V Praze 6 se začal stavět Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT.


Během dnešního dopoledne došlo v prostorách Technické menzy Českého vysokého učení technického v Praze v Dejvicích ke slavnostnímu aktu poklepání základního kamene budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Slavnostního poklepu se kromě rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky, ředitele institutu prof. Vladimíra Maříka, předsedy představenstva společnosti HOCHTIEF CZ Ing. Tomáše Bílka a předsedy představenstva společnosti VCES Ing. Zdeňka Pokorného účastnili také roboti, které univerzita využívá k vědecko-výzkumným a pedagogickým účelům.

Nové prostory o velikosti čtyřiceti tisíců metrů čtverečních, které ČVUT rekonstrukcí a dostavbou získá, budou využity jako sídlo vznikajícího vysokoškolského ústavu ČVUT sdružujícího excelentní vědu napříč informatickými obory – Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. „Jedná se o ústav, který se svým moderním charakterem, principy budování, součinností s partnery, principy provozu, vědeckými výsledky, jejich transferem do praxe i stylem výchovy nové generace špičkových odborníků stane unikátním, modelovým centrem excelence v ČR, posilujícím integritu i mezinárodní prestiž ČVUT,“ řekl prof. Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Vybudované prostory budou sloužit také jiným součástem ČVUT. „Dnes zde zahajujeme výstavbu špičkového pracoviště a vzdělávacího centra, které bude vychovávat a vzdělávat celé generace nových vědců a techniků v oborech, které nepochybně budou stát v popředí dalšího rozvoje naší republiky. Pevně věřím, že to bude právě i ČIIRK, který bude motivovat vědce, aby svoji práci realizovali v České republice a neutíkali do zahraničí,“ dodal předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ Ing.

Poklepu základního kamene ze sliveneckého mramoru přihlíželo přes dvě stovky pozvaných hostů, jak z akademické sféry, tak zástupců partnerských vědeckých institucí, firem, dodavatelů a představitelů politického, vědeckého a kulturního života.

Důležitou roli ve slavnostním aktu poklepu sehráli roboti. Robot „CIIRCáček“ je flexibilní humanoidní robot sloužící k seznámení studentů s oblastí kognitivního modelování. V rámci samostatných projektů na něm odborníci testují implementaci metod strojového učení zaměřených na napodobení lidských kognitivních dovedností. Druhý robot Cameleon Lab je laboratorní verze pásové platformy určené pro dálkově řízené operace v členitém terénu. Tato platforma je upravena a vybavena dalšími senzory pro účely experimentálního ověřování algoritmu autonomní navigace pozemních mobilních prostředků a jejich demonstraci. Pásový robot NIFTi z projektu TRADR se snaží být dobrým pomocníkem záchranářů při nejrůznějších katastrofách. Slouží jim z velké části jako prodloužené oči a ruce, a proto je vybaven špičkovými optickými, laserovými, ale i dalšími senzory a elegantním manipulátorem ve tvaru ruky.

Rekonstrukce a další stavební práce by měly být zvládnuty v rekordním čase – pouhých čtrnáct měsíců od jejich zahájení. Stavbu bude realizovat sdružení HOCHTIEF – VCES, vítěz veřejného výběrového řízení.

Během pouhých čtrnácti měsíců od zahájení stavebních prací dojde k zásadní rekonstrukci a celkové dostavbě budovy současné Technické menzy v ulici Jugoslávských partyzánů v Praze 6 a paralelně k výstavbě přilehlé novostavby o deseti nadzemních a třech podzemních patrech. Vznikne tak přibližně čtyřicet tisíc metrů čtverečních moderních prostor, a to především jako sídlo vznikajícího vysokoškolského ústavu ČVUT sdružujícího excelentní vědu napříč informatickými obory – Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Prostory budou sloužit také dalším součástem ČVUT.

Pro stavbu nové desetipatrové budovy bude poprvé v České republice využit nový stavební prvek, takzvaná „nafukovací fasáda“ tvořená tenkou průhlednou membránou.

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,15649 s | počet dotazů: 196 | paměť: 20342 KB. | 30.05.2024 - 11:29:34