Z důvodů rekonstrukce silnice na průtahu Vysokým Mýtem využívají řidiči objízdné trasy


Na silnici I/35 na průtahu Vysokým Mýtem pokračují stavební práce a příprava pro instalaci nových semaforů na přechodu u krytého bazénu a na křižovatce s ul. Prokopa Velikého. Proměnou prochází i křižovatka s ul. Gen. Svatoně. Od pondělí 8. dubna  do konce července provádí pardubické Ředitelství silnic a dálnic rekonstrukci povrchu silnice I/35 od supermarketu Lidl až po okružní křižovatku. Stavba je rozdělena do tří úseků, během kterých budou platit částečné uzavírky. Objízdné trasy jsou v každé etapě rekonstrukce silnice stanoveny vždy pro jeden směr jízdy, druhý směr povede volnou polovinou vozovky po staveništi.

První etapa začne v pondělí 8. dubna a potrvá do 12. května. Rekonstrukce povrchu bude v tomto období probíhat v úseku silnice I/35 od křižovatky s ulicí Vraclavská ke křižovatce silnice I/35 s ulicí Rokycanova. Objízdná trasa povede ve směru od Hradce Králové na okraji Vysokého Mýta vpravo po místní komunikací přes ulici Průmyslovou, s odbočením vpravo na ulici Vraclavskou a dále vlevo, po tzv. „Peklovecké“ k silnici III/35711 (tzv. „Vanická“) a zpět do ulice Gen. Svatoně, ze které vyústí na křižovatku se silnicí I/35. Opačný směr Olomouc – Hradec Králové bude veden volnou polovinou vozovky po staveništi. Silnici I/35 bude možné přejíždět na křižovatce s ulicí Prokopa Velikého.

Stejná objízdná trasa bude platit i od 13. května do 16. června v průběhu rekonstrukce silnice I/35 v úseku od křižovatky s ulicí Rokycanova po křižovatku s ulicí Gen. Svatoně. V této etapě bude pro přejíždění silnice I/35 v provozu křižovatka u supermarketu Lidl a křižovatka silnice I/35 s ulicemi Pražská a Riegerova.

Při rekonstrukci silnice I/35 v úseku od křižovatky s ulicí Gen. Svatoně po okružní křižovatku u čerpacích stanic povede od 17. června do 31. července objízdná trasa ve směru od Litomyšle z kruhového objezdu ulicí Českých bratří, vlevo ulicí Jeronýmovou, dále Litomyšlskou ulicí vlevo na ulici Prokopa Velikého, ze které se na světelné křižovatce vrátí na silnici I/35 vpravo směr Hradec Králové. Opačný směr Hradec Králové – Olomouc bude veden volnou polovinou vozovky po staveništi.

Na místních komunikacích, které budou sloužit pro objízdnou trasu ve směru Hradec Králové – Olomouc, bude před zahájením i po skončení objížďky provedena výsprava vozovky.

V rámci úprav křižovatek a přechodů na silnici I/35 na průtahu městem byly ve druhé polovině roku 2018 dokončeny stavební práce a osazeny semafory na křižovatce s ulicemi Vraclavská a Karosářská a dále na křižovatce s ulicemi Pražská a Riegerova. Současně byly částečně dokončeny stavební práce na novém semafory řízeném přechodu přes silnici I/35 u autobusového nádraží.

„Úpravy křižovatek a přechodů na průtahu městem jsou společným projektem města Vysokého Mýta a Ředitelství silnic a dálnic. Společně jsme vybrali i dodavatele. Město instaluje semafory a ŘSD provede stavební úpravy křižovatek a přechodů a také obnovu povrchu silnice,“ řekl starosta František Jiraský. Veškeré úpravy budou stát 63 milionů korun, z toho 17,5 milionů korun zaplatí město Vysoké Mýto. Dotace Státního fondu dopravní infrastruktury pokryje městu náklady 14,9 milionů korun.

Zdroj: VM


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,44492 s | počet dotazů: 200 | paměť: 20191 KB. | 20.06.2024 - 14:40:23