Ve Vraňanech a Lužci nad Vltavou jsou zprovozněny dva nové silniční mosty


Ve čtvrtek 25. června byly otevřeny pro silniční provoz dva nové mosty přes plavební kanál Vraňany – Hořín u Mělníka, které nahradily původní nízké. Ve Vraňanech budou po odstranění provizorního mostu dokončené úpravy okolí do definitivního stavu. V Lužci nad Vltavou nový most na místní komunikaci nahradil původní 120 let starý most, který je konci své životnosti. I přes zprovoznění mostů pro silniční dopravu budou práce pokračovat a během 6 měsíců budou oba doplněny zdvihacími mechanismy, které umožní proplutí až 7 m vysokých osobních lodí i lodí přepravujících objemný náklad.

V Lužci nad Vltavou se s otevřením nového mostu v ulici 9. května změnil dopravní režim. Ulice Mělnická vedená přes plavební kanál se zcela uzavírá a veškerá doprava z Lužce je převedena do ulice 9. května. Uvedením nového mostu do předčasného užívání je zajištěna komfortnější dopravní obslužnost obce, neboť v současné době byla veškerá doprava vedena přes mostní provizorium, které požadavkům dopravy již nevyhovuje. Nový ocelový most o rozpětí 25 m a šířce 6,5 m má obdobné parametry jako most původní, krabicové železobetonové opěry s kamenným obkladem připomínajícím historický charakter plavebního kanálu v sobě skrývají prostory pro zdvižnou technologii. Do ulice Mělnická se doprava vrátí během října letošního roku, kdy bude dokončen druhý silniční most v Lužci, jehož nosná ocelová konstrukce už je na místě.

Stavbu Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě, kanál Vraňany – Hořín, Ia. etapa, realizují dodavatelé STRABAG Rail a.s. – EUROVIA CS a.s. – OK Třebestovice a.s. a je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zdroj: ZVCČR


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,11627 s | počet dotazů: 204 | paměť: 20373 KB. | 29.05.2024 - 16:57:43