Konvoj americké armády projede přes Českou republiku


Téměř 120 vozidel a 520 amerických vojáků projede na přelomu března a dubna přes české území. Američané v Česku několikrát doplní pohonné hmoty a třikrát přenocují. Všechny náklady hradí americká strana. Předpoklad je, že kolony překročí hranice na třech místech – v Bohumíně, Náchodě a Harrachově. Všechny kolony se budou přesunovat po pozemních komunikacích za doprovodu české Vojenské policie. Kolony budou rozděleny do několika proudů, které vyrazí na stanovenou trasu přesunu vždy v časových odstupech tak, aby co nejméně zatížily ostatní dopravu. Na trase přesunů pak s ohledem na plynulost v maximální možné míře využijí dálnice.Veškeré řízení dopravy a doprovod kolon bude zajišťovat Vojenská policie, v důležitých uzlech ve spolupráci s Policií ČR. Kromě kolových obrněných vozidel Stryker budou v kolonách i další (zejména logistická) vozidla, tedy nákladní vozy, vyprošťovací a odsunové prostředky a také vozidla HMMWV. Všechna tato vozidla jsou kolová, v žádném případě tedy nemůže dojít k poškození povrchu komunikací.

První kolona by se měla přesunovat po trase Ostrava – Vyškov, kde američtí vojáci v areálu Vojenské akademie – Velitelství výcviku přenocují. Druhá kolona pojede po trase Náchod – Pardubice se zázemím pro přenocování v areálu 14. pluku logistické podpory. Třetí kolona, překročí hranice v Harrachově a k přenocování se zastaví v Liberci v kasárnách 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany.

V pondělí 30. března 2015 bude přesun pokračovat z výše uvedených posádek do Prahy, kde se jednotlivé kolony shromáždí v areálu kasáren v Praze-Ruzyni. Na úterý 31. března 2015 je naplánována technická přestávka k údržbě vozidel a odpočinku řidičů.

Prahu kolona US ARMY opustí opět v několika časově oddělených proudech ve středu 1. dubna 2015. Po ose přesunu Praha – Plzeň – Rozvadov bude pokračovat do Německa, do své domovské posádky Rose Barracks ve Vilsecku.

Vláda průjezd amerického 2. mechanizovaného pluku z Pobaltí do Německa přes Českou republiku odsouhlasila v pondělí 16. Března 2015. Základní informace o průjezdu konvoje americké armády už obdrželi také hejtmani a primátorka hlavního města Prahy. V dopisech, které včera rozeslal Generální štáb AČR, jim bylo sděleno, že jakmile budou definitivně potvrzeny přesné harmonogramy jednotlivých konvojů, obdrží hejtmanství a magistrát bližší informace cestou krajských vojenských velitelství.

Zdroj: MV CR


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,15886 s | počet dotazů: 188 | paměť: 20340 KB. | 29.05.2024 - 16:41:52