Ze Správy železniční dopravní cesty je od 1. ledna 2020 Správa železnic


Ke změně názvu naší státní organizace ze Správy železniční dopravní cesty na Správu železnic došlo na základě zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. K vyhlášení zákona došlo 31. prosince 2019 ve Sbírce zákonů v částce 153 pod číslem 367/2019 Sb. a je účinný od 15. ledna 2020. Výjimkou je ustanovení týkající se změny názvu naší organizace, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2020, název Správa železnic je tedy oficiální již od 1. ledna 2020.

Organizace zahájila neprodleně v souvislosti se změnou názvu nezbytné zákonné a jiné úkony. Příslušné útvary organizace tak již řeší provedení změny názvu organizace v Obchodním rejstříku a jiných registrech, registraci nového názvu a oznámení všem významným spolupracujícím subjektům, například Finančnímu úřadu, Živnostenskému úřadu nebo Drážnímu úřadu.

S ohledem na výše uvedené informace dojde k dočasnému souběhu existence jak původního, tak nového názvu organizace. Při označení názvu organizace lze použít pouze dvě varianty, a to: Správa železnic, státní organizace, a Správa železnic. Žádné jiné názvy, především však používání jakýchkoli zkratek, není dovoleno.

Zdroj: Správa železnic

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Další články z IZDoprava.cz

Stránka načtena za 1,85090 s | počet dotazů: 202 | paměť: 30701 KB. | 24.02.2024 - 03:14:10