Ocelový příhradový most čeká na rekonstrukci lázeňského komplexu v Kyselce


PA031228 300x225 1
Kyselka - most přes Ohři

Kyselka – most přes Ohři

O objektu lázeňského komplexu Mattoni v Kyselce se už hodně napsalo a bude psát. Romantické údolí Ohře ukrývá nejen chátrající lázeňské budovy přiléhající ke skalnatému břehu, ale také ocelový příhradový most postavený v roce 1895. Jedná se původně o železniční most na vlečce z Vojkovic do závodu Mattoni v Kyselce, který měl osazeny tři kolejnice. Jednalo se o technickou raritu. Dvě kolejnice měly normální rozchod 1435 mm, třetí od prostřední kolejnice měly rozchod 480 mm pro úzkokolejnou dráhu, takže prostřední kolejnice sloužila pro dvě koleje současně. Délka přemostění je 82,14 m a volná šířka mostu je 6,00 m. Jedná se o obloukový ocelový příhradový most s dolní spřaženou mostovkou. Trámová nosná konstrukce každého z polí je tvořena dvojicí hlavních nýtovaných příhradových nosníků v osové vzdálenosti 6,50 m. Protože most má horní ztužidlo a zavětrování mezi vrcholy oblouků je podjezdná výška omezena na 4,20 m. Ocelový rošt mostovky je složen z podélníků a příčníků. Vzdálenost příčníků je dána délkou příhrad. Každý z hlavních nosníků je uložen na dvojici ocelolitinových ložisek. Pevná ložiska jsou na mezilehlém pilíři, na opěrách jsou ložiska válečková o třech válcích. Opěry na obou březích a pilíř uprostřed řeky jsou kamenné masivní.
V roce 1968 byl most částečně rekonstruován a přestavěn na silničně železniční most. Vjezd vlečky do závodu na pravém břehu byl v roce 2001 zrušen, proto ztratil smysl i přechod vlečky přes most. Hlavní dopravní zátěží je nyní přejezd kamionů a nákladních vozů do lisovny závodu Mattoni za řekou.
V roce 2007 prošel most rekonstrukcí, při které byl most přestavěn na silniční s oboustrannými chodníky pro pěší. Před rekonstrukcí v roce 2007 měl most hlavní nosníky a ocelový rošt mostovky částečně zkorodované. Závěrné zídky byly pobořené, dilatace a ložiska zcela nefunkční a stav spodní stavby odpovídal věku (109 let). Mostovka neměla izolaci. Při rekonstrukci došlo k výměně mostovky, přestavěny byly chodníky a došlo k opravě nebo výměně poškozených částí konstrukce. Po rekonstrukci má most spřaženou izolovanou mostovku s odraznými pruhy a celoplošnou izolací. Pilíř a opěry byly přespárovány a zesíleny injektáží zdiva. Zesíleny byly příčníky, zejména v místě připojení stěny na dolní přírubu, kde bylo až několikametrové průběžné oslabení stěny skrz. Výztuhy pod podélníky byly provedeny nově. Všechny oslabené a zrezavělé diagonály byly zesíleny pomocí příložek nebo poškozené části nahrazeny pomocí vložek a spojeny nýtováním. Zkorodované nýty byly vyměněny. Celkem bylo na mostě osazeno asi 6000 nových nýtů. Podlaha chodníků je z dubových fošen 160/50 uložených na dubové hranoly 80/80. Zábradlí dle požadavku památkářů bylo použito repasované původní zdobené, které bylo pouze na jedné straně mostu, nyní bylo zábradlí stejného tvaru osazeno i na opačné straně. Na předpolí jsou v prodloužení zábradlí obnoveny původní kamenné zídky s římsou nad křídly. Na obou stranách mostu bylo doplněno veřejné osvětlení. Most je natřen modrou barvou a jeho konstrukce zaujme turisty projíždějící po silnici II/222 vedoucí podél Ohře.

Investorem rekonstrukce byla společnost Karlovarské minerální vody a.s., projekt rekonstrukce byl dílem společnosti POINTIKA s.r.o. a zhotovitelem opravy za 39,3 mil. Kč byla firma BAU-STAV a.s.

Autor článku: Jiří Borový


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,20707 s | počet dotazů: 202 | paměť: 20288 KB. | 25.07.2024 - 01:53:06