2, 3 a 7 jsou vydávány pouze na příslušných úřadech městských částí. Platnost ročních, pololetních a čtvrtletních parkovacích karet začíná vždy jeden den před vyznačeným začátkem platnosti na parkovací kartě a končí tři dny po vyznačeném konci platnosti na parkovací kartě.

Dvouhodinové a desetihodinové parkovací karty jsou v prodeji pouze na úřadech městských částí Praha 1, 2, 3 a 7 a jejich prodej končí na úřadu městské části Praha 1 a 2 dne 30. 6. 2017, a na úřadech městských částí Praha 3 a Praha 7 dne 30. 11. 2017.

Platnost dvouhodinových a desetihodinových parkovacích karet pro oblast 1 a 2 končí 30. 9. 2017, pro oblast 3 končí 17. 2. 2018 a pro oblast 7 končí 28. 2. 2018.

Zelená zóna bude zrušena pro oblast 1 a 2 nejpozději dne 30. 9. 2017, pro oblast 3 nejpozději dne 17. 2. 2018 a pro oblast 7 nejpozději dne 28. 2. 2018.

Virtuální parkovací hodiny budou zprovozněny pro oblast 1 a 2 dne 1. 10. 2017, pro oblast 3 dne 18. 2. 2018 a pro oblast 7 dne 1. 3. 2018.

Snížená cena parkovacího oprávnění ve virtuálních parkovacích hodinách o 90% v rozsahu stanoveného ročního kreditu na maximálně deseti vybraných úsecích pro stání vozidla fyzické osoby za účelem zajištění péče o fyzickou osobu starší 85 let nebo pobírající příspěvek na péči alespoň III. stupně, která má trvalý pobyt ve vymezené oblasti a současně nevlastní platné parkovací oprávnění bude zprovozněna pro oblast 1 a 2 dne 1. 10. 2017, pro oblast 3 dne 18. 2. 2018 a pro oblast 7 dne 1. 3. 2018.

Parkovací oprávnění vydané na výdejně parkovacích oprávnění opravňující k stání silničního motorového vozidla za účelem zásobování, a to po dobu max. 15 minut pro jednu SPZ/RZ v jednom úseku nebo pro 4 různé SPZ/RZ v jednom úseku během 60 minut bude zprovozněno pro oblast 1 a 2 dne 1. 10. 2017, pro oblast 3 dne 18. 2. 2018 a pro oblast 7 dne 1. 3. 2

 

Další informace k ZPS naleznete na webových stránkách: www.parkujvklidu.cz, které spravuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

 

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,03555 s | počet dotazů: 187 | paměť: 20217 KB. | 24.04.2024 - 00:42:02