Přestavba mostu Skalka je důvodem k uzavírce dálnice D4 na 41. kilometru


Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na dlouhodobou uzavírku dálnice D4 v km 40,9 až 41,4 z důvodu demolice a výstavby mostu, který převádí komunikaci I/18 přes dálnici D4. Přestavba mostu je koordinována s výstavbou dálnice D4 Skalka – křižovatka II/118, aby byla doba omezení co nejkratší. Most  ev. č. 18-014 bude zdemolován a na jeho místě bude zbudován most nový. Vzhledem k tomu, že most převádí komunikaci I/18 přes dálnici D4, dojde k omezení dopravy i na dálnici. Most bude zprovozněn na konci září.

Vedení dopravy po objízdné trase  od 24. 3. 2017 do 26. 3. 2017

Doprava ve směru z Prahy (D4) do Strakonic (I/4) a Sedlčan (I/18) je v km cca 38,700 převedena přejezdem SDP do protisměrného (levého) pásu dálnice a v km cca 40,300 – 40,450 je vyvedena z dálnice D4 provizorním připojením na silnici č. III/00412 a po ní (podél dálnice D4) je vedena k okružní křižovatce se silnicí č. I/18 a odtud je vedena po silnici č. I/18 do Sedlčan nebo po nově vybudované komunikaci (označené jako SO 105) do místa napojení na stávající silnici č. I/4 a dále ve směru na Strakonice dle situace přechodného dopravního značení.

Doprava ve směru z Prahy (D4) do Příbrami (I/18) je vedena od km cca 38,700 v pravém jízdním pruhu pravého pásu až k výjezdové větvi MÚK Skalka (EXIT 41), odkud je umožněn výjezd v souladu s místním značením.

Doprava ve směru ze Strakonic (I/4) a Sedlčan (I/18) do Prahy (D4) je vedena od okružní křižovatky silnice č. I/18 se silnicí č. III/00412 po silnici č. III/00412 (podél dálnice D4) k provizornímu připojení na dálnici D4 v km cca 40,300 – 40,450, odkud je vedena v pravém jízdním pruhu levého pásu až k přejezdu SDP v km cca 38,700, kde je dopravní opatření ukončeno v souladu s přechodným dopravním značením.

Doprava ve směru z Příbrami (I/18) do Prahy (D4) je vedena z okružní křižovatky silnic č. I/18 a I/66 v Příbrami ulicí Čs. armády a ulicí Březnickou (silnice III/1911h) do prostoru okružní křižovatky se silnicí III/1911 a dále po III/1911 do okružní křižovatky ulic Milínské a Topolové. Z této okružní křižovatky Milínskou ulicí (silnice I/66) ve směru na Milín. Po silnici č. I/66 bude vedena až do křižovatky se silnící č. I/4 u Milína a odtud po silnici č. I/4 ve směru na Prahu do okružní křižovatky v MÚK Skalka. V okružní křižovatce se napojí na silnici č. I/18. V opačném směru bude objízdná trasa vedena z okružní křižovatky v MÚK Skalka po stejné trase.

Doprava od 27. 3. 2017 do 27. 9. 2017

Doprava ve směru z Prahy (D4) do Strakonic (I/4) a Sedlčan (I/18) je v km cca 38,700 svedena přejezdem SDP do protisměrného (levého) pásu dálnice a v km cca 40,300 – 40,450 je vyvedena z dálnice D4 provizorním připojením na silnici č. III/00412 a po ní (podél dálnice D4) je vedena k okružní křižovatce se silnicí č. I/18 a odtud je vedena do cílových destinací dle přechodného a místního dopravního značení.

Doprava ve směru z Prahy (D4) do Příbrami (I/18) je vedena od km cca 30,700 v pravém jízdním pruhu až k výjezdové větvi MÚK Skalka (EXIT 41), odkud je umožněn výjezd v souladu s místním a přechodným značením.

 

Doprava ve směru ze Strakonic (I/4) a Sedlčan (I/18) do Prahy (D4) je vedena od okružní křižovatky silnice č. I/18 se silnicí č. III/00412 po silnici č. III/00412 (podél dálnice D4) k provizornímu připojení na dálnici D4 v km cca 40,300 – 40,450, odkud je vedena v souladu s místním dopravním značením.

Doprava ve směru z Příbrami (I/18) do Prahy (D4) je vedena po silnici č. I/18, po křižovatkových větvích MÚK Skalka (EXIT 41) a krátkém úseku dálnice D4 v místě křižovatky do okružní křižovatky a odtud dále po silnici III/00412 a dálnici D4 ve směru na Prahu.

Doprava ve směru z Příbrami (I/18) do Sedlčan (I/18) a ze Sedlčan (I/18) do Příbrami (I/18) je vedena po křižovatkových větvích MÚK Skalka (EXIT 41) a krátkém úseku dálnice D4 v prostoru MÚK.

 

Zhotovitelem stavby je společnost  Skanska a. s. Stavba by měla být dokončena v září letošního roku.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,15240 s | počet dotazů: 186 | paměť: 20318 KB. | 25.05.2024 - 13:32:35