V Praze – Hlubočepích jsou instalovány betonové protihlukové clony BRENS® BARRIER


DSC09205 300x225 1
nízká protihluková clona BRENS BARRIER

nízká protihluková clona BRENS BARRIER

Jedná se o první loklitu, kde byly nízké protihlukové clony použity na snížení hluku železniční dopravy v zastavěném území. Clony byly instalovány na trati Praha Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun. Instalace proběhla v červnu 2013. V listopadu 2013 byly clony umístěny v obci Tetčice na trati Brno – zastávka Brno – Jihlava. Nízká protihluková clona BRENS® BARRIER je  zvláštní konstrukcí železničního nebo tramvajového svršku, která zvyšující pohltivost hluku a vibrací koleje ve stavbě kolejové dráhy. Nízké protihlukové clony se sestávají ze soustavy betonových prefabrikovaných dílců uložených v konstrukci železničního svršku vně koleje v těsné blízkosti průjezdního průřezu dráhy. Nízké protihlukové clony nejsou trvale spojeny základem se zemním tělesem dráhy nebo rostlým terénem, což umožňuje snadný přístup ke kolejové dráze pro záchranné složky. K přístupu záchranných složek na trať postačí směrové vytažení kteréhokoliv dílce ze soustavy clony a to např. pomocí lanového navijáku, který je běžnou výbavou zásahových vozidel. Nízké protihlukové clony umožňují po dobu své životnosti několikerou demontáž a montáž a nebrání pak obnově nebo čištění kolejového lože.
Podstata technického řešení nízkých protihlukových clon spočívá v tom, že vně kolejí jsou ukládány stavebnicové prvky snižující šíření hluku z prostoru kolejové dráhy a to jeho odražením a pohlcením, přičemž dílce clony jsou v koleji umístěny co nejtěsněji k technickou normou stanovenému průjezdnému profilu a vzájemně jsou fixovány prostřednictvím vyjímatelných elementů a tvar funkční části clony je tvořen zborcenou plochou.

Nízké clony je možné s výhodou využít na tratích vedených v těsném sousedství s jinými pozemními komunikacemi (dálnicemi, silnicemi, místními komunikacemi apod.) nebo v souvisle zastavěném území, zejména městských aglomerací, kde není možné umístit stavby protihlukových stěn. Ve vícekolejných tratích lze doplnit do prostoru mezi jednotlivé koleje po zvýšení celkové účinnosti protihlukových opatření nízké clony oboustranně hlukově pohlivými vrstvami. Nízké protihlukové clony nijak neovlivňují výhled z vlaku, nemají nepříznivý vliv na okolní pozemky a nevytváří jejich zastínění. Nízké protihlukové clony jsou přívětivé ke krajinotvorbě, neruší krajinný nebo městský ráz, přičemž tvoří dostatečně silnou psychologickou bezpečností bariéru proti nezákonnému přecházení kolejí.

Společnost ŽPSV,a.s. představila protihlukovou clonu BRENS® BARRIER na mezinárodním veletrhu drážní a manipulační techniky CZECH RAILDAYS 2013 v Ostravě.

clona BRENS BARRIER

clona BRENS BARRIER

 

Více fotografií v původním rozlišení najdete na Flickru ve složce Nízká protihluková clona BRENS BARRIER


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,41565 s | počet dotazů: 203 | paměť: 20285 KB. | 25.07.2024 - 14:07:33