Kdy nesmí kamiony na dálnice a silnice?


Po celý rok platí pro tato vozidla zákaz jízdy po dálnicích a silnicích I. třídy v neděli a o svátcích v době od 13:00 do 22:00 hodin. O prázdninách platí rozšířené omezení jízd nákladních aut nad 7,5 tuny a nad 3,5 tuny s připojeným přípojným vozidlem. Od 1. července do 31. srpna je tento zákaz rozšířen o zákaz v pátek od 17:00 do 21:00 hodin a v sobotu od 07:00 do 13:00 hodin.  Z tohoto zákazu mají výjimku například vozidla užitá při nezbytné zemědělské sezonní přepravě, vozidla provádějící údržbu a opravu komunikací, vozidla přepravující živá zvířata nebo zboží podléhající rychlé zkáze a některá další.

Řidiči kamionů to nemají snadné ani v okolních zemích. Stejné omezené jízdy jako v ČR platí na Slovensku.

Německu platí  zákaz o nedělích a státních svátcích od 0-22 hodin a o prázdninách ještě o sobotách od 7-20 hodin.

Polsku platí v měsících mimo prázdniny zákaz jen o státních svátcích od 8-22 hodin. O prázdninách se zákaz rozšiřuje na pátek od 18-22 hodin dále na sobotu od 8-14 hodin a neděli od 8-22 hodin.

 

V ČR omezuje jízdu některých vozidel

Silniční  zákon a č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Oddíl 3 – Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel

 • 43.

Omezení jízdy některých vozidel

(1) Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům 2) o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům 2) o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg s připojeným přípojným vozidlem

 1. a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu  (dále jen „den pracovního klidu“) v době od 13.00 do 22.00 hodin,
 2. b) v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin.
 3. c) v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin.

(2) Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním vozidlům, potahovým vozidlům  a ručním vozíkům  o celkové šířce větší než 600 mm

 1. a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,
 2. b) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,
 3. c) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.

(3) Zákaz jízdy podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla užitá při

 1. a) kombinované přepravě zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cestě a pozemní komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu překladišti kombinované dopravy nebo z nejbližšího překladiště kombinované dopravy k příjemci,
 2. b) nezbytné zemědělské sezonní přepravě,
 3. c) činnostech bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací,
 4. d) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze 20), pokud toto zboží zabírá nebo v průběhu přepravy zabíralo nejméně jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy,
 5. e) přepravě živých zvířat,
 6. f) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,
 7. g) nakládce a vykládce letadel, lodí nebo železničních vagónů na vzdálenost nepřesahující 100 km,
 8. h) přepravě poštovních zásilek,
 9. i) jízdě bez nákladu, která je v souvislosti s jízdou podle písmen a) až h),
 10. j) živelní pohromě,
 11. k) jízdě vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů a hasičských záchranných sborů,
 12. l) přepravě chemických látek podléhajících teplotním změnám nebo krystalizaci,
 13. m) výcviku řidičů,
 14. n) odstranění havárií vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

(4) Odstavce 1 a 2 neplatí pro vozidla vybavená zvláštním světelným zařízením modré barvy a zvláštním zvukovým výstražným znamením.

(5) Ze zákazu jízdy podle odstavců 1 a 2 může místně příslušný krajský úřad z důvodu hodného zvláštního zřetele povolit výjimku. Výjimky přesahující působnost kraje povoluje ministerstvo. Povolení musí být časově omezeno, nejdéle však na dobu jednoho roku.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 2,17641 s | počet dotazů: 195 | paměť: 20346 KB. | 17.05.2024 - 16:52:19