V Praze bude parkování hlídat speciální vozidlo


dscn9367
parkovací stojan před zahájením provozu ZPS na Praze 5

parkovací stojan před zahájením provozu ZPS na Praze 5

Nový systém parkovacích automatů v zónách placeného stání v Praze nabídne řidičům více variant placení parkovného. Úhradu platby za parkování bude možné provést jak mincemi v Kč (1, 2, 5, 10, 20 a 50 Kč) a v Eurech (1 a 2 Eur), tak i bankovními kartami VISA a Master – kontaktní i bezkontaktní verzí. Jeden automat by měl obsloužit zhruba 70 až 90 parkovacích míst. Kromě toho bude možné úhradu za parkování provést pomocí „chytrého“ mobilního telefonu přes „virtuální parkovací hodiny“. V tom případě řidič nemusí v dané lokalitě parkovací automat vyhledávat.

Při platbě v novém parkovacím automatu musí řidič zadat také registrační značku svého vozidla, která bude sloužit jako základní údaj dokládající úhradu za parkování. V nových zónách placeného stání již řidič nebude muset vystavovat parkovací lístek za přední sklo, s výjimkou Prahy 3, která v nově rozšiřované části zóny na svém území zachovává v současnosti platný systém. Parkovací automat je vybaven fotovoltaickým článkem a vlastním modemem, takže provozně je zcela autonomní a nepotřebuje žádné připojení na veřejnou elektrickou síť ani na datové kabelové vedení.

Správcem nového systému zón placeného stání (ZPS) na území hlavního města Prahy je Technická správa komunikací (TSK). Provoz a údržbu nových ZPS zajišťuje společnost ELTODO, která již od počátku března instaluje do vybraných městských částí nové chytré parkovací automaty. Do konce roku by se jich mělo objevit v pražských ulicích celkem okolo 500 kusů. Ty budou spolu se speciálními automobily monitorujícími parkování v zónách placeného stání a s centrálním informačním systémem (CIS), jehož dodavatelem je společnost Altron, tvořit základ nového systému. Až do startu zón přitom zůstanou instalované parkovací automaty vypnuté a na připraveném dopravním značení budou zneplatněny pokyny zavádějící režim zóny placeného stání.

Po zahájení nového systému parkování  bude v zónách placeného stání(ZPS) průběžně probíhat kontrola zaparkovaných automobilů prostřednictvím registrační značky (RZ) vozidel. Kontrola parkování bude prováděna  pomocí monitorovacího vozidla a také doplňkově ručními skenery. Získaná data budou anonymizována, půjde o interní údaj systému a provozovatel monitoringu ho v rámci procesu nevidí.

Pro účely kontroly systém získaná data porovná s informacemi v centrální evidenci úhrad parkovného, přičemž dále bude zpracovávat pouze datové záznamy vyhodnocené jako neuhrazené parkování, která dále předá jako dokumentaci podezření na přestupek do Centrálního informačního systému. Ten tuto dokumentaci automaticky zašle k oprávněným osobám (strážník městské policie, pověřený úředník města) k dalšímu řešení.

Údaj o registrační značce bude viditelný až v rámci přestupkového řízení. Po předání do centrálního informačního systému systém monitoringu všechny pořízené záznamy smazány. Monitoring se bude provádět pouze ve vymezených parkovacích úsecích zón placeného stání, prostory mimo ně systém monitoringu nesleduje.

K zajištění monitoringu bude využito ekologické hybridní vozidlo (konkrétně Toyota Yaris Hybrid), které splňuje emisní normu EURO6. Na střešní nástavbě je vozidlo vybaveno speciálním kamerovým systémem. Čtyři kamery slouží ke čtení registračních značek ze všech směrů, a to s možností využít přisvícení infračerveným světlem. Další dvě kamery jsou určeny k pořizování fotodokumentace podezření na přestupek a stavu dopravního značení. Monitorovací vozidla budou zónou projíždět vždy opakovaně, v odstupu 3 – 10 minut, aby v případě podezření na přestupek bylo možno pořídit opakovaný dokumentační záznam potvrzující, že vozidlo za parkování nezaplatilo. V rozsahu instalované pilotní etapy bude provádět ověřovací sběr dat jedno vozidlo. Podezření na přestupek začne vozidlo zasílat na CIS až se zprovozněním ZPS.¨Pro plánovaný cílový stav se pro všechny městské části se zónami placeného stání počítá s 8 až 10 vozidly. Vozidla s posádkou budou ve službě nepřetržitě po dobu aktivního provozu zóny placeného stání.

 

Zdroj: TSK a MHMP

 

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,36283 s | počet dotazů: 198 | paměť: 20269 KB. | 25.07.2024 - 02:21:07